Kyberturvallisuudesta huolehtiminen organisaation kilpailuetuna

Kyberturvallisuudesta huolehtiminen organisaation kilpailuetuna

Jaa myös muille

Elämme verkottuneessa maailmassa, jossa merkittävä määrä liiketoiminnasta ja samalla monet yhteiskunnan perustoiminnot rakentuvat jatkuvasti käytettävissä olevien digitaalisten yhteyksien ja palveluiden varaan.

Verkottunut maailma on luonut aivan uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia ja tuottanut uutta hyvinvointia monin tavoin. Tämä tekee kyberturvallisuudesta huolehtimisesta koko ajan tärkeämpää.

Verkottuneen maailman toimintakyky ei ole itsestäänselvyys: erilaiset kyberuhat, aina tahattomasti aiheutuneista häiriötilanteista kyberrikollisuuteen ja kybersodankäyntiin, uhkaavat arkemme sujuvuutta. Kyberturvallisuus tarkoittaa, että kybertoimintaympäristöön kohdistuvat uhat ovat hallinnassa, ja että kybertoimintaympäristön toimivuuteen voidaan luottaa.

Tämän päivän organisaatioille kybertoimintaympäristön luotettavuus on eräs keskeinen menestymisen mahdollistava tekijä. Kyberturvallisuutta rakennetaan sillä, että jokainen toimija huolehtii siitä osaltaan. Asia koskettaa niin yrityksiä kuin julkista hallintoa, ja jokaista yksilötasolla työssä ja kotona. Kyberturvallisuus on uhkien ja riskien tiedostamista sekä riittävää varautumista niihin. Täydellistä turvallisuutta ei ole, joten keskeistä on omaan toimintaan nähden riittävän varautumisen tason määrittäminen.

Halutun kyberturvallisuuden tason saavuttaminen

Organisaation riittävän kyberturvallisuuden tason rakentaminen lähtee liikkeelle siitä, että asia päätetään laittaa kuntoon. Tämä tarkoittaa kehittämistyötä, jolle on varattava riittävä resursointi. Mahdottomia ei vaadita: tärkeintä on laittaa perusasiat kuntoon ja edetä johdetusti.

Organisaation kyberturvallisuus muodostuu enimmäkseen yksinkertaisista asioista kuntoon laitettuna.

Teknologian ohella keskeisessä roolissa ovat ihmisten toiminta ja tietoisuus, kyberturvallisuudesta huolehtimisen tuominen osaksi toimintakulttuuria.

Organisaatioiden apuna työssä toimivat tietoturvastandardit ja -kriteeristöt kuten ISO 27001 tai KATAKRI. Tavoitteena voi olla sertifioituminen riittävän tietoturvallisuuden tason osoittamiseksi, tai yksinkertaisesti vain standardien hyödyntäminen perusasioiden kuntoon laittamiseksi organisaation tarpeita vastaavalle tasolle. Standardien kuvaamia johtamisen menetelmiä voi halutessaan laajentaa kattamaan mm. jatkuvuussuunnittelun ja organisaatiota koskettavien kyberuhkien tunnistamisen sekä niihin liittyvien tavoitteiden ja toimenpiteiden määrittämisen laajemmin.

 

Onko sinun organisaatiosi valmis tekemään kyberturvallisuudesta huolehtimisesta oman kilpailuetunsa?

Jos on niin tutustu jo nyt Arterin tulevaan ISO27001-standardiin vastaavaan kyberturvallisuuspalveluun!

Jätä meille viesti, niin kerromme mielellämme lisää.

Tagged , , .

Jani Mattsson toimii Arterilla konsulttina. Janin tavoitteena on auttaa organisaatioita kehittymään kokonaisvaltaisesti kestävän hyvinvoinnin luomisessa. Janin kiinnostuksen kohteita ovat vuorovaikutuksen laadun parantaminen, liiketoiminnan kehittäminen ja kokonaisarkkitehtuuri. Janilla on kokemusta liiketoiminnan johtamisesta ja kehittämisestä yrittäjänä, kouluttamisesta ja valmentamisesta, sekä erilaisista tehtävistä tietojärjestelmien kehittämishankkeissa. Jani toimii myös ratkaisukeskeisenä valmentajana ja työnohjaajana avainhenkilöiden ja tiimien jatkuvan kehittymisen tukena.