Artikkelit

Riskienhallinta-sanasto

Riskienhallinta on keskeisessä asemassa tämän päivän laadunhallinnassa ja esimerkiksi ISO 9001:2015 on tuonut mukanaan riskienhallinnan nostamisen päätöksenteon perustaksi. Sen merkitys korostuu myös tietoturvallisuudessa (esim. ISO 27001) ja EU:n vuonna 2018 voimaan astuneessa tietosuoja-asetuksessa (GDPR). Jotta riskienhallintaa voi toteuttaa näiden standardien ja asetusten vaatimalla tasolla, on hyvä ymmärtää siihen liittyviä käsitteitä. Riskienhallinnan terminologia voi olla kuitenkin olla hämmentävää, jos aiheeseen ei ole aiemmin perehtynyt. Siksi olemme koostaneet teille näppärän sanaston, josta selviää mitä tarkoitetaan esimerkiksi haavoittuvuudella tai kriittisellä toiminnolla riskienhallinnan yhteydessä.

Ole hyvä, tässä on sinulle seinälle tulostettava riskienhallinnan sanasto!

Lomakkeen täyttämällä saat itsellesi Riskienhallinta-sanaston

Kirjoittaja