Blogi

Miten prosesseja voidaan kehittää: Ongelmanratkaisumenetelmä Lean Six Sigma DMAIC

Tässä blogitekstissä käydään läpi ongelmanratkaisumenetelmiä:

 1. DMAIC-menetelmän käyttö Six Sigma -projekteissa.
 2. DMAIC-menetelmän käyttö yleisenä ongelmanratkaisun menetelmänä.

Ongelmanratkaisumenetelmillä vähennät vaihtelua sekä virheitä

Paljon on keskustelua siitä, miten organisaatioiden toimintaympäristö ja olosuhteet muuttuvat jatkuvasti – toisilla nopeammin ja toisilla hitaammin. Organisaation kohtaamat ulkoiset muutoshaasteet voivat liittyä vaikkapa toimintaympäristöön (esim. globaali ja kansallinen) tai teknologian kehittymiseen (esim. digitalisaatio). Sisäiset muutoshaasteet voivat puolestaan liittyä esimerkiksi prosessien suorituskykyyn ja kypsyystasoon tai organisaatiokulttuuriin ja johtamiskäytöntöihin.

Voisimme täten hetkeksi rauhoittua pohtimaan seuraavaa kysymystä:

Pystymmekö ennustamaan toimintaympäristön ja olosuhteiden muutosta?

Ehkä emme pysty – mutta sen sijaan voimme tehdä koko organisaation toimesta prosessien kehittämistä jatkuvasti osana normaalia työntekoa. Kestävää kehitystä ja kilpailukykyä on saavutettavissa pitkällä aikavälillä pienten jatkuvien kehitysaskelten toimesta – ja tällä matkalla kohtaamme tukuittain ongelmia.

Ongelmanratkaisumenetelmät DMAIC, 8D ja PDCA

Ongelmat ovat itse asiassa ”aarteita”, sillä niitä ratkomalla saadaan kehitystä aikaiseksi ja samalla turvataan tavoitteiden saavuttaminen olosuhteista huolimatta. Ongelmanratkaisuun ei tarvitse lähteä kylmiltään ja siihen on ajan saatossa kehitetty useita systemaattisia menetelmiä, kuten

 • DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control),
 • 8D (the eight disciplines) ja
 • PDC(S)A (Plan, Do, Check, (Study), Act).

Näissä menetelmissä on samoja elementtejä sekä ajattelua seuraavan taulukon mukaisesti:

Taulukko: Ongelmanratkaisumenetelmien vertailu (Lähde Manos Anthony ja Vincent Chad, editors, The lean handbook, American Society for Quality, Quality Press, Milwaukee, 2012)
Taulukko: Ongelmanratkaisumenetelmien vertailu (Lähde Manos Anthony ja Vincent Chad, editors, The lean handbook, American Society for Quality, Quality Press, Milwaukee, 2012)

DMAIC-menetelmää käytetään:

 1. prosessien kehittämiseen prosessien vaihtelun ja virheiden vähentämiseen liittyvissä Six Sigma projekteissa, mutta sitä voidaan käyttää
 2. myös yleisenä ongelmanratkaisun menetelmänä.

1️⃣ DMAIC-menetelmän käyttö Six Sigma -projekteissa

DMAIC-menetelmän käyttöön on laadittu ohjaavat standardit ISO 13053-1 ja ISO 13053-2, joissa kuvataan menetelmän periaatteet sekä menetelmään liittyviä työkaluja ja tekniikoita. ISO 13053-1 standardissa on määritelty DMAIC-menetelmän tarkoitusta seuraavasti:

Six Sigma -projektin päätarkoitus on ratkaista tietty ongelma ja edesauttaa siten organisaation liiketoimintatavoitteiden saavuttamista. Six Sigma -projekteja olisi käynnistettävä vain silloin, kun johonkin ongelmaan ei tiedetä ratkaisua. (Lähde ISO 13053-1, Prosessin kehittämisen kvantitatiiviset menetelmät. Six Sigma. Osa 1: DMAIC-menetelmä)

Lisäksi ISO 13053-1 standardissa kuvataan DMAIC-menetelmän perusteet Six Sigma -projekteissa seuraavasti:

Taulukko: Six Sigman perusteet (Mukailtu lähteestä ISO 13053-1, Prosessin kehittämisen kvantitatiiviset menetelmät. Six Sigma. Osa 1: DMAIC-menetelmä)
Taulukko: Six Sigman perusteet (Mukailtu lähteestä ISO 13053-1, Prosessin kehittämisen kvantitatiiviset menetelmät. Six Sigma. Osa 1: DMAIC-menetelmä)

DMAIC-menetelmän tuloksekas käyttäminen vaatii erilaisten työkalujen ja tekniikoiden hallitsemista, joita voivat olla esimerkiksi:

six sigma

Six Sigma -projektit organisoidaan tarkoituksenmukaisesti ja siihen osallistuvilla henkilöillä on selkeät roolit, vastuut ja osaaminen työkalujen sekä menetelmien käytöstä.

2️⃣ DMAIC-menetelmän käyttö yleisenä ongelmanratkaisun menetelmänä

DMAIC-menetelmää voidaan käyttää yleisenä systemaattisena ongelmanratkaisun menetelmänä ilman kytköstä järeisiin Six Sigma projekteihin. Tämä on ehkä kuitenkin suurimmalle osalle organisaatioista se käyttökelpoisempi tapa hyödyntää tuota testattua ja hyväksi havaittua menetelmää. Tässä kevyemmässä soveltamisessa voidaan edetä seuraavasti:

1. Määritä

 • Keitä asiakkaat ovat (sisäiset tai ulkoiset)
 • Mikä on asiakkaille tärkeää
 • Mikä on ongelma ja missä ongelma on
 • Mitä tavoitteita ongelmanratkaisulle asetetaan
 • Ketkä ongelmanratkaisuun osallistuvat

2. Mittaa ja selvitä

 • Prosessin suorituskyky
 • Myös muut lisätiedot ongelman ratkaisemiseksi (havainnot, poikkeamat, palautteet)

3. Analysoi

 • Mikä on tärkein virheisiin, tyytymättömyyteen tai tehottomuuteen vaikuttava(t) tekijä(t) à perus-/juurisyy(t)

4. Paranna

 • Prosessia määrittämällä toimenpiteet, joilla ongelmia aiheuttava perus-/juurisyy(t) poistetaan

5. Valvo

 • Että tehdyt toimenpiteet ovat olleet riittäviä
 • Ja vakiinnuta muutos

Ongelman ratkaisussa käytetään samoja tekniikoita ja menetelmiä (esim. 5 x Miksi?,  syy-seurauskaavio), kuin mitä Six Sigma -projekteissa käytetään. Vaikka näitä tekniikoita ja menetelmiä tuntuu olevan paljon, onneksi perustekniikoiden oppiminen ja käyttäminen ei ole mitään rakettitiedettä.

Ongelmanratkaisusta kannattaa laatia dokumentaatiota, joka voidaan jakaa ympäri organisaatiota. Ko. dokumentaatio voi sisältää mm. seuraavia asioita:

dokumentaatio

Nyt sinun kannattaa pohtia, kuinka tällä hetkellä pystytte ratkaisemaan eteen tulevat ongelmat. Perustuuko menetelmämme DMAIC:n, 8D:n, PDC(S)A:n tai johonkin muuhun on makuasia, mutta edellä mainituista malleista on  paljon ammennettavaa.

Qualitas Fennica-koulutusten avulla opit lisää myös Six Sigmasta:

QF Lean-koulutukset

QF-koulutuksista löydät lean-koulutuksia ympäri vuoden!

Liittyvät materiaalit