Artikkelit

Sovella ISO 14001:2015 standardia luovasti ja kokonaisuutta hyödyntävästi

ISO 14001:2015 tuo esille myös elinkaarinäkökulman 2004 standardia selkeämmin. Standardi ei kuitenkaan edellytä elinkaarianalyysiä, mutta ei toki kielläkään. Pelkkä oman ”tontin” tarkastelu ei riitä, vaan pitää selvittää merkittävimmät raaka-ainetoimittajat ja miten heillä ovat ympäristöasiat hallinnassa, elinkaareen kuuluu myös logistiikkaketju toimittajilta yritykseen sekä valmiiden tuotteiden logistiikka asiakkaille.

Yrityksen vaikutusmahdollisuudet ko. itsenäisiin ulkoisiin toimijoihin ovat toki rajalliset ja ponnistelut toimittajien ja logistiikkayritysten ympäristövaikutusten vähentämiseen jäävät tahtotilan ilmaisuun mikäli vaihtoehtoisia toimittajia ei ole järkevään hintaan saatavilla.

Pitkällä tähtäimellä yrityksen kannattaa rakentaa tässä asiassa pitkäaikaissuhteita ja kumppanuuksia, joissa yhdessä asetetaan ympäristökuormitusten vähentämistavoitteita. Vastaavasti B2B- asiakkaiden kanssa on hyvä rakentaa pitkäjänteistä yrityksen toimittamien tuotteiden käytön ympäristörasituksia vähentäviä yhteishankkeita.

 

Lomakkeen täyttämällä saat itsellesi Sovella uutta ISO 14001:2015 standardia -artikkelin

Kirjoittaja

Jussi Moisio on toinen Arterin perustajajäsenistä ja vanhempi konsultti. Hänellä on vuosikymmenten kokemus laadunhallinnan, ympäristö- ja turvallisuusasioiden, riskien hallinnan, jatkuvan parantamisen, prosessiajattelun ja prosessien mittaamisen sekä erilaisten arviointien ja auditointien parista.

Jussi on menestyksellisesti ohjannut kymmeniä toimintajärjestelmän rakennus- ja jatkokehitysprojekteja ja toimii myös Inspecta Oy:n pääarvioijana. Jussi on tehnyt laajoja yksityisen alan kuin julkisen alan prosessien arviointeja, taustaselvityksiä ja haastatteluja sekä priorisoinut niiden perustalta kehittämiskohteet niin Suomessa kuin kansainvälisesti.