Blogi

Kyvykkyyksien rooli kokonaisarkkitehtuurissa

Kyvykkyydet ovat tänä päivänä monia yrityksiä kiinnostava lähtökohta toiminnan kehittämiseen. Kyvykkyyksien hallinta on sitä merkityksellisempää, mitä nopeampaa on toimialan muutosvauhti. Kilpailuedun hankkiminen vaatii selkeää kuvaa kyvykkyyksistä, niiden kypsyydestä ja muutostarpeista.

Kyvykkyys ei ole pelkästään resurssi, se syntyy, kun resursseja pidetään liikkeessä ja yhdistetään toisiinsa tuottavalla tavalla. Se on luonteeltaan enemmän toimintaa ja osaamista kuin henkilötyöpäiviä ja moderneja tietojärjestelmätoteutuksia.

Kyvykkyys kuitenkin sisältää resursseja ja myös toisinpäin, resurssit kuuluvat erilaisiin kyvykkyyksiin. Tämän kartan piirtäminen kokonaisarkkitehtuuriin auttaa näkemään kokonaiskuvaa olemassaolevista resursseista ja niiden muodostamista kyvykkyyksistä. Kyvykkyyssalkussa voidaan arvioida, millä tasolla kyvykkyydet ovat ja suunnitella, mitä toimenpiteitä niiden parantamiseksi tulisi tehdä. ARC-ohjelmiston yhteyskaavioilla saadaan kyvykkyydet yhdistettyä myös strategisiin tavoitteisiin, jolloin niiden parantamisesta voidaan muodostaa strategisia hankkeita. Samalla syntyy polku seurata strategian jalkautumista ja strategisten hankkeiden toteutumista.

Kokonaisarkkitehtuurin kannalta kyvykkyyksien kuvaaminen on siten yksi lenkki strategian ja hankkeiden muodostamassa ketjussa, jolla mallinnetaan kokonaismuutosta. Kyvykkyyksien arkkitehtuuriin kannattaa tuoda näkyviin niiden rakentuminen toiminnan muista elementeistä, jolloin saadaan konkreettisempi kuva kyvykkyyksiin liittyvistä resursseista ja niiden tilasta.

Myyntiputken hallinta -kyvykkyys muodostuu rooleista ja niiden osaamisesta, tietojärjestelmistä ja niiden palvelutasosta, prosesseista ja niiden kypsyydestä. Sen kehittäminen toteuttaa Tiedolla johtaminen -strategiaa ja sitä kehitetään Myynnin kehittäminen -kehittämishankkeella.

Kyvykkyysarkkitehtuurin avulla kyvykkyyksien kehittämiselle syntyy oma toimintamallinsa ja organisaation on helpompi hahmottaa, mitkä kyvykkyydet ovat toimialan peruskyvykkyyksiä ja mitkä puolestaan strategisia kyvykkyyksiä. Strategisten kyvykkyyksien kehittäminen antaa etumatkaa kilpailijoihin nähden, mitä korkeamman tason kyvykkyydestä on kyse, sitä vaikeampaa sitä on kopioida.

Tee kyvykkyyksistä osa oman organisaatiosi kehittämisen hallintaa ja tutustu ARC-ohjelmiston mahdollisuuksiin auttaa kyvykkyyksien hallinnassa!

Tilaa demo-tunnukset tällä lomakkeella ja kokeile ARC-ohjelmistoa ilmaiseksi:

Lähettämällä hyväksyn, että antamani henkilötiedot tallennetaan Arter Oy:n suoramarkkinointirekisteriin.

Kirjoittaja

Salla vastaa Arterin tutkimus- ja kehitysyksiköstä. Hän on kokonaisarkkitehtuuriasiantuntija, jolla on pitkä kokemus myös tietojärjestelmähankkeista, laatujohtamisesta ja mallintamisesta. Hän on kiinnostunut tuomaan Arterin ohjelmistoja ja palveluja rohkeasti digiaikakauden uusille kehittämisalueille. Vapaa-ajalla hänet tapaa marttailemasta tai matkustelemasta käsitöiden ja taiteen parissa.

Liittyvät materiaalit