Blogi

ISO 50001 ja sen keskeiset vaatimukset

ISO 50001 -standardi on energianhallintajärjestelmästandardi, mikä ohjaa yrityksiä ja organisaatioita kohti kestävämpää energiankäyttöä.

Rakenteeltaan ISO 50001 -standardi on hyvin saman tyyppinen kuin esimerkiksi ISO 9001 – ja ISO 14001 -standardit, joten sen integroiminen olemassa oleviin hallintajärjestelmiin on järkevää.

Millaisille yrityksille ISO 50001 -standardin hyödyntäminen sopii?

Energiatehokkuuslaki velvoittaa suuria yrityksiä toteuttamaan energiakatselmuksen joka neljäs vuosi. Yritys on kuitenkin vapautettu pakollisesta energiakatselmuksesta, jos sillä on käytössä ISO 50001 -standardin mukaisesti sertifioitu energianhallintajärjestelmä. Lue lisää energiatehokkuuslain vaatimuksista Energiaviraston sivuilta. 

Suuriksi yrityksiksi katsotaan organisaatiot, joissa: 

 • työskentelee yli 250 henkilöä tai
 • liikevaihto on yli 50 M€ ja tase yli 43 M€.

Lisäksi Suomen Standardisoimisliitto SFS RY kertoo nettisivuillaan ISO 50001 -standardin auttavan organisaatioita seuraavissa kokonaisuuksissa:

 • Organisaatio systemaattinen tapa kehittää periaatteitaan tehokkaammalle energiankäytölle.
 • Tiedon kerääminen päätöksenteon tueksi.
 • Tavotteiden asettaminen ja saavutettujen tuloksien mittaaminen.
 • Omien toimintatapojen arvioiminen.
 • Jatkuva parantaminen energianhallinnassa.
 • ISO 5001 -standardin keskeisimmät vaatimukset

ISO 50001 -standardin keskeiset vaatimukset liittyvät:

 • Toimintaympäristön ymmärtämiseen ja soveltamisalan määrittämiseen.
 • Johtamiseen eli energiapolitiikkaan, johtamiseen sekä rooleihin, vastuihin ja valtuuksiin energianhallinnan osalta.
 • Toiminnan suunnitelmallisuuteen eli riskien ja mahdollisuuksien käsittelyyn, tavoitteiden suunnitelmalliseen tavoitteluun ja energiatiedon keräämisen suunnitteluun sekä Enenergiakatselmukseen.
 • Organisaation pätevyys ja tiedon jakaminen on määritettävä ja riittävät resurssit varmistettava.
 • Toimintaan ja toiminnan suunnitteluun sekä ohjaamiseen ja hankintatoimeen.
 • Suoritteen arviointiin eli energiasuoritteen seurantaan, analysointiin ja arviointiin – pelkkä kulutuksen seuraaminen ei yksinään riitä, täytyy olla myös ymmärrys siitä, miten kulutukseen voi vaikuttaa.
 • Jatkuvaan parantamiseen.

ISO 50001 -standardin hyödyntämistä kannaa pohtia erityisesti, mikäli:

 • Toimintaanne kohdistuviin vaatimuksiin sisältyy myös energianhallintaan liittyviä vaatimuksia.
 • Toimintanne kannalta jatkuvuus, häiriöttömyys ja varautuminen on tärkeää.
 • Organisaatiollanne on tavotteita energian paremman hallinnan osalta, liittyen toimitiloihin, koneisiin tai laitteisiin.
 • Hyödynnätte jo toiminnassanne Energiatehokkuusjärjestelmää eli ETJ+.
 • Olette tunnistaneet merkittävät energian kuluttajat, MEK, toiminnastanne ja tavoitteenanne on kehittää energian kulutusta  ihmisten, toimintatapojen ja teknologian avulla.
 • Tavoitteenanne on kerätä ja hyödyntää energian käyttöön liittyvää tietoa päätöksenteossa.
 • Tavoitteenanne on määrittää energiasuoritteiden indikaattorit eli mittarit energiankulutuksellenne.
 • Tavoitteenanne on tunnistaa uhat ja mahdollisuuden energianhallintaan liittyen.
 • Toteutatte jo energiakatselmointeja säästö- ja tehokkuussyistä.
 • Toteutatte hankintojen osana energia-arviointeja tai hankintapäätöksiin vaikuttavat energian säästäminen.
 • Tavoitteenanne on osoittaa ja todentaa jatkuvaa parantamista energianhallinnan osalta sekä viestiä tavotteista ja tuloksista sidosryhmillenne.
Lue lisää:

👉 Lisätietoa energiakatselmuksesta löydät: https://energiavirasto.fi/energiakatselmukset
👉 
Lisätietoa ISO 50001 -standardista löydät: www.sfs.fi
👉 Tavoitteena sertifioitu toimintajärjestelmä | blogi

Kaipaatko apua tai konsultointia energiatehokkuuden hallintaan liittyen? Jätä yhteydenottopyyntö alta

 • Meiltä Arterilta löytyy apuja, mikäli organisaatiollasi on jo toimiva Energiatehokkuusjärjestelmä ETJ, mutta mietitte miten integroida se tiivimmin osaksi johtamisjärjestelmää.
 • Mikäli olette vasta pohtimassa, mistä syrjästä ottaisitte energianhallintaan liittyvistä asioista kiinni, voivat konsulttimme auttaa kouluttamalla ISO 50001 -standardin sisältöä ja havainnollistamalla miten lähteä liikkeelle tavoitteellisesti.

Ota yhteyttä

Voit ottaa meihin yhteyttä tällä lomakkeella ja kertoa tarkemmin liiketoiminnan kehittämisen tarpeistasi. Ratkaistaan haasteenne yhdessä. Vikatilanteissa otathan yhteyttä tekniseen tukeemme.

Kirjoittaja

Liittyvät materiaalit