Artikkelit

Lean periaatteita ja jatkuvan parantamisen kulttuuria

  • Leanin periaatteita
  • Toyotan tapaan
  • Leanin ”Road Map” ajatuksia
  • Lean kulttuurin piirteitä jatkuvan parantamisen mahdollistamiseksi
  • Johdon roolista parantamiskulttuurin vahvistamisessa
  • Lean asiantuntijatyön ohjauksesta
  • Kapeikkoajattelusta asiantuntijatyössä
  • Hukan ja ongelmien tunnistamisesta prosessien parantamiseksi

Lataa artikkeli tästä

Kirjoittaja

Jussi Moisio on toinen Arterin perustajajäsenistä ja vanhempi konsultti. Hänellä on vuosikymmenten kokemus laadunhallinnan, ympäristö- ja turvallisuusasioiden, riskien hallinnan, jatkuvan parantamisen, prosessiajattelun ja prosessien mittaamisen sekä erilaisten arviointien ja auditointien parista.

Jussi on menestyksellisesti ohjannut kymmeniä toimintajärjestelmän rakennus- ja jatkokehitysprojekteja ja toimii myös Inspecta Oy:n pääarvioijana. Jussi on tehnyt laajoja yksityisen alan kuin julkisen alan prosessien arviointeja, taustaselvityksiä ja haastatteluja sekä priorisoinut niiden perustalta kehittämiskohteet niin Suomessa kuin kansainvälisesti.