Riskit hallintaan IMS-ohjelmistolla

Riskit hallintaan IMS-ohjelmistolla

Jaa myös muille

IMS riskit osio on IMS-ohjelmiston osio, johon nimensä mukaisesti, kirjataan organisaation riskejä ja jossa niitä analysoidaan. Riskit osio yhdistyy muihin osioihin linkityksien avulla. Linkkejä voidaan muodostaa esimerkiksi prosessien tai mittareiden välillä. Riskien liittäminen prosessikaavioon täydentää hyvin laatujärjestelmää ottaen huomioon, että […]

Lue koko teksti
Riskiajattelun jalkauttaminen

Riskiajattelun jalkauttaminen

Jaa myös muille

Johtamisjärjestelmästandardien uudistaminen 2015 (laatu ja ympäristö) ja 2018 (työturvallisuus, työsuojelu, työterveys) nosti riskien tunnistamisen ja hallinnan vahvasti olennaiseksi osaksi ennalta ehkäisevää jatkuvaa parantamista. Laadunhallinnassa painopiste on riskiajattelussa ja fokuksena on tunnistaa tuotteiden ja palveluiden vaatimusten täyttämistä uhkaavat tekijät. Riskien tunnistus […]

Lue koko teksti
Ossi Ritola

Riskienhallinta käytännön teoiksi

Jaa myös muille

Riski tarkoittaa, että johonkin tavoittelemisen arvoiseen asiaan liittyy myös mahdollisuus negatiivisesta lopputuloksesta. Nähdään mahdollisuus, kun päätetään tehdä jotakin, mutta samalla otetaan riski, kun halutaan saavuttaa jotakin. Yritys voi esimerkiksi nähdä kansainvälistymisen mahdollisuutena, mutta siihen liittyy riski rahojen menetyksestä. Riskienhallinta on […]

Lue koko teksti
Jari Saali

Riskienhallinta luontevana osana toimintajärjestelmää ja toiminnansuunnittelua | IMS

Jaa myös muille

Organisaation toimintajärjestelmässä yhdistyvät strategia ja prosessit kokonaisuudeksi, jolle tyypillisesti laatu-, ympäristö- sekä työterveys- ja työturvallisuusstandardit luovat yhtenäiset raamit ja vaatimusten puitteet. Nykyaikaisesta toimintajärjestelmästä löytyy yhdestä paikasta organisaation palveluja ja toimintaa koskevat asiat kuten kuvaukset, asiakirjat, mittarit, lomakkeet ja riskienhallinta. Toimintajärjestelmää […]

Lue koko teksti

Ennaltaehkäisevä toiminta – Uudet pelivälineet käyttöön

Jaa myös muille

ISO 9001 ja 14001 standardit on uudistettu vuonna 2015 Yksi merkittävä asia molempien standardien uudistuksessa on ollut ns. ennaltaehkäisevien toimenpiteiden (preventive actions) korvaaminen uusilla ”lääkkeillä”. Aikaisemmin voimassa olevien standardien vaatimus ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä on ollut yllättävänkin heikosti toteutettu, usein se on […]

Lue koko teksti