Pikaopas

Toimintajärjestelmän rakentajan pikaopas

Oletteko pohtimassa toimintajärjestelmän rakentamista? Kiinnostaako laadunhallinta ja toimintajärjestelmän rakenne? Lataa itsellesi Toimintajärjestelmän rakentajan pikaopas!

Tässä oppaassa on kuvattu ISO 9001:2015  laatustandardia mukailevan toimintajärjestelmän rakenne. 

Toimintajärjestelmää on mahdollista luonnehtia kehitysalustaksi, jossa sovitut toimintatavat on kuvattu, josta ne löytyvät ja jossa niitä seurataan ja päivitetään. Kehitysalustalla toimintaa suunnitellaan, toimintaa mitataan, toiminnasta jää jälki ja tapahtumista opitaan. Toimintajärjestelmä on organisaation toiminnan yhteen nivova punainen lanka ja liima, joka pitää sen koossa. Sen tavoitteena on varmentaa, vakioida ja yhtenäistää toimintaa. Se on keino tehdä sovitut käytännöt näkyviksi ja levittää ne koko organisaation tietoisuuteen sekä lisätä näin ymmärrystä, itseohjautuvuutta ja työn mielekkyyttä. Sitä voidaan pitää myös olennaisena tekijänä kilpailukykyvyn parantamisessa ja ylläpidossa.

Toimintajärjestelmä auttaa erottautumaan – sen avulla asiakkaalle tai tilaajalle voidaan antaa järjestelmällinen vaikutelma organisaation toiminnasta, sekä helpottaa myös muutosten hallintaa, kun uudet käytännöt voidaan tehokkaasti dokumentoida ja jakaa.

Lue koko opas lataamalla se alla olevalla lomakkeella!

Pikaoppaassa vastataan seuraaviin kysymyksiin:

  • Mikä on toimintajärjestelmä?
  • Millainen on hyvä toimintajärjestelmän rakenne?
  • Miten laaditaan toimintakäsikirja?
  • Miten kuvataan organisaation prosessit?
  • Miten hallitaan organisaation dokumentit?
  • Miten laaditaan organisaation tasapainoinen mittaristo?
  • Miten organisaatio voi oppia ja kehittyä kyselyjen, arviointien ja palautteiden kautta?
  • Mitä muuta ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmä sisältää?
  • Miten ottaa toimintajärjestelmä käyttöön?

Lomakkeen täyttämällä saat itsellesi Toimintajärjestelmän rakentajan pikaoppaan

Lähettämällä hyväksyn, että antamani henkilötiedot tallennetaan Arter Oy:n suoramarkkinointirekisteriin.