Blogi

Arvovirtakuvaukset prosessien kehittämisessä – osa II

Lue ensimmäinen osa täältä – Arvovirtakuvaukset prosessien kehittämisessä.

Käytetään tämän blogin esimerkkinä kuvitteellista yritystä, jonka ydintoimintona on terveydenhuollon laitteiden toimittaminen asiakkaalle. Osaa tuotteista ei pidetä jatkuvasti varastossa, vaan ne tilataan toimittajalta asiakastilausten perusteella.

Yritys keskittyy laatuun ja toimitusvarmuuteen, mutta kyseisten hieman harvinaisempien tuotteiden toimituksissa ei päästä tavoiteaikaan. Toimitusketjun hukkatekijöiden ja kehityskohteiden tunnistamiseen käytetään arvovirtakuvausta.

Kehityskohteen tunnistaminen

Arvovirtakuvauksessa on hahmoteltu tuotteen tilaus-toimitusketju yleisellä tasolla menemättä sen tarkemmin prosessien vaiheiden kuvauksiin. Tarkoituksena on saada kokonaiskuva prosessin sisältämien vaiheiden kestoista, kuvata välivarastot ja jakaa toiminnot arvoa tuottaviin ja tuottamattomiin.

Kyseisessä esimerkissä asiakas tekee tilauksen, jonka luvattu toimitusaika on 7 päivää. Yritys tilaa tuotteet toimittajaltaan, joka lupaa toimituksen 5 vuorokauden sisällä. Tuotteet vastaanotetaan, ne hyllytetään ja lopulta kerätään kuljetukseen asiakkaalle.

Asiakkaalle luvattu toimitusaika kuitenkin ylittyy, sillä tilaus-toimitusketjun läpimenoaika on yli seitsemän päivää.

 

Vaikka kyseinen esimerkki kuvaa tilaus-toimitusketjua hyvin yleisellä tasolla, eikä sen sisäisten prosessien tehokkuutta ole tarkemmin määritelty, voidaan hukan aiheuttajat tunnistaa.

Varastointi on Leanin mukaan hukkatoiminto, joka tulisi eliminoida.

Arvovirtakuvauksessa välivarastot on merkitty keltaisin kolmioin, joissa ilmenee myös varastointiajat. Vastaanoton ja keräilyn välissä tapahtuva vuorokauden varastointi on merkittävä hukka, joka merkitään kehityskohteeksi Kaizen-merkinnällä.

Kaizen on japanilainen termi ja tarkoittaa suomeksi hyvää muutosta.

Arvoa tuottavat toiminnot

Tarkalleen ottaen, ainut asiakkaan kannalta, arvoa tuottava toiminto on tuotteen pakkaus kuljetusta varten. Asiakas haluaa saada ehjän ja toimivan tuotteen, joka on pakattava asianmukaisesti.

Loput toiminnoista ovat hukkaa, mutta osa halutun lopputuloksen kannalta välttämättömiä. Hukka toiminnot on merkitty punaisella, välttämättömät keltaisella ja arvoa tuottavat vihreällä värillä. Tämän tilaus-toimitusprosessin tehokkuus on vain vajaa neljä prosenttia, joten siinä olisi paljon leanattavaa.

👉  Suosittelemme sinulle:

Lataa työn tueksi ilmainen Lean arvovirtakuvaus -pikaopas:

Liittyvät materiaalit