Laajenna ARCin käyttöä lisäpalveluilla

Laajenna ARCin käyttöä lisäpalveluilla

Jaa myös muille

ARC-ohjelmiston lisäpalvelut

ARC-ohjelmisto tarjoaa käyttäjälleen monipuolisesti erilaisia ominaisuuksia. Olemme kehittäneet yhdessä asiakkaidemme kanssa lisäpalveluita, joilla voit entisestään tehostaa ARC-ohjelmiston toiminnallisuuksia tai integroida sitä muiden järjestelmien kanssa. Käyn läpi näitä lisäpalveluita, sekä sitä millaista hyötyä ne tuovat mukanaan.

Geolokaatio

Digitaalisessa maailmassa voi fyysisellä sijainnilla olla paljon merkitystä. Ainakin mikäli puhutaan esimerkiksi toiminnalle kriittisten järjestelmien palvelinten tai esimerkiksi organisaation toimipisteiden sijainnista. Geolokaatio -lisäpalvelu mahdollistaa karttasijainnin kiinnittämisen elementin perustietoihin, mihin päin maailmaa tahansa. Karttanäkymässä pääset hämmästelemään kaikkia mallin elementtejä joihin olet sijainti tiedon kiinnittänyt.

Geolokaatio ARC screencap

Esimerkki palvelinten sijainnista karttanäkymässä (Geolokaatio).

SSO-integraatio

”Single Sign On” eli kertakirjautuminen on nykyään lähes käyttöedellytys mille tahansa järjestelmälle. Kertakirjautuminen mahdollistaa käyttäjän tunnistautumisen organisaation käyttäjähallinnan kautta ja ottaa automaattisesti käyttöön hänelle annetut oikeudet. Tämä vähentää salasanojen muistelusta aiheutuvaa verenpaineen nousua ja nostaa taatusti ohjelmiston käyttöastetta.

IMS-ARC prosessi-integraatio

IMS ARC prosessi-integraatio

Esimerkki siitä miten prosessihierarkia mallintuu IMS-järjestelmästä ARC yhteyskaavioon.

Mikäli organisaatiossanne on käytössä IMS sekä ARC on tämä lisäpalvelu kuvainnollinen runsaudensarvi. Palveluiden, prosessien ja tietojärjestelmien kuvaaminen on kokonaisarkkitehtuurin kovassa ytimessä, tämän lisäpalvelun avulla voit ottaa oikopolun prosessien tuomiseksi osaksi kokonaisarkkitehtuuria.

Integraation avulla IMS-järjestelmään piirretyt hyväksytyt prosessit siirtyvät automaattisesti ARC-ohjelmistoon prosessi-elementeiksi. Piirtämäsi prosessikaaviot tuodaan elementtien liitteiksi ja elementtien yhteydet luodaan IMS-ohjelmiston prosessihierarkian mukaisesti. Tämän integraation avulla pysyvät ARCiin kuvatut prosessit ajantasaisina kun niitä IMS-järjestelmän puolella muutetaan.

Service NOW CMDB integraatio

Jos organisaationne on aktiviinen Service Now CMDB järjestelmän käyttäjä on tämän lisäpalvelun avulla mahdollista tuoda haluttu sisältö Service Now konfiguraatiohallintatietokannasta. Tämä helpottaa varsinkin kokonaisarkkitehtuurin teknologioiden ja järjestelmien kuvaamista.

 

Haluatko enemmän tietoa ARC lisäpalveluista?

Kerron mielelläni lisää puhelimitse +358 50 454 4287

ja sähköpostilla ville.lukkaroinen@arter.fi

[rns_reactions]
Tagged , , .

Ville Lukkaroinen toimii Arterilla asiakasvastaavana. Hänen päävastuualueeseensa kuuluu ARC-ohjelmiston asiakkaat. Hän pyrkii yhteistyössä asiakkaan kanssa saamaan ohjelmistosta kaiken hyödyn irti asiakasorganisaatiolle. Ville innostuu palvelumuotoilusta, leanista ja kokonaisarkkitehtuurista .