Kirkon Ulkomaanapu

Kirkon Ulkomaanapu on Suomen suurin kehitysyhteistyöjärjestö ja toiseksi suurin humanitaarisen avun antaja. Järjestö tähtää pysyvään muutokseen kehitysmaissa, joka voi onnistua ainoastaan pitkäjänteisessä yhteistyössä paikallisten yhteisöjen ja ihmisten kanssa. Kirkon Ulkomaanapu toimii tällä hetkellä 17 maassa — siellä missä hätä on suurin.

Arter on ollut ylpeä saadessaan tehdä yhteistyötä Kirkon Ulkomaanavun kanssa. Arvomme ovat yhtenäiset, sillä myös meille pysyvä muutos on kaiken keskiössä. Koulutuksemme tähtäävät siihen, että osallistujat saavat tukea omaan ammattitaitoonsa ja osaamiseen, niin että se näkyy positiivisesti arjen työssä.

Miten yhteistyö sai alkunsa?

Kirkon Ulkomaanavun työntekijä osallistui ensin kahden päivän avoimeen koulutukseemme, josta innostuneena sama koulutus järjestettiin koko organisaatiolle. Se järjestettiin Kirkon Ulkomaanavun omissa tiloissa ja kaikkien osastojen edustajat saatiin kätevästi mukaan. Myöhemmin myös organisaation johtoryhmä tuli mukaan.

Prosessien määrittelemiseen ja kuvaamiseen apua koko organisaation koulutuksen avulla

Keskeinen haaste, johon lähdettiin etsimään ratkaisua, oli prosessien määritteleminen ja sen pohjalta kuvaaminen. Kirkon Ulkomaanapu kommentoi saamaansa koulutusta seuraavasti:

Olemme tyytyväisiä. Koulutus on ollut tehokasta ja asiaansa hyvin sitoutunut kouluttaja on osannut ottaa hyvin huomioon juuri meidän organisaatiomme nykytilanteen ja tarpeet. Koulutukset ovat olleet innostavia ja pitkälti meille räätälöityjä, niissä on vallinnut hyvä ja avoin ilmapiiri oppimiselle. Suosittelemme Arterin palveluita kaikille, jotka haluavat koulutusta ja tukea organisaation laadun ja tehokkuuden parantamiseen.”