Julkishallinnon tietojohtaminen kuntoon tiedonhallintalailla

Julkishallinnon tietojohtaminen kuntoon tiedonhallintalailla?

Jaa myös muille

Tietojohtaminen on yhtä kuin ne kaikki prosessit ja käytännöt, joiden avulla tietoa kerätään, jalostetaan ja hyödynnetään organisaation sisällä. Tietoarkkitehtuuri taas on tietojohtamisen ja kokonaisarkkitehtuurin yhdistävä tekijä (lataa tietoarkkitehtuurin sanasto tästä). Siinä tunnistetaan ja tehdään kuvausten avulla näkyväksi se tieto, joka […]

Lue koko teksti
Tietoarkkitehtuuri sanasto

Tietoarkkitehtuuri – sanaston avulla käsitteet tutuksi

Jaa myös muille

Tietoarkkitehtuuri on kokonaisarkkitehtuurin osa-alue, jolla vastataan organisaation tiedonhallintaa koskeviin kysymyksiin ja kuvataan organisaation tietosisältö. Tietoarkkitehtuuri on siis organisaation tiedon hallitsemista ja näkyväksi tekemistä systemaattisesti. Mallintamalla organisaation keskeisin tieto ja tiedon liikkeet toiminnassa, voidaan saavuttaa selkeä käsitys tietoon liittyvistä tekijöistä. Näitä […]

Lue koko teksti
Tietojohtaminen, tiedonhallinta ja kokonaisarkkitehtuuri

Tietojohtaminen, tiedonhallinta ja kokonaisarkkitehtuuri

Jaa myös muille

Jotta tietoa voidaan johtaa ja hallita, tulee ensin ymmärtää mistä tiedossa on kyse. Tieto on organisaatioiden keskeisintä aineetonta pääomaa, jonka arvo kasvaa jaettaessa ja toteutuu vasta hyödynnettäessä. Tieto on luonteeltaan monimuotoista, rakenteista ja usein organisaatio/tilanne kohtaista. Tiedosta suurin osa sitoutuu […]

Lue koko teksti
ARC-päivä 2018

Tiedosta tuloksiin – ARC-päivä 2018

Jaa myös muille

Tieto on uusi öljy, sanotaan. Toisille se on myös uusi vesi tai uusi ilma. Tiedolla, sen oikeellisuudella, oikea-aikaisuudella ja turvallisuudella, on yhä suurempi merkitys, se on mukana kaikessa toiminnassa, kaikissa järjestelmissä, kaikissa organisaation osa-alueissa.  Tiedosta tuloksiin – tieto kyvykkyytenä ja muutosvoimana 6.11.2018 Tapahtumassa 6.11. tarkastelimme tietoa monesta […]

Lue koko teksti
Tietoarkkitehtuuri tiedonhallinnan työvälineenä

Tietoarkkitehtuuri tiedonhallinnan työvälineenä

Jaa myös muille

Tietoarkkitehtuuri on yksi kokonaisarkkitehtuurin osa-alueista, jolla voidaan vastata organisaation tiedonhallintaa koskeviin kysymyksiin: Mitä organisaation tiedosta tulisi tietää? Mitä tietoa on olemassa? Mitä tietoa tarvitaan? Miten ja mihin tietoa hyödynnetään? Miten ja mistä tietoon pääsee käsiksi? Tiedonhallintaa onkin helppo toteuttaa yksinkertaisesti […]

Lue koko teksti