Saavuta (omat tai ulkopuoliset) laatustandardit toimintajärjestelmällä

Jaa myös muille

Mitä ovat laatustandardit?

Kun aletaan puhumaan laatustandardeista niin uskoisin, että monella meistä alkaa pyöriä päässä heti erilaiset kirjain- ja numerolyhenteet.  Monelle tulee varmasti mieleen heti ensimmäisenä ISO 9001, jossa määritellään tiettyjä laadunhallintajärjestelmän vaatimuksia tai ISO 14001, joka antaa raamit ympäristöjärjestelmän rakentamiselle. Uskon myös, ettei monikaan edes tiedä mitä nämä eri lyhenteet tarkalleen ottaen tarkoittavat. Totuus kuitenkin on, että kaikilla organisaatioilla on olemassa jonkinlaiset laatustandardit, vaikka ISO-standardeita ei orjallisesti noudattaisikaan. Ne ovat vain jokaisen organisaation itsensä määrittelemiä käytäntöjä – mikä on organisaation normaali tapa toimia?

Laatustandardit ja laatujärjestelmä

Jotta organisaation määrittelemiä laatustandardeja voidaan noudattaa, tarvitaan laatujärjestelmää. Laatujärjestelmä terminä on hieman menettänyt mainettaan viime vuosina ja siksi usein puhutaankin toimintajärjestelmästä tai vaikkapa laadukkaasta johtamisjärjestelmästä. Oli käytetty nimi mikä vain, niin lähtökohta ja periaate on sama ja usein hyvin yksinkertainen. Organisaatio haluaa dokumentoida toimintatapansa riittävälle tarkkuustasolla. Näin saadaan tarpeellinen ohjausvaikutus, jotta pystytään toimimaan laatustandardien mukaisesti. 

Laatujärjestelmän rakentaminen

Siinä vaiheessa kun organisaatio alkaa tietoisesti kehittämään omaa laatujärjestelmäänsä, on hyvä arvioida uudelleen käytettäviä työvälineitä – paperimappi ei ele enää IN eikä sitä koskaan tulla herättämään henkiin, vaikka kuinka joku oldskoolista tykkäisi. Suuntaus on selkeästi helpoissa ja yksinkertaisissa digitaalisissa järjestelmissä. Käyttäjän itse pitää tehdä mahdollisimman vähän ja järjestelmän pitää olla helposti käytettävissä. Erilaisia ohjelmistoja ja aplikaatioita on maailma pullollaan. Myös vaihtoehtoisia totetutustapoja laatujärjestelmän rakentamiseen on rajaton määrä. Siksi alun harkinta kannattakin tehdä aina huolella. Kuinka paljon itse haluaa soveltaa järjestelmien mahdollisuuksia?  Vai kannattaako alkaa heti käyttämään ohjelmistoa, joka on juuri siihen  tarkoitettu?

IMS toimintajärjestelmä laatustandardien toteuttajana

IMS-ohjelmisto on suunniteltu juuri toimintajärjestelmän rakentamista silmällä pitäen. Sen tarkoituksena on auttaa asiakkaita tavoittamaan omat laatustandardinsa, olivat ne sitten organisaation täysin itse määrittelemiä tai jonkun muun tahon kuten ISO:n (International Organization for Standardization) sanelemia.

Arterilla on lukuisia asiakkaita, jotka käyttävät IMS-ohjelmistoa vain omana apuna omiin laatutavoitteisiin pääsemiseksi. Osa ohjelmiston käyttäjistä taas kokee järjestelmän suureksi avuksi, jotta saavat hankittua tai ylläpidettyä laatusertifikaatteja, jotka kolmas osapuoli on myöntänyt. Moni asiakas on kuitenkin todennut, että vaikka heillä ulkopuolisen tahon myöntämä ”laatutaso”, niin mikään ei voita omaa ylpeyttä saavutetusta omasta laatutasosta!


 

IMS-ohjelmisto

Toimintajärjestelmä on ammattimaisen toiminnan lähtökohta. IMS-ohjelmiston avulla ylläpidätte laatustandardien mukaista liiketoimintaa.

Tagged , , , .

Ari Laitinen on IMS-tuoteomistaja. Hän määrittää tuotteen vaatimukset ja järjestää tuotteen kehitysjonon yhteistyössä kehitystiimin kanssa. Ari toimi aikaisemmin pääsääntöisesti IMS kouluttajana ja on valmentanut satoja organisaatioita toimintajärjestelmän rakentamisessa, joten hänellä on laaja käytännönläheinen ymmärrys asiakkaiden tarpeista ja käyttökokemuksista. IMS kehitystyö jatkuu ja suunnan työlle antavat asiakkaat.