Blogi

Ekosysteemien rakentajat ja hajottajat

Pidin 25.10.2022 Ekosysteemien rakentajat ja hajottajat -webinaarin, jonka tallenteen voit katsoa alta.

Osa ekosysteemeistä hajoaa

Pandemia ja sota ovat näyttäneet, että jatkuvuuden hallinta ei olekaan niin systemaattista tai mahdollista, kuin mihin olemme tottuneet.

Kriisit ovat tuoneet arkipäiväämme näkyviksi ekosysteemejä, joiden merkitystä tai vaikutusta ei ole tarvinnut aiemmin pohtia osana omaa toimintaa.

Osa pitkäänkin toimineista ekosysteemeistä hajoaa, mikäli kukaan ei halua investoida niiden rakentamiseen tai ylläpitämiseen.

Uusia ekosysteemejä muodostuu kaiken aikaa ja läheskään kaikki niistä eivät ole toivottuja tai vie kehitystä inhimillisempään tai vastuullisempaan suuntaan.

Käytämme tällä hetkellä kaikkialla enemmän ja enemmän aikaa erilaisten ei-toivottujen ilmiöiden torjuntaan tai ennalta ehkäisemiseen niin yksilö- kuin organisaatiotasoilla.

Tulevaisuuksia on monia ja kaikissa skenaarioissa on jotain hyvää ja jotain, mitä ei toivoisi tapahtuvan

Vaikka toimintaympäristön muutokset ovat parin viime vuoden aikana olleet rajuja ja haastaneet monet olemassa olevista ekosysteemeistä, esimerkiksi Sitran megatrendejä lukiessa olen löytänyt paljon toiveikkuutta.

Tulevaisuutta pohtiessa on tärkeää ymmärtää, että tulevaisuuksia on monia.

Kaikissa skenaarioissa on jotain hyvää ja jotain, mitä ei toivoisi tapahtuvan. Eikä yhdenkään toimijan tulevaisuus muodostu vain oman toiminnan tuloksena.

Huolehdi ekosysteemisi jatkuvuudesta – aloita mallintamalla organisaation ekosysteemi

Olemme oman ekosysteemimme osa ja sen myötä tulevaisuuteemme vaikuttavat kaikki sen toimijat.

Monet ongelmat vaativat koko ekosysteemin muutosta tullakseen ratkaistuksi. Siksi on tärkeää mallintaa ja analysoida omaa ekosysteemiä ratkaisukeskeisesti:

  • Mitä ongelmia pystymme ehkäisemään tai vähentämään valitsemalla oikeat toimijat,
  • toimimalla systeemisesti paremmin,
  • esittämällä perusteltuja vaatimuksia omalle ekosysteemillemme
  • tai miten itse toimisimme systeemin osana niin, että samalla huolehtisimme koko ekosysteemin jatkuvuudesta.

Historiassa on paljon näyttöä myös siitä, miten asia tai tilanne voi muuttua paremmaksi, kun sille aletaan tehdä jotain ja löydetään oikeat tekijät!

Arvioi muutoksia ja ymmärrä vaikutukset

Terveissä ja vastuullisissa ekosysteemeissä tekijät ja niiden vaikutukset ymmärretään ja vastuut on määritelty.

Niihin kuuluvien organisaatioiden jakama tieto omasta toiminnasta on luotettavaa ja toimintaan kohdistuvaa valvontaa ja arviointia tehdään useista näkökulmista.

Rikkinäisissä ja vastuuttomissa ekosysteemeissä päätökset tehdään yksipuolisesti, eikä seurauksista kanneta vastuuta.

Tiedosta, että oman organisaation rooli ekosysteemissa saattaa muuttua

Organisaation rooli osana systeemistä kokonaisuutta saattaa olla muutoksessa myös tiedostamattomasti.

Veturin rooli saattaa olla vaihtumassa perävaunun rooliin tai rakentajan rooli hajottajan rooliin.

Hyödynnä päätöksenteossa systemaattista muutosten arviointia ja ekosysteemin toimijoiden välisten suhteiden analysointia

Muutosten arviointia ja oman ekosysteemin toimijoiden välisten suhteiden analysointia kannattaisi nykytilanteessa tehdä aiempaa systemaattisemmin. Aika harvan toimijan muutosarviointi kuitenkaan ylettyy omaa toimintaa pidemmälle.

Koetaan, että siihen eivät resurssit riitä tai arviointi on liian vaivalloista.

Uskallan väittää, että mitä selkeämpi käsitys johdolla on organisaation ekosysteemistä ja eri toimijoiden välisistä suhteista, sitä helpompi on ymmärtää omassa ekosysteemissä tapahtuvien muutosten vaikutukset ja hyödyntää niitä päätöksenteossa. Siksi jatkan tutkimusmatkailuani liiketoimintaekosysteemien parissa myös ensi vuonna.

Seuraava ekosysteemiwebinaari 4.4.2023 – avaamme 2023 webinaareihin ilmoittautumisen vuoden vaihteen tienoilla. 

Lue lisää ekosysteemiajattelusta:

👉 Ekosysteemit murroksessa | blogi + webinaaritallenne
👉 Hyödynnä ekosysteemimallinnusta viitekehysten tulkinnassa | blogi + webinaaritallenne
👉 Ekosysteemin mallintaminen ja riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen | blogi + webinaaritallenne
👉 Ekosysteemin merkitys liiketoiminnassa | blogi + webinaaritallenne

Kirjoittaja

Elina vastaa Arterin asiantuntijapalveluista. KM Elina Mäkinen on toiminut liiketoiminnan ja laadun kehittämistehtävissä yli 20 vuotta. Hän on EFQM:n akkreditoima arvioijakouluttaja ja EFQM -pääarvioija, ISO9001 Lead Auditor sekä EFQM Sustainability Assessor.

Elinalla on erittäin laaja tietämys erilaisten prosessi-, laatu-, arviointi-, riskienhallinta- ja innovointityökaluista. Hän omaa vahvaa osaamista myös kokonaisarkkitehtuurissa ja palvelumuotoilussa sekä IMS- ja ARC -ohjelmistojen hyödyntämisessä kehittämisen ja johtamisen välineinä. Käytännön kokemusta kokonaisvaltaiseen toiminnan kehittämiseen on kertynyt yli 200:n asiakasorganisaation kanssa työskentelystä. Ominaista Elinan vetämille työpajoille on se, että niissä ei junnata teorioissa, vaan tehdään yhdessä asioita eteenpäin.

Liittyvät materiaalit