Artikkelit

Jatkuvan parantamisen kulttuurin rakentaminen – Toyota Kata -oppeja

Mitä Toyota Kata opettaa jatkuvan parantamisen rakentamisesta organsaatioon? Millaisia keinoja ja työkaluja Toyota Kata hyödyntää jatkuvassa parantamisessa?

Jatkuva parantaminen vaatii kulttuurin muutosta ja konkreettista tekemistä. Koko organisaation kulttuuria pitää kehittää oppivaksi ja valmentavaksi kokeilun kulttuuriksi. Luo automaatiolla toistettava rutiini parantamisen ja kehittyvän toiminnan tueksi.

Parantaminen tarkoittaa tulevaisuutta käsittelevää asiaa, se sekoitetaan yleensä korjaamiseen tai ongelmanratkaisuun. Parannus tarkoittaa syvällisempää toimintaa, joka koskettaa yleensä koko systeemiä tai prosessia.  Parannukselle on olemassa kolme ehtoa:

  1. Parannus muuttaa tapaa tehdä työtä tai aktiviteetti tai muuttaa tuotetta/palvelua
  2. Tuottaa näkyviä, positiivisia eroja suhteessa aikaisempiin historiallisiin normeihin
  3. Parannuksella on pysyvä vaikutus

Pysyvän muutoksen aikaan saaminen tarkoittaa usein, että ihmisten tulee muuttaa toimintaansa tai käyttäytymistä. Muutettavan asian löytäminen on tekninen prosessi, mutta muutoksen tekeminen on sekä tekninen että psykologinen prosessi.

Artikkelissa käydään läpi muun muassa seuraavaa:

  • Jatkuvan parantamisen kulttuurin piirteitä.
  • Parannuskata pähkinänkuoressa.
  • Organisaation vision ja strategian tuominen osaksi prosesseja.
  • Valmennuskata – oppija ja valmentaja.

Täytä sähköpostisi ja saat itsellesi Jatkuvan parantamisen kulttuurin rakentaminen - Toyota Kata -oppeja -artikkelin

Kirjoittaja

Jussi Moisio on toinen Arterin perustajajäsenistä ja vanhempi konsultti. Hänellä on vuosikymmenten kokemus laadunhallinnan, ympäristö- ja turvallisuusasioiden, riskien hallinnan, jatkuvan parantamisen, prosessiajattelun ja prosessien mittaamisen sekä erilaisten arviointien ja auditointien parista.

Jussi on menestyksellisesti ohjannut kymmeniä toimintajärjestelmän rakennus- ja jatkokehitysprojekteja ja toimii myös Inspecta Oy:n pääarvioijana. Jussi on tehnyt laajoja yksityisen alan kuin julkisen alan prosessien arviointeja, taustaselvityksiä ja haastatteluja sekä priorisoinut niiden perustalta kehittämiskohteet niin Suomessa kuin kansainvälisesti.