ARC-päivä 2018

Tiedosta tuloksiin – ARC-päivä 2018

Jaa myös muille

Tieto on uusi öljy, sanotaan. Toisille se on myös uusi vesi tai uusi ilma. Tiedolla, sen oikeellisuudella, oikea-aikaisuudella ja turvallisuudella, on yhä suurempi merkitys, se on mukana kaikessa toiminnassa, kaikissa järjestelmissä, kaikissa organisaation osa-alueissa.  Tiedosta tuloksiin – tieto kyvykkyytenä ja muutosvoimana 6.11.2018 Tapahtumassa 6.11. tarkastelimme tietoa monesta […]

Lue koko teksti
Tietoarkkitehtuuri tiedonhallinnan työvälineenä

Tietoarkkitehtuuri tiedonhallinnan työvälineenä

Jaa myös muille

Tietoarkkitehtuuri on yksi kokonaisarkkitehtuurin osa-alueista, jolla voidaan vastata organisaation tiedonhallintaa koskeviin kysymyksiin: Mitä organisaation tiedosta tulisi tietää? Mitä tietoa on olemassa? Mitä tietoa tarvitaan? Miten ja mihin tietoa hyödynnetään? Miten ja mistä tietoon pääsee käsiksi? Tiedonhallintaa onkin helppo toteuttaa yksinkertaisesti […]

Lue koko teksti
Tietoarkkitehtuuri kilpailuedun lähteenä

Tietoarkkitehtuuri kilpailuedun lähteenä

Jaa myös muille

Systeemiajatteluun ja toiminnan rakenteellistamiseen tähtäävän kokonaisarkkitehtuurin tavoitteena on saada kuvattua organisaation ydintoimintaa, tietojärjestelmiä, teknologiaa ja yrityksen hyödyntämää tietoa yhteen nivottuna kokonaisuutena.  Osa-alueista tietoarkkitehtuuri saatetaan nähdä kaikista vaikeimmin konkretisoituvana, tiedon monimuotoisen luonteen vuoksi. Miksi tietoarkkitehtuuri sitten on tärkeää? Tietoarkkitehtuuri rakentaa kilpailuetua […]

Lue koko teksti