Blogi

Mitä on yritysarkkitehtuuri ja kokonaisarkkitehtuuri käytännössä?

Yritykseenkin voi eksyä

Olet johtoryhmään suoraan valittu uusi työntekijä ja haluaisit tietää mistä tietojärjestelmästä löytyy etsimäsi tieto, jota tarvitset seuraavan vuoden toimintasuunnitelman laatimiseen.

Tieto on kyllä olemassa varmasti, mutta polku sen äärelle ei ole selkeä eikä tietoarkkitehtuuria ole kuvattu mihinkään.

Kysyt kollegalta. Hän on kyllä tietoinen, että edellisvuoden vuosikatsauksessa Pirjo tätä tietoa esitteli, mutta ei ollut oman työnsä ohessa kiinnittänyt sen suurempaa huomiota siihen mistä tämä tiedon oli kaivanut. Hän ohjaa kysymään seuraavalta kollegalta.

Näillä keinoin pääsee lopulta halutun tiedon äärelle, mutta eikö olisikin helpompaa, jos asiat, tiedot ja näiden yhteydet olisivat kuvattuna selkeästi ja visuaalisesti muodostamaan yrityksen ”arkkitehtuurin” ja näkisit luotettavasti mistä tieto löytyy, paitsi oikean kansion nimestä, kun siihen lopulta törmäät, myös tästä yritysarkkitehtuurista?

Yritysarkkitehtuuri on organisaation pohjapiirros ja jotta organisaatio osaa tehdä kestäviä päätöksiä, tulee organisaation ymmärtää toimintansa kokonaiskuvaa = visualisoida toimintansa kokonaisarkkitehtuurin avulla

Yritysarkkitehtuuri, jota myös kokonaisarkkitehtuuriksi kutsutaan, on koko organisaation tai yrityksen toiminnan hallintaa ja kehittämistä kokonaisuutena, joka koostuu eri osioista ja näiden välisistä suhteista.

Se on toimintaa ohjaava pohjapiirros ja kuvitus siitä millä resursseilla yritys suunnistaa kohti tulevaa. Eri kerrosten välinen viitoitus ja selkeä rakenne auttavat hahmottamaan yksittäisen elementin paikkaa rakennelmassa.

Eli yritysarkkitehtuuri on paitsi kuva reitistä haluamasi tiedon äärelle myös hahmoteltu kokonaiskuva siitä miten erilaiset toimintaan liittyvät elementit vaikuttavat toisiinsa, puuttuuko kuviosta jotakin tai onko siellä jotakin liikaa.

Yritysarkkitehtuuri on aina olemassa, sillä se on toiminnan yhteydessä väistämättä syntyvä struktuuri. Myös kauppakeskuksella tai millä tahansa rakennuksella on rakenne ja erilaisia tiloja mutta aina siinä ei ole otettu huomioon eri asioiden vaikuttamista toisiinsa niin että ihmisten suunnistaminen olisi mahdollisimman vaivatonta.

Kokonaisarkkitehtuurityön haasteet

Kokonaisarkkitehtuurin luullaan olevan vain ICT:n vastuulla tai että kyseessä olisi pelkästään teknologian ja järjestelmien listaus. Pohjimmiltaan kokonaisarkkitehtuurin tavoitteena on yhdistää IT-kenttä vahvemmin yrityksen muuhun toimintaan.

Liiketoimintamallin yhteentoimivuus järjestelmien kanssa ei synny ilman että liiketoimintajohto kantaa vastuuta ja osallistuu kokonaisuuden mallintamiseen. Eikä tiedon yhteentoimivuus eri prosessien tai organisaatioiden välillä synny ilman ymmärrystä kokonaisuudesta.

Kyseessä on siis koko organisaation asia ja onnistumisen ratkaisee se mille kypsyystasolle tuon yhteentoimivuuden osalta päästään.

Organisaatioiden monimutkaiset rakenteet on kannatavaa mallintaa visuaaliseen muotoon kokonaisarkkitehtuurin avulla

Enemmän kuin koskaan tarvitsemme kykyä hahmottaa monimutkaisia systeemejä ja ymmärtää asioiden välisiä syy-seuraussuhteita. Itsehän me olemme ne monimutkaiset systeemit rakentaneet. Ehkä nyt olisi aika innostua yksinkertaistamaan, selkeyttämään ja varmistamaan tulevaisuutta kokonaisarkkitehtuurin avulla, niin että saataisiin hommat pysymään hyppysissä.

Linkittämällä vähintäänkin prosessit, palvelut ja järjestelmät toisiinsa ja tutkimalla mallinnusten avulla miten kokonaisuus toimii, voit helposti aloittaa kokonaisarkkitehtuurityön.

Menestystekijänä kokonaisarkkitehtuuri – kuuntele podcast

Millaisille organisaatioille kokonaisarkkitehtuurin tekeminen soveltuu? Mihin osa-alueisiin laajalta tuntuva kokonaisarkkitehtuuri voidaan jakaa ja mitä ovat sen eri viitekehykset? Entä mitä hyötyä kokonaisarkkitehtuurista lopulta on?

Tässä Arterin podcastissa vastataan seuraaviin väittämiin

  1. Kokonaisarkkitehtuuri on suurten organisaatioiden pelikenttä, jonne mikro- ja PK-organisaatioilla ei ole mitään asiaa.
  2. Kokonaisarkkitehtuuri tehdään usein projektina, vaikka kyseessä on itseasiassa prosessi. Kokonaisarkkitehtuuri on tapa, ei yksittäinen teko.
  3. Kokonaisarkkitehtuuri jaetaan tyypillisesti seuraaviin osa-alueihin: liiketoiminta-arkkitehtuuri, tietoarkkitehtuuri, järjestelmäarkkitehtuuri ja teknologia-arkkitehtuuri.
  4. Kokonaisarkkitehtuuri on valtaosassa organisaatioita johtanut massiiviseen kasaan dokumentaatiota, mutta varsinaista hyötyä toiminnalle siitä ei ole ollut.
  5. Kokonaisarkkitehtuuri kannattaa aloittaa jykevällä viitekehyksellä, esim. TOGAF-mallilla tai JHS 179 -suosituksella. Näin kaikki oleellinen saadaan varmasti kuvattua.
  6. Tietojohtajien ja kokonaisarkkitehtien määrä organisaatioissa lisääntyy jatkuvasti. Kokonaisarkkitehtuuri on tärkeä menestystekijä yhä kompleksisemmassa maailmassa selviämiseksi.

Suosittelen sinulle:

👉 Mistä liikkeelle kokonaisarkkitehtuurikuvauksissa? | blogi
👉 Miksi kokonaisarkkitehtuuri? | blogi
👉 Kaikki kokonaisarkkitehtuurista | blogi
👉 Kokonaisarkkitehtuurin merkitys kasvaa tulevaisuuden tekemisessä | blogi

Haluatko oppia miten yritysarkkitehtuuria kuvataan? Lataa pikaopas, jolla pääset alkuun.

Kirjoittaja

Liittyvät materiaalit