Blogi

Näin tuot ketteryyttä kokonaisarkkitehtuuriin

Ketterät menetelmät ja kokonaisarkkitehtuuri

Ketterä kokonaisarkkitehtuuri luo organisoitua ja strukturoitua työskentelyä, jolloin organisaatioon muodostuu yhteisiä toimintatapoja.

Sovelluskehityksestä tutut ketterät menetelmät eivät ole vieraita kokonaisarkkitehtuurissakaan. Kukapa ei olisi toteuttanut ketteriä POCeja, leanannut hukkaa pois järjestelmäkartoista tai seurannut sovittujen asioiden kehittymistä kanban-taulujen avulla?

Nimestään huolimatta ketterät menetelmät eivät ole villejä ja vapaita, sillä esimerkiksi scrumin toteutuminen vaatii tiettyä kurinalaisuutta. Ketteryys viittaa enemmän siihen, että ei lähdetä heti määrittelemään ja tavoittelemaan valmista kokonaisuutta, vaan toimivia osakokonaisuuksia.

Sen sijaan, että virheet kumuloituisivat ajan myötä epätyydyttäväksi lopputuotteeksi, scrum joko korjaa virheitä toteuttamalla pieleen menneen osakokonaisuuden uudelleen tai palkitsee antamalla sprintin päätteeksi valmiita käyttöönotettavia toteutuksia.

Roolien määrittely onnistumisen tukena

Scrumin onnistumiseksi on organisaatiossa määriteltävä tiettyjä rooleja:

 • Kokonaisarkkitehtuurilla pitää olla omistaja, joka vastaa backlogin sisällöstä ja priorisoinnista.
 • Backlog koostuu tarpeista ja vaatimuksista, joita sidosryhmät kokonaisarkkitehtuurityölle asettavat, ja omistajan on tehtävä päätöksiä siitä, mihin suuntaan kokonaisarkkitehtuuria kehitetään.
 • On allokoitava toteuttava tiimi, joka vastaa sprintille valittujan tehtävien toteuttamisesta.
 • Näistä tehtävistä muodostetaan sprintin suunnittelupalaverissa sprintin backlog, jonka toteuttamiseen koko tiimi sitoutuu.
 • Projektipäällikkö toimii scrummasterina ja huolehtii siitä, että tiimi saa käytännössä toteutettua sovitut asiat: hän aikatauluttaa palaverit ja tarvittaessa jakaa tehtävät.

 

Ketterä kokonaisarkkitehtuuri

Sprintin aikana on hyvä pitää tilannekatsauksia esimerkiksi kerran viikossa: missä mennään ja onko ongelmia? Mahdolliset ongelmat ratkotaan yhdessä scrummasterin avustuksella.

Sprintin lopuksi pidetään katselmointipalaveri, jossa kokonaisarkkitehtuurin omistaja varmistuu toteutuksen oikeasta lopputuloksesta ja riittävästä laadusta. Katselmointeihin on syytä kutsua aika ajoin myös sidosryhmiä, jotka tarvitsevat ja käyttävät toteutuksia työssään.

Lisäksi on hyvä pitää säännöllisiä retrospektiiveja, joissa kehitetään käytänteitä: mikä meni hyvin ja missä on parannettavaa?

Ketterällä kokonaisarkkitehtuurilla pyritään vastustamaan houkutusta täydellisen arkkitehtuurin tavoitteluun

Just-enough-architecture

 • Keskitytään enemmän vuorovaikutukseen kuin mallintamiseen: Kommunikointi on tärkeämpää kuin täydelliset vastaukset, riittävän hyvä nyt on parempi kuin täydellinen vuosien päästä.
 • Yhteistyö sidosryhmien kanssa: Arkkitehtien työskentely ja mukanaolo myös toteutusvaiheessa. Kokonaisarkkitehtuuritiimin kokoaminen eri toiminnoista.
 • Tehdään arkkitehtuurin noudattamisesta helppoa, tarjotaan hyviä malleja ja ohjeita: Mitä kompleksisempi asia, sitä abstraktimpia korkean tason malleja. Yksityiskohtaisia malleja konkreettisista onnistumisista. Leania ohjeistusta, ilman byrokratiaa: ”katselmointikäytännöt synnyttävät feikkidokumentaatiota”.

Miksi haluamme toteuttaa kokonaisarkkitehtuuria ketterästi?

 • Syntyy kokonaisarkkitehtuuritiimi, joka löytää omat vastuualueensa.
 • Työskentely organisoituu ja strukturoituu, muodostuu organisaation yhteisiä toimintatapoja.
 • Yhdessä kehittäminen määrittää sopivan toteuttamisen tason, kuvaustapa yhtenäistyy.
 • Sprinttien aikana sitoudutaan työskentelyyn, asiat tulevat valmiiksi, jolloin sprinttien päätteeksi saadaan valmiita käyttöönotettavia osakokonaisuuksia.
 • Konsultista saadaan paras mahdollinen hyöty irti, kun hän pääsee ohjaamaan substanssia eikä työskentelyrutiineita.

Suosittelen sinulle myös näitä sisältöjä:

Me Arterilla olemme mielellämme mukana kehittämässä näistä käytänteistä syntyvää kokonaisarkkitehtuurin hallintamallia ja organisaation kokonaisarkkitehtuurikyvykkyyttä. Ota rohkeasti yhteyttä ja tilaa maksuton demo!

Opi hyödyntämään kokonaisarkkitehtuuria ketterästi!

Tilaa ilmainen ARC-demo ja kehitä organisaationne kokonaisarkkitehtuurikyvykkyyttä.

Kirjoittaja

Salla vastaa Arterin tutkimus- ja kehitysyksiköstä. Hän on kokonaisarkkitehtuuriasiantuntija, jolla on pitkä kokemus myös tietojärjestelmähankkeista, laatujohtamisesta ja mallintamisesta. Hän on kiinnostunut tuomaan Arterin ohjelmistoja ja palveluja rohkeasti digiaikakauden uusille kehittämisalueille. Vapaa-ajalla hänet tapaa marttailemasta tai matkustelemasta käsitöiden ja taiteen parissa.

Liittyvät materiaalit