Artikkelit

Kokonaisarkkitehtuurin sanasto – Ota keskeiset käsitteet haltuun!

Kokonaisarkkitehtuurin käsitteet

Arkkitehtuuri on kuva talon suunnitelmasta. Sen lisäksi arkkitehtuuri on myös ohjelmistoarkkitehtuurien kuvaamiseen tarkoitetun ANSI/IEEE standardi 1471-2000 määritelmän mukaan: ”järjestelmän keskeinen rakenne ja komponentit, näiden suhde toisiinsa ja ympäristöön sekä järjestelmän suunnittelua ja kehitystä määräävät periaatteet”. Kokonaisarkkitehtuurin eri käsitteet sen sijaan voidaan määritellä monellakin tavalla. JHS179 kokonaisarkkitehtuurisuosituksen mukaan  kokonaisarkkitehttuuri on “toiminnan, prosessien ja palvelujen, tietojen, tietojärjestelmien ja niiden tuottamien palvelujen muodostaman kokonaisuuden rakenne”. Selkeää? Ehkä ei.

Kokonaisarkkitehtuuri on myös kehittämismenetelmä ja muutosjohtamista ohjaava työkalu, joka ottaa huomioon yrityksen eri osa-alueet. Tyypillisesti kokonaisarkkitehtuurissa lähdetään liikkeelle kuvaamalla organisaation tietojärjestelmät, prosessit ja palvelut kuten Arterin Kokonaisarkkitehtuurin pikastartti -palvelussa. Näitä kuvauksia voidaan sitten lähteä laajentamaan, jolloin päästään lähemmäs kaikkia organisaation toimintoja kattavaa arkkitehtuuria, eli kokonaisarkkitehtuuria.

Selkeyttä kokonaisarkkitehtuurityön aloittamiseen sanaston avulla

Kuten jo arkkitehtuurin ja kokonaisarkkitehtuurin määritelmistä nähdään, aiheeseen liittyy paljon käsitteitä ja termejä, jotka eivät välttämättä ole tuttuja tai saattavat tarkoittaa jossain muussa yhteydessä täysin eri asiaa. Olemme siksi koonneet avuksesi kokonaisarkkitehtuurin käsitteet -sanaston, joka avaa näistä sanoista keskeisimpiä. Sanastosta löydät selkokieliset selityksen sanoille arkkitehtuuriperiaate, hallintamalli, kypsyystasomalli, kyvykkyys, mallinnusnotaatio, metamalli, prosessikartta ja viitekehys.

Nappaa oma sanastosi mukaan alta ja tulosta se vaikka seinälle helpottamaan omaa kokonaisarkkitehtuurityötäsi!

Lomakkeen täyttämällä saat itsellesi Kokonaisarkkitehtuuri-sanaston

Kirjoittaja