Blogi

Energiatehokkuuslaki ja ISO 50001 

Energiatehokkuuslain vaatimuksiin kannattaa tutustua, vaikka laki ei velvoittaisi 

Energiatehokkuuslaki velvoittaa suuret yritykset tekemään yrityksen energiakatselmuksen neljän vuoden välein. Yritys on kuitenkin vapautettu pakollisesta energiakatselmuksesta, jos sillä on käytössä ISO 50001 -standardin mukaisesti sertifioitu energianhallintajärjestelmä. 

Vaikka energiatehokkuuslaki ei velvoittaisi yrityksen koon mukaan, lain velvoitteisiin ja ISO 50001 -standardin vaatimuksiin kannattaa tutustua ja niitä soveltaa, koska niistä on kiistatta hyötyä sekä yritykselle että ympäristölle.

Siinä missä aiemmin energianhallintaan liittyvät velvoitteet kategorisoitiin enemmän ympäristövastuu otsikon alle, on energiakriisi tuonut hyötynäkökohdaksi myös taloudelliset säästöt  ja toiminnan jatkuvuuden varmistamisen. 

Energiavirasto ja Työ- ja elinkeinoministeriö ohjaavat ja tukevat 

Hyvä on tiedostaa myös se, että Työ- ja elinkeinoministeriö tukee pienten ja keskisuurien yritysten sekä kuntien vapaaehtoista energiakatselmustoimintaa.

 Energiatuen myöntämisen edellytyksenä on energiakatselmuksen toteuttaminen mallien ja toteutusohjeiden mukaisesti. Lue lisää energiakatselmusten tukemisesta ja ohjeistuksista Motivan sivuilta. 

Energiavirastolle toimitettavassa energiakatselmuksessa raportoidaan muun muassa: 

  • Kohdekatselmukset ja niiden kattavuus.
  • Suunnitelma seuraavista kohdekatselmuksista.

Suurten yrityksien eli niiden energiatehokkuuslain velvoittamien organisaatioiden energiakatselmuksia hallinnoi ja toimeenpanee Energiavirasto

Vapaaehtoisia katselmuksia ohjeistaa taas Motiva.

ISO 50001 -standardi hyödyttää koko toimitusketjua 

ISO 50001 puolestaan on vapaaehtoinen kansainvälinen standardi, jota voi soveltaa kaikenkokoisiin organisaatioihin.

Standardi sisältää vaatimuksia ja suosituksia energiankulutuksen ja energiatehokkuuden määrittämiseksi, hallitsemiseksi ja parantamiseksi ja se on suunniteltu yhteensopivaksi muiden järjestelmästandardien, kuten ISO 9001 ja ISO 14001. Se soveltuu siis hyvin integroitavaksi olemassa oleviin laatu-, ympäristö-, terveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmiin.   

Hyödyt yritykselle ja koko toimitusketjulle voivat olla merkittäviä, jos standardia hyödyntämällä ja lain velvoitteita noudattamalla pystytään lisäämään energiatehokkuutta, vähentämään kustannuksia ja jakamaan parhaita käytäntöjä. 

ISO 50001 -standardin vaatimuksia noudattamalla organisaatio voi suunnitella energianhallintajärjestelmän, joka auttaa:

  • asettamaan tavoitteita energiatehokkuuden saavuttamiseksi, 
  • mittaamaan saavutettuja tuloksia, 
  • jatkuvasti parantamaan energianhallintaa.

Standardissa ei anneta täsmällisiä tavoitteita energiatehokkuuden parantamiseksi, vaan organisaatiot voivat itse päättää niistä; joissakin tapauksissa raja-arvot ovat lakisääteisiä. ISO 50001:n avulla organisaatiot itse asettavat aikataulut tavoitteiden saavuttamiseksi. (Lähde: Suomen Standardisoimisliitto SFS). 

Kaipaatko apua tai konsultointia energiatehokkuuden hallintaan liittyen? Jätä yhteydenottopyyntö alta

  • Meiltä Arterilta löytyy apuja, mikäli organisaatiollasi on jo toimiva Energiatehokkuusjärjestelmä ETJ, mutta mietitte miten integroida se tiivimmin osaksi johtamisjärjestelmää.
  • Mikäli olette vasta pohtimassa, mistä syrjästä ottaisitte energianhallintaan liittyvistä asioista kiinni, voivat konsulttimme auttaa kouluttamalla ISO 50001 -standardin sisältöä ja havainnollistamalla miten lähteä liikkeelle tavoitteellisesti. 
Lue lisää:

👉 Lisätietoa energiakatselmuksesta löydät: https://energiavirasto.fi/energiakatselmukset
👉 
Lisätietoa ISO 50001 -standardista löydät: www.sfs.fi
👉 ISO 50001 ja sen keskeiset vaatimukset | blogi

Ota yhteyttä

Voit ottaa meihin yhteyttä tällä lomakkeella ja kertoa tarkemmin liiketoiminnan kehittämisen tarpeistasi. Ratkaistaan haasteenne yhdessä. Vikatilanteissa otathan yhteyttä tekniseen tukeemme.

Kirjoittaja

Elina vastaa Arterin asiantuntijapalveluista. KM Elina Mäkinen on toiminut liiketoiminnan ja laadun kehittämistehtävissä yli 20 vuotta. Hän on EFQM:n akkreditoima arvioijakouluttaja ja EFQM -pääarvioija, ISO9001 Lead Auditor sekä EFQM Sustainability Assessor.

Elinalla on erittäin laaja tietämys erilaisten prosessi-, laatu-, arviointi-, riskienhallinta- ja innovointityökaluista. Hän omaa vahvaa osaamista myös kokonaisarkkitehtuurissa ja palvelumuotoilussa sekä IMS- ja ARC -ohjelmistojen hyödyntämisessä kehittämisen ja johtamisen välineinä. Käytännön kokemusta kokonaisvaltaiseen toiminnan kehittämiseen on kertynyt yli 200:n asiakasorganisaation kanssa työskentelystä. Ominaista Elinan vetämille työpajoille on se, että niissä ei junnata teorioissa, vaan tehdään yhdessä asioita eteenpäin.

Liittyvät materiaalit