Artikkelit

Prosessitutkimus 2019

Me Arterilla rakastamme prosesseja. Tästä syystä halusimme tutkia, mitä mieltä suomalaisissa organisaatioissa yleisesti ollaan prosessijohtamisen vaikuttavuudesta. Lataa itsellesi Prosessitutkimus 2019 -julkaisu, jossa käymme läpi tekemämme prosessitutkimuksen taustat ja jaamme kanssanne kyselytutkimuksen tulokset!

Tutkimuksessa selvitimme, uskovatko suomalaiset organisaatiot prosessijohtamisella olevan vaikutusta heidän tuloksiinsa. Tuloksilla tarkoitamme toki taloudellisia tuloksia, mutta myös kokonaisuudessaan asiakas-, henkilöstö-, toimittaja- ja omistajatyytyväisyyttä, sekä sosiaalista ja ekologista vastuullisuutta. Tutkimuksen hypoteesi oli seuraava: mitä pidemmällä organisaatio on prosessijohtamisessa, sitä enemmän hyötyjä organisaatio kokee saavansa. Tulosten perusteella toteamme, että prosessijohtamisella voidaan vaikuttaa organisaation tuloksellisuuteen laaja-alaisesti, mutta se vaatii aikaa, osaamista ja prosessien dokumentoinnin lisäksi dokumentaation käyttöä arjessa.

Lataa itsellesi koko 20-sivuinen Prosessitutkimus!

Lomakkeen täyttämällä saat itsellesi Prosessitukimus 2019 julkaisun

Kirjoittaja