Blogi

Lean perusteita – Opi leanaamaan verkkokurssin avulla!

Asiakkaiden toiveiden pohjalta Arter on kehittänyt Leanin perusteet verkkokurssin, jonka tarkoituksena on antaa ymmärrys Leanin perusperiaatteista, käsitteistä ja hyödyntämisestä omassa työssä.

Verkkokurssi koostuu laajasta valikoimasta erilaisia sisältöjä ja oppimismetodeja ja sen avulla on näppärä opetella lean perusteita.  Omaa ja organisaationsa lean-osaamista pääsee kehittämään videoiden, tekstien, harjoitustehtävien ja havainnollistavien esimerkkien avulla.

Tästä blogitekstistä pääset jo alkuun lean-oppinoissasi ja saat pintaraapaisun verkkokurssin sisällöstä. Syvempää osaamisen kehittämistä ja leanin perusteiden haltuun ottamista varten suosittelemme verkkokurssin käymistä kokonaisuudessaan!

Mitä Lean on?

Lean on maailmanlaajuisesti tunnettu prosessijohtamisen filosofia ja prosessikehitysmenetelmä.  Vaikka Lean on saanut alkunsa autoteollisuudesta, on sitä sittemmin sovellettu lähes millä vain toimialalla ja ympäristössä

Lean-ajattelun tavoitteena on toiminnan jatkuva kehittäminen. Kehittämisessä ei varsinaisesti tulla ikinä valmiiksi, vaan pieniä kehityskohteita pyritään löytämään jatkuvasti. Lean tavoitteleekin kehitysideoiden haalimista työtä tekeviltä ihmisiltä, koska he ovat oman työnsä parhaita asiantuntijoita. Kun työntekijöihin luotetaan, he osaavat itse kehittää työskentelytapojaan.

Prosessi koostuu arvoa tuottavista sekä arvoa tuottamattomista vaiheista. Arvoa tuottamattomia vaiheita kutsutaan hukaksi. Hukka voi olla prosessin kannalta välttämätöntä tai ei-välttämätöntä. Välttämätön hukka pyritään minimoimaan ja ei-välttämätön hukka pyritään eliminoimaan. Niin sanottu leanaus alkaakin eri hukkien tunnistamisesta.

Virtaus ja vaihtelu

Monia Leanin periaatteita, kuten läpimenoaikaa ja arvovirtaa voi todella hyödyntää vain prosessiajattelun kautta. Prosessi voidaan määritellä joukkona toisiinsa liittyviä toistuvia toimintoja, joiden avulla syötteet muutetaan tuotoksiksi. Prosessi koostuu tapahtumista ja asioista, joita yhdistää tietty etenemisen logiikka. Lisäksi prosessille on tunnusomaista, että se käyttää resursseja, tuottaa arvoa asiakkaille ja kuvaa päivittäistä työtämme. Prosessien virtaus noudattaa kolmea lakia: Littlen laki, pullonkaulojen laki ja vaihtelun laki.

Virtaus- ja resurssitehokkuuden termit on hyvä ymmärtää, sillä monet leanin periaatteet loppujen lopuksi rakentuvat niiden päälle. Resurssitehokkaassa organisaatiossa asiantuntija- tai koneresurssit ovat mahdollisimman tehokkaassa käytössä. Eli esimerkiksi lääkäri ottaa vastaan jatkuvalla syötöllä asiakkaita, tai kone tuottaa jatkuvasti tuotteita. Tällöin asiakkaan tarpeen tai tuotteen läpimenoajalla ei suurta merkitystä, kunhan kaikilla on mahdollisimman paljon töitä.

Tämä myös johtaa siihen, että asiakas joutuu odottamaan palvelua, sillä jono on resurssitehokkuuden edellytys. Virtaustehokkaassa organisaatiossa taas prosessit on suunniteltu asiakkaan näkökulmasta. Tämän johdosta asiakkaan tai tuotteen virtaus prosessin läpi on nopeaa. Sen sijaan, että asiakas jonottaisi asiantuntijan luokse, asiantuntija odottaa asiakasta. Leanin työkalupakissa on lukematon määrä erilaisia vaihtoehtoja kuten 5S, Kanban, Gemba ja arvovirtakuvaus, DMAIC, Kaizen tai visualisointi.

Lisää lean perusteita Arterin verkkokurssilla

Mikäli haluat osallistua Leanin perusteet -kurssille ja oppia hyödyntämään leanin periaatteita työssäsi, olethan yhteydessä Qualitas Fennican koulutuspäällikköön Kaisa Halsaskseen. Verkkokurssin voi tilata myös vaikka koko organisaatiolle prosessinkehitystiimille kerralla.

Haluatko kuulla lisää QF-koulutuksista?

Haluaisitko saada lisätietoa tai jättää tarjouspyynnön Qualitas Fennica -koulutuksista? Ota yhteyttä ja kerromme mielellämme lisää!

Kirjoittaja

Sammeli on Arterin liiketoimintakonsultti, joka on erityisesti mukana auttamassa organisaatioita palveluiden kehittämisessä ja kuvaamisessa. Sammeli taitaa myös Leanin salat ja auttaa organisaatioita sekä ARCin että IMSin onnistuneissa käyttöönotoissa.  Hän on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri, joka on tehnyt töitä markkinoinnin sekä digipalveluiden parissa niin suurissa kansainvälisissä kuin pienemmissä kotimaisissa yrityksissä. Liiketoimintakonsultilta vaaditaan Sammelin mielestä kykyä ymmärtää asiakkaan tarpeet. Tämän jälkeen voidaan yhdessä etsiä sopivat toimintatavat ja ratkaisut.

Liittyvät materiaalit