Blogi
Näin onnistut dokumenttien hallinnassa
Dokumenttien hallinta laatu- tai toimintajärjestelmässä on prosessi, jossa dokumentteja hallitaan siten, että tietoa voidaan luoda, jakaa, järjestää ja tallentaa tehokkaasti. Usein organisaation tieto on pirstaloitunutta ja siiloutunutta, esimerkiksi eri järjestelmiin. Yhtenäisen ja selkeän dokumenttien hallinnan oppiminen organisaatiossa onkin kriittistä toiminnan…