Artikkelit

Toimintajärjestelmän ja kokonaisarkkitehtuurin yhtäläisyydet ja erot

  • Mitä yhteistä ja eroa on toimintajärjestelmällä ja kokonaisarkkitehtuurilla?
  • Mitä toimintajärjestelmä ja kokonaisarkkitehtuuri tarkoittavat?
  • Mitä ovat tavoiteltavat hyödyt?
  • Kenen käyttöön?
  • Mistä näkökulmasta organisaatiota tarkastellaan?
  • Mitä viitekehyksiä käytetään?
  • Mitä ovat ohjaavat ja syntyvät dokumentit?
  • Millaisia ovat jatkuvan kehittämisen mallit?
  • Miten kehitystyötä johdetaan ja hallitaan?
  • Toimintajärjestelmän ja kokonaisarkkitehtuurin kehitysalustat

Lataa artikkeli tästä