Blogi

5 hyötyä laatustandardien noudattamisesta

Aiemmassa postauksessa käsittelin ISO-standardien perustietoja, jotka itselleen selventämällä standardityötä on helpompi lähestyä. Mutta miksi näitä esiteltyjä standardeja sitten kannattaa noudattaa?

Tässä kirjoituksessa keskityn laatustandardiin ISO 9001:2015, jossa korostuvat laadunhallinnan liittäminen organisaation kokonaisvaltaiseen toimintaympäristöön ja toimintaan, laatujohtajuus, sekä riski- ja prosessilähtöisyys. Lisäksi standardissa on huomioitu palvelujen tuottajien kasvava osuus standardin hyödyntäjinä, sillä ISO 9001 ei ole sidottu tietyyn toimialaan tai tuotteisiin.

Viisi hyötyä, joiden ansiosta laatustandardien noudattaminen on kannattavaa:

1. Kokonaisvaltainen toiminnan kontekstin tarkastelu

ISO 9001-standardin mukaisen laadunhallinnan, ja laadunhallintajärjestelmän avulla organisaation koko toiminnan kontekstin tarkastelu helpottuu. Yrityksessä voidaan selkeästi määritellä, keneen toiminta vaikuttaa ja mitä nämä toimijat meiltä odottavat. Tällöin myös koko liiketoiminnan tavoitteiden ja mahdollisuuksien tunnistaminen kirkastuu.

2. Hyvin määritellyt ja dokumentoidut prosessit

Organisaatioissa kehitetään vuosien toiminnan aikana useita eri prosesseja ja toiminnan tapoja. ISO 9001 ohjaa laadunhallinnan avulla luomaan prosesseista ennalta määriteltyjä ja dokumentoituja, jolloin turhia tai toimimattomia prosesseja voidaan joko karsia tai parantaa. Esimerkiksi johtamisjärjestelmä tulee täysin dokumentoida, jolloin prosessit, käytänteet ja vastuut tehdään organisaatiossa näkyviksi.

3. Riskienhallinta tehostuu

Kun organisaation prosessit ovat hyvin määritellyt, myös toimintatavat ongelmien ilmetessä voidaan sopia ja määritellä etukäteen. Tällöin myös korjaavat toimenpiteet voidaan suorittaa helpommin. Prosessien toiminta tehostuu, jolloin virheet jäävät vähäisemmiksi, ja niihin voidaan puuttua aikaisemmin.

4. Jatkuva parantaminen osaksi toimintaa

ISO 9001 kannustaa noudattamaan säännöllistä toiminnan tehostamista ja parantamista, sillä kaikkiin ISO-standardeihin kuuluu olennaisena osana toiminnan jatkuvan parantamisen periaate, joka ohjaa myös yritysten laadunhallintaa. Jatkuvassa parantamisessa suunnitellaan toimintaa, toteutetaan muutokset, arvioidaan muutosten vaikutuksia, sekä tunnistetaan prosesseissa piileviä mahdollisuuksia.

5. Kilpailuedun saavuttaminen

Yritykset saattavat usein suosia yhteistyötä sellaisten organisaatioiden kanssa, jotka ovat sertifioituja. ISO 9001 sertifikaatti onkin näkyvä merkki organisaation sitoutumisesta laatuun. Lisäksi myös potentiaaliset asiakkaat kokevat ISO-standardia noudattavan yrityksen sitoutumisen laatuun uskottavana, jolloin saavutetaan kilpailuetua muihin toimijoihin nähden.

Kannattaakin selvittää standardien noudattamisen hyödyt juuri oman organisaation kohdalla. Laadunhallinnan ISO 9001-standardi mahdollistaa, että kukin organisaatio voi soveltaa sitä itselleen sopivaksi, jolloin sen kautta jokaisen on mahdollista löytää juuri ne omat vahvuudet ja liiketoiminnan kilpailukyvyn parantajat.

Kiinnostavatko standardit ja niiden hyödyntäminen lisää? Tutustu IMS-ohjelmistoon, jonka avulla toteutat standardienmukaista toimintaa!

Tilaa ilmainen IMS demo!

Toimintajärjestelmä on ammattimaisen toiminnan lähtökohta. IMS-ohjelmiston avulla ylläpidätte laatustandardien mukaista liiketoimintaa.

Tilaa demo ja tutustu!

Kirjoittaja

Liittyvät materiaalit