Artikkelit

Prosessitutkimus 2019

Me Arterilla rakastamme prosesseja. Tästä syystä halusimme tutkia, mitä mieltä suomalaisissa organisaatioissa yleisesti ollaan prosessijohtamisen vaikuttavuudesta. Lataa itsellesi Prosessitutkimus 2019 -julkaisu, jossa käymme läpi tekemämme prosessitutkimuksen taustat ja jaamme kanssanne kyselytutkimuksen tulokset!

Tutkimuksessa selvitimme, uskovatko suomalaiset organisaatiot prosessijohtamisella olevan vaikutusta heidän tuloksiinsa. Tuloksilla tarkoitamme toki taloudellisia tuloksia, mutta myös kokonaisuudessaan asiakas-, henkilöstö-, toimittaja- ja omistajatyytyväisyyttä, sekä sosiaalista ja ekologista vastuullisuutta. Tutkimuksen hypoteesi oli seuraava: mitä pidemmällä organisaatio on prosessijohtamisessa, sitä enemmän hyötyjä organisaatio kokee saavansa. Tulosten perusteella toteamme, että prosessijohtamisella voidaan vaikuttaa organisaation tuloksellisuuteen laaja-alaisesti, mutta se vaatii aikaa, osaamista ja prosessien dokumentoinnin lisäksi dokumentaation käyttöä arjessa.

Lataa itsellesi koko 20-sivuinen Prosessitutkimus!

Lomakkeen täyttämällä saat itsellesi Prosessitukimus 2019 julkaisun

Kirjoittaja

Aki Kärnä on Arterin konsultti ja laatujohtamisen asiantuntija, jolla on vuosien työkokemus julkiselta sektorilta. Aki nostaa toiminnan kehittämisessä aina asiakkaan keskiöön ja tunnistaa asiakkaan tarpeet. Prosessien kehittäminen ja toiminnan mittaaminen ovat Akin vahvuuksia, ja hän etsiikin aina kokonaisuuden kannalta syy-seuraus -suhteita. Aki on itse toiminut aiemmin IMS-toimintajärjestelmän pääkäyttäjänä ja ohjannut lukuisia IMS-ohjelmiston käyttöönottoprojekteja. Häneltä löytyy myös Lean Six Sigma Black Belt -sertifikaatti.