Artikkelit

Tietosuoja-asetuksen keskeiset käsitteet

GDPR tuskin on tässä vaiheessa enää kenellekkään tuntematon käsite, sillä yleistä EU:n tietosuoja-asetusta on sovellettu jo 25.5.2018 alkaen. Lyhenne GDPR tulee sanoista General Data Protection Requlation, ja korvaa henkilötietolain, vaikuttaen näin sekä julkisella, että yksityisellä sektorilla.

Monessa organisaatiossa tietosuoja-asetuksen kanssa kiireisin henkilö on tietosuojavastaava. Tietosuojavastaavan tehtävänä on yrityksessä varmistaa ja valvoa tietosuojan toteutumista. Tietosuojavastaava voi kuulua yrityksen henkilöstöön tai hän voi toimia sopimuksen perusteella. Hänen tehtäviinsä kuuluu kouluttaa ja ohjeistaa henkilökuntaa, varmistaa tietosuojavelvoitteiden noudattaminen yrityksen jokapäiväisessä toiminnassa ja toimia yhteyshenkilönä viranomaisiin ja rekisteröityihin.

Kuten edellä mainittiin, on tietosuojavastaavan tehtävänä kouluttaa ja ohjeistaa henkilökuntaa EU:n tietosuoja-asetuksesta.  Tietosuoja-asetus ei kuitenkaan ole vain tietosuojavastaavalle annettu projekti, vaan jatkuva, koko organisaation yhteinen tehtävä.

Asetuksen vaatimuksiin vastaaminen on kuitenkin jokaisen organisaation jäsenen vastuulla. Siksi onkin tärkeää, että henkilöstölle tarjotaan mahdollisimman paljon tietoa asiasta. Ja mikä olisikaan parempi tapa aloittaa tiedon jakaminen, kuin keskeisten käsitteiden kertaaminen?

Tulosta sanasto seinällesi

Listasimme EU:n tietosuoja-asetuksen keskeisimpiä käsitteitä, joihin jokainen organisaation jäsen varmasti jossakin vaiheessa törmää. Voitte ladata listan PDF muodossa alta, ja tulostaa listan esimerkiksi toimistonne seinälle. Näin jokainen voi aina tarpeen tullen tarkistaa, että mikä ero olikaan esimerkiksi tietoturvalla ja tietosuojalla, ja mitä rekisterinpitäjä tarkoittikaan.

Lataa sanasto tästä

Kirjoittaja

Greete vastaa Arterilla asiakastuesta ja asiakassuhteiden kehittämisestä. Toiminnan kehittäminen, haasteiden ratkaisu juurisyitä myöten ja aidot kohtaamiset ovat hänen sydäntään lähellä. Toisin sanoin asiakkaiden menestys on Greetelle työn suola! Hän on myös innokas asiantuntijatyön leanaaja, ja puhuu tutkittuun tietoon perustuvan päätöksenteon, systemaattisen työskentelyn ja jatkuvan parantamisen puolesta. Työn ulkopuolella Greeteen voi törmätä niin laavulla kuin konserttilavallakin.