Artikkelit

Järjestelmäauditoinnin kysymysten suunnittelua

Kun johtamisjärjestelmää rakennetaan ja ajetaan toimivaksi, sisäisissä auditoinneissa tulee painottaa sovittujen standardien vaatimien menettelyjen auditointia. Mutta sekin voidaan tehdä liiketoimintaa palvelevasti pohtimalla ennen auditointia mitkä teemat ovat johdon tai auditointiajankohdan kannalta tärkeitä kohteiden toiminnassa.

  • Tunnistetaan esim. laatuteemat, ympäristöteemat, turvallisuusteemat jne.
  • ja sitten sovelletaan standardien perusasioita ja luodaan teemoihin kytkettyjä kysymyksiä.
  • Auditointi ei ”maistu” niin paperinmakuiselle vaan haastattelut käydään mielekkäiden teemojen ympäriltä.

Lataa artikkeli tästä

Kirjoittaja

Jussi Moisio on toinen Arterin perustajajäsenistä ja vanhempi konsultti. Hänellä on vuosikymmenten kokemus laadunhallinnan, ympäristö- ja turvallisuusasioiden, riskien hallinnan, jatkuvan parantamisen, prosessiajattelun ja prosessien mittaamisen sekä erilaisten arviointien ja auditointien parista.

Jussi on menestyksellisesti ohjannut kymmeniä toimintajärjestelmän rakennus- ja jatkokehitysprojekteja ja toimii myös Inspecta Oy:n pääarvioijana. Jussi on tehnyt laajoja yksityisen alan kuin julkisen alan prosessien arviointeja, taustaselvityksiä ja haastatteluja sekä priorisoinut niiden perustalta kehittämiskohteet niin Suomessa kuin kansainvälisesti.