Blogi

Kuntamarkkinat 2020 – tietoisku riskienhallinnasta

Kuntamarkkinat 2020 – Tietoisku: Riskienhallinta ja turvallisuus ajankohtaista aina

Kerroimme Kuntamarkkinoiden aikaan torstaina 10.9.2020 julkaistussa tietoiskussa, miten riskienhallintaa voidaan lähteä toteuttamaan kunnissa. Katso tietoiskuvideo alta. 

Riskienhallinnasta kannattaa muistaa ainakin nämä asiat:

  • Riskienhallinta on loppujen lopuksi yksinkertaista tekemistä. 
  • Riskienhallintaa tulee tehdä toimialan vaatimuksien mukaan.
  • Systemaattinen tekeminen johtaa tuloksiin. 

 

Riskienhallinta ja turvallisuus ovat jatkuvuudesta huolehtimista

Kuntasektorin toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä laadunhallinta ja erilaiset arvioinnit ovat usein keskustelun aiheena ja muutostoimenpiteiden kohteena. Näissä yhteyksissä ei koskaan voida ohittaa myöskään riskienhallintaa ja turvallisuutta, sillä ne ovat näkyvä ja tärkeä osa jatkuvuudesta huolehtimista.

Riskienhallinta on osa kokonaisvaltaista ennakointia

Usein riskienhallinta mielletään liian vahvasti vain osaksi taloudellista valvontaa, vaikka sen pitäisi olla kokonaisvaltaista ennakointia, joka kattaa koko kunnan toiminnan.

Riskienhallinnan jatkuva parantaminen nousee helposti esiin erilaisissa laadunhallinnan, riskienhallinnan ja turvallisuuden arvioinneissa.

Muista systemaattisuus ja toimialan vaatimukset

Loppujen lopuksi riskienhallinta on yksinkertaista ja systemaattista tekemistä.

Jos suunnittelemme tai teemme päätöksen toimia jollain tietyllä tavalla, tulee johdon vastata siitä, että muutokseen liittyvät riskit on arvioitu toimenpiteeseen nähden riittävällä ja asianmukaisella tavalla. Jos taas päätämme säilyttää entiset toimintatavat, on johdon niissäkin tilanteissa arvioitava, sisältyykö muuttumattomuuteen riski.

Kuntajohdon toimintaan vaikuttavat monet lait, säädökset ja toimintaohjeet, jotka edellyttävät tiettyjä yhteisiä toimintamalleja ja raportointikäytäntöjä.

Riskienhallinta tulee kuntakonsernissa kytkeä valtuuston hyväksymiin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteisiin. Lisäksi on huomioitava hallintosäännön tehtävä- ja vastuujaot.

Riskien jaottelu

Kunnan ja kuntakonsernin riskit voidaan jakaa esimerkiksi

  • strategisiin riskeihin,
  • toiminnallisiin riskeihin,
  • taloudellisiin riskeihin ja
  • omaisuusriskeihin.

Osa riskeistä on kunnan ja kuntakonsernin sisäisiä ja osa ulkoapäin tulevia. Riskit voivat toteutuessaan vaikuttaa kunnan asemaan, talouteen, palvelukykyyn, työvoiman saatavuuteen ja yleiseen kilpailukykyyn asukkaista ja yrityksistä.

Riski – uhka vai mahdollisuus?

Sanalla riski on arkikielessä negatiivinen merkitys ja siksi riskiin liittyvät mahdollisuudet voivat jäädä taka-alalle. Joskus parhaat onnistumiset tulevat riskien kautta, jotka tavalla tai toisella on osattu kääntää uusiksi tuotteiksi, palveluiksi tai toimintatavoiksi. Viimeisimpänä esimekkinä koronaviruspandemian myötä otettu digiloikka.

  • Väestön ikääntyminen on kunnille riski, mutta myös mahdollisuus luoda ikäihmisille turvallista ja viihtyisää ympäristöä.
  • Pandemiat ovat jatkossakin riski, mutta ovat olleet jo nyt joillekin kunnille myös mahdollisuus tuoda näkyväksi perusasioiden toimivuuden merkitystä.
  • Ilmastonmuutoksen vaikutukset samoin ovat iso riski, mutta myös mahdollisuus tuoda kuntapalveluiden merkitystä näkyväksi.

Ennen kuin tehdään päätöksiä, miten riskeihin varaudutaan, on syytä kerätä systemaattisesti ja dokumentoida tietoa riskeistä ja analysoida niitä riskiarvointimalleja hyödyntäen. Se, jos mikä, on tiedolla johtamista.

Lue lisää:

 

Kokeile veloituksetta, miten IMS-toimintajärjestelmä auttaisi organisaatiotanne riskienhallinnassa, tilaamalla ilmainen IMS-demo!

Tilaa demo-tunnukset tällä lomakkeella ja kokeile IMS-ohjelmistoa ilmaiseksi - kokeilu ei edellytä sitoutumista:

* Merkityt kohdat ovat pakollisia.

Kirjoittaja

KM Elina Mäkinen on liiketoiminnan kehittämisen ja laadun asiantuntija, jolla on laaja tietämys ja erilaisten prosessi-, laatu-, arviointi-, riskienhallinta- ja tiedonhallinta työkaluista ja toimintamalleista. Sertifikaatteja löytyy sekä henkilö- että organisaatiohistoriasta lukuisia. Ekosysteemien mallintaminen ja jatkuvuudesta huolehtiminen vastuullisesti ovat aiheita, joista Elina on ollut viime vuosina erityisen kiinnostunut. Käytännön kokemusta kokonaisvaltaiseen toiminnan kehittämiseen ja johtamiseen on kertynyt sekä konsulttina että nykyisin Arterin johtoryhmän jäsenenä ja konsultti- ja asiantuntijatiimin vetäjänä.

Liittyvät materiaalit