Uutinen

Arter on tehnyt merkittäviä panostuksia ohjelmistojensa tietoturvaan

Julkaistu 27.10.2023

2023 aikana olemme panostaneet erityisen paljon ohjelmistojemme tietoturvallisuuteen. Ymmärrämme, että ohjelmistojen tietoturvallisuus ja sujuva toiminta ovat tärkeitä asiakkaidemme liiketoiminnalle.

Haluamme olla jatkossakin asiakkaidemme luottamuksen arvoisia. Omistautumistamme tietoturvallisuuden ja palveluidemme jatkuvaan parantamiseen, on asia, josta pidämme kiinni, sillä tietoturvallisuus vaatii jatkuvaa valppautta ja ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä.

Kehitämme ohjelmistojen tietoturvaa ennaltaehkäisevien toimintamallien ja yksittäisten toimenpiteiden avulla

Kuluvan vuoden aikana olemme toteuttaneet erilaisia ARC- ja IMS-ohjelmistojen tietoturvallisuuteen liittyviä toimenpiteitä.

Lisäksi olemme kehittäneet omia toimintatapojamme, taataksemme asiakkaillemme tietoturvallisen, toimintavarman ja käyttäjäystävällisen ohjelmiston kiristyvässä vaatimusympäristössä.     

Arterilla toteutettavia ja ohjelmistojen tietoturvallisuuteen liittyviä toimenpiteitä ovat esimerkiksi:

  • Haavoittuvuusarvioinnit ja -testaus: Olemme suorittaneet kattavia haavoittuvuusarviointeja ja -testausta tunnistaaksemme ja korjataksemme mahdollisia haavoittuvuuksia ohjelmistossamme. Tämä toistuva prosessi varmistaa, että ohjelmistoja käyttävien tiedot pysyvät suojassa ulkoisilta uhkilta.
  • Edistynyt uhkatunnistus ja reagointi: Hyödynnämme viimeisintä uhkatunnistus- ja reagointiteknologiaa, mikä mahdollistaa riskien tunnistamisen ja lieventämisen reaaliajassa. Proaktiivinen lähestymistapamme varmistaa, että pystymme puuttumaan mahdollisiin turvallisuusongelmiin nopeasti.
  • Säännölliset tietoturvapäivitykset: Olemme lisänneet tietoturvapäivitysten tiheyttä varmistuaksemme siitä, että pystymme korjaamaan löydetyt haavoittuvuudet nopeasti. Tietoturvapäivitykset toteutetaan siten, että ohjelmiston käytölle ei koidu haittaa.

Systemaattinen tietoturvatyön kehittäminen on jatkumoa 2021 Arterille myönnetystä ISO 27001 -sertifikaatista

Arterille myönnettiin 23.6.2021 ISO 27001 -sertifikaatti, joka on akkreditoidun sertifiointilaitoksen myöntämä todistus siitä, että toimintamme noudattaa hyviä tietoturvaperiaatteita ja toimimme vastuullisesti sekä järjestelmällisesti tietoturvan saralla.

Jatkamme ISO 27001 -standardin vaatimusten mukaisen tietoturvan hallintajärjestelmän kehittämistä ja oman toimintamme parantamista jatkuvan kehittämisen periaatteiden mukaisesti.