Mahdollisuudet osana onnistunutta riskienhallintaa

Jaa myös muille

Riskienhallinta tuli osaksi ISO 9001 standardia 2015 versiossa, joka vaatii organisaatiolta riskien käsittelyä ja tarkastelua. Riskejä tulee järjestelmällisesti tunnistaa, arvioida ja hallita päivittäisessä toiminnassa sekä muutostilanteissa. Riskienhallinta ei kuitenkaan ole uusi asia organisaatioille, vaan sitä tehty koko yrityksen sekä etenkin työturvallisuuden […]

Lue koko teksti

Riskienhallinnan perusteet

Jaa myös muille

Riskienhallintaa toteutetaan usein organisaatiossa liittyen eri toiminnan osa-alueisiin. Riskejä on voitu tunnistaa tietosuojaan, paloturvallisuuteen, työturvallisuuteen tai esimerkiksi laadunhallintaan liittyen. Riskikartoitus saa usein alkunsa jostakin vaatimuksesta tai esimerkiksi lainsäädännöstä. Ehkä kaikkein tuorein lainsäädäntö liittyen riskilähtöiseen toimintaan on tietosuoja-asetus, jossa riskienhallinta henkilötietoon […]

Lue koko teksti
Riskienhallinta Sanasto

Riskienhallinta sanasto

Jaa myös muille

Riskienhallinta on keskeisessä asemassa tämän päivän laadunhallinnassa ja esimerkiksi ISO 9001:2015 on tuonut mukanaan riskienhallinnan nostamisen päätöksenteon perustaksi. Sen merkitys korostuu myös tietoturvallisuudessa (esim. ISO 27001) ja EU:n vuonna 2018 voimaan astuneessa tietosuoja-asetuksessa (GDPR). Jotta riskienhallintaa voi toteuttaa näiden standardien ja […]

Lue koko teksti
Arvio riskejä tehokkaasti - Käytä asteikkoa!

Arvioi riskejä tehokkaasti – Käytä asteikkoa!

Jaa myös muille

Riskien arviointi on hankalaa puuhaa. Se on kuin koittaisi tiirailla tulevaisuutta kristallipallosta, erityisesti riskien todennäköisyyden arvioinnin osalta. Kuinka todennäköistä on, että jotain tulee tapahtumaan tulevaisuudessa? Siihen kun osaisi vastata. Hyvin suunnitellulla riskianalyysillä tätä työtä voidaan kuitenkin tehdä helpommaksi. Miksi riskien […]

Lue koko teksti

Riskit hallintaan IMS-ohjelmistolla

Jaa myös muille

IMS riskit osio on IMS-ohjelmiston osio, johon nimensä mukaisesti, kirjataan organisaation riskejä ja jossa niitä analysoidaan. Riskit osio yhdistyy muihin osioihin linkityksien avulla. Linkkejä voidaan muodostaa esimerkiksi prosessien tai mittareiden välillä. Riskien liittäminen prosessikaavioon täydentää hyvin laatujärjestelmää ottaen huomioon, että […]

Lue koko teksti