Blogi

ISO 50001 ja sen keskeiset vaatimukset

ISO 50001 -standardi on energianhallintajärjestelmästandardi, mikä ohjaa yrityksiä ja organisaatioita kohti kestävämpää energiankäyttöä.

Rakenteeltaan ISO 50001 -standardi on hyvin saman tyyppinen kuin esimerkiksi ISO 9001 – ja ISO 14001 -standardit, joten sen integroiminen olemassa oleviin hallintajärjestelmiin on järkevää.

Millaisille yrityksille ISO 50001 -standardin hyödyntäminen sopii?

Energiatehokkuuslaki velvoittaa suuria yrityksiä toteuttamaan energiakatselmuksen joka neljäs vuosi. Yritys on kuitenkin vapautettu pakollisesta energiakatselmuksesta, jos sillä on käytössä ISO 50001 -standardin mukaisesti sertifioitu energianhallintajärjestelmä. Lue lisää energiatehokkuuslain vaatimuksista Energiaviraston sivuilta. 

Suuriksi yrityksiksi katsotaan organisaatiot, joissa: 

 • työskentelee yli 250 henkilöä tai
 • liikevaihto on yli 50 M€ ja tase yli 43 M€.

Lisäksi Suomen Standardisoimisliitto SFS RY kertoo nettisivuillaan ISO 50001 -standardin auttavan organisaatioita seuraavissa kokonaisuuksissa:

 • Organisaatio systemaattinen tapa kehittää periaatteitaan tehokkaammalle energiankäytölle.
 • Tiedon kerääminen päätöksenteon tueksi.
 • Tavotteiden asettaminen ja saavutettujen tuloksien mittaaminen.
 • Omien toimintatapojen arvioiminen.
 • Jatkuva parantaminen energianhallinnassa.
 • ISO 5001 -standardin keskeisimmät vaatimukset

ISO 50001 -standardin keskeiset vaatimukset liittyvät:

 • Toimintaympäristön ymmärtämiseen ja soveltamisalan määrittämiseen.
 • Johtamiseen eli energiapolitiikkaan, johtamiseen sekä rooleihin, vastuihin ja valtuuksiin energianhallinnan osalta.
 • Toiminnan suunnitelmallisuuteen eli riskien ja mahdollisuuksien käsittelyyn, tavoitteiden suunnitelmalliseen tavoitteluun ja energiatiedon keräämisen suunnitteluun sekä Enenergiakatselmukseen.
 • Organisaation pätevyys ja tiedon jakaminen on määritettävä ja riittävät resurssit varmistettava.
 • Toimintaan ja toiminnan suunnitteluun sekä ohjaamiseen ja hankintatoimeen.
 • Suoritteen arviointiin eli energiasuoritteen seurantaan, analysointiin ja arviointiin – pelkkä kulutuksen seuraaminen ei yksinään riitä, täytyy olla myös ymmärrys siitä, miten kulutukseen voi vaikuttaa.
 • Jatkuvaan parantamiseen.

ISO 50001 -standardin hyödyntämistä kannaa pohtia erityisesti, mikäli:

 • Toimintaanne kohdistuviin vaatimuksiin sisältyy myös energianhallintaan liittyviä vaatimuksia.
 • Toimintanne kannalta jatkuvuus, häiriöttömyys ja varautuminen on tärkeää.
 • Organisaatiollanne on tavotteita energian paremman hallinnan osalta, liittyen toimitiloihin, koneisiin tai laitteisiin.
 • Hyödynnätte jo toiminnassanne Energiatehokkuusjärjestelmää eli ETJ+.
 • Olette tunnistaneet merkittävät energian kuluttajat, MEK, toiminnastanne ja tavoitteenanne on kehittää energian kulutusta  ihmisten, toimintatapojen ja teknologian avulla.
 • Tavoitteenanne on kerätä ja hyödyntää energian käyttöön liittyvää tietoa päätöksenteossa.
 • Tavoitteenanne on määrittää energiasuoritteiden indikaattorit eli mittarit energiankulutuksellenne.
 • Tavoitteenanne on tunnistaa uhat ja mahdollisuuden energianhallintaan liittyen.
 • Toteutatte jo energiakatselmointeja säästö- ja tehokkuussyistä.
 • Toteutatte hankintojen osana energia-arviointeja tai hankintapäätöksiin vaikuttavat energian säästäminen.
 • Tavoitteenanne on osoittaa ja todentaa jatkuvaa parantamista energianhallinnan osalta sekä viestiä tavotteista ja tuloksista sidosryhmillenne.

Kaipaatko apua tai konsultointia energiatehokkuuden hallintaan liittyen? Jätä yhteydenottopyyntö alta

 • Meiltä Arterilta löytyy apuja, mikäli organisaatiollasi on jo toimiva Energiatehokkuusjärjestelmä ETJ, mutta mietitte miten integroida se tiivimmin osaksi johtamisjärjestelmää.
 • Mikäli olette vasta pohtimassa, mistä syrjästä ottaisitte energianhallintaan liittyvistä asioista kiinni, voivat konsulttimme auttaa kouluttamalla ISO 50001 -standardin sisältöä ja havainnollistamalla miten lähteä liikkeelle tavoitteellisesti.
Lue lisää:

👉 Lisätietoa energiakatselmuksesta löydät: https://energiavirasto.fi/energiakatselmukset
👉 
Lisätietoa ISO 50001 -standardista löydät: www.sfs.fi
👉 Tavoitteena sertifioitu toimintajärjestelmä | blogi

Ota yhteyttä

Voit ottaa meihin yhteyttä tällä lomakkeella ja kertoa tarkemmin liiketoiminnan kehittämisen tarpeistasi. Ratkaistaan haasteenne yhdessä. Vikatilanteissa otathan yhteyttä tekniseen tukeemme.

Kirjoittaja

Liittyvät materiaalit