Podcast

Laatulöpinät Podcast: Ekosysteemit ja ekosysteemiajattelu

Viitekehysten taustalla on yleensä aina vaatimus sen kokonaisuuden mallintamiselle, jossa itse toimii: millainen toimija olet omassa ekosysteemissäsi ja millaiseen ekosysteemiin kuulut?

Mitä tarkoittaa käsite ekosysteemi? Voidaanko ekosysteemi kuvata? Ota kuunteluun 20. Laatulöpinät podcast-jakso, jossa pohditaan käsitettä ekosysteemi ja siihen liittyviä ajatusmalleja.

Mukana podcastissa on Arterin vanhempi konsultti Elina Mäkinen. Elina on toiminnan kehittämisen asiantuntija ja tekijä. Hän on toiminut liiketoiminnan ja laadun kehittämistehtävissä yli 20 vuotta, ja omaa laajan tietämyksen erilaisista prosessi-, laatu-, arviointi-, riskienhallinta- ja innovointityökaluista. Aiheeseen liittyen Elina toteaa ekosysteemiajattelun ja ekosysteemin mallintamisen nousseen työssä jatkuvasti aiempaa enemmän esiin, niin tiedonhallintalain, kuin arviointien ja auditointienkin yhteydessä.

Oivaltavia kuunteluhetkiä Laatulöpinöiden parissa! 

Kuuntele podcast:

Podcast-jakson 6 väittämää:

  1. Ekosysteemi-sanan käyttö on harhaanjohtavaa, sillä ihminen ei pysty luomaan luonnon ekosysteemeihin rinnastettavia kompleksisia järjestelmiä.
  2. Ekosysteemiajattelu on käsitteenä laajempi ja kattavampi, kuin pelkkä systeemiajattelu.
  3. Ihmiskunta pystyy ainutlaatuisena eliönä hallitsemaan ja muuttamaan luonnon ekosysteemejä, mutta vain rajoitetusti vaikuttamaan itse luomiinsa ekosysteemeihin.
  4. Ekosysteemi on uusi sana organisaation toimintaympäristölle, jolla konsultit pyrkivät myymään uusia palveluita.
  5. Ekosysteemi voidaan kuvata.
  6. Ekosysteemin tehokkuutta, vastuullisuutta ja asiakaslähtöisyyttä voidaan mitata.

Laatulöpinät Podcast on Arterin podcast-sarja, jossa pohditaan yhdessä laatuun ja toiminnan kehittämiseen liittyviä myyttejä, uskomuksia ja vahvassa eläviä käytänteitä.

Podcast-juontajana Laatulöpinöissä toimi Arterin asiantuntijapalveluiden päällikkönä toiminut Markus Meurman. Markuksen mottona on: ”Laatu on hauskaa”, ja laadunhallinta onkin ollut lähellä hänen sydäntään jo heti uran alkuajoista lähtien.

Suosittelemme myös:

Liittyvät materiaalit