Blogi

Lean on muotisana

Tuntuuko sinustakin joskus siltä, että termiä lean on mahdoton välttää ja joka paikassa leanataan? Lean sitä ja lean tätä. Joskus kuulee jopa sanottavan meidän jo leananneen toimintamme. Olette siis päässeet jonkinlaiseen utopiaan, jossa systeeminne on viimeisintäkin piirtoa myöten optimoitu eikä mikään enää tule muuttumaan toimintaympäristössänne? Nyt voitte nostaa jalat pöydälle ja nauttia tuloksista. Näille toimintansa jo leananneille saattaa lean todellakin olla se ohimenevä muotisana ja he syyttävät kenties sitä tai jotain muuta kehittämismenetelmää omasta epäonnistumisestaan.

Lean on kasvattanut suosiotaan

Onko leanin suosio sitten todellisuudessa kasvanut vai onko vain itselläni sellainen käsitys asiasta? On olemassa yksi aika selkeä tapa tarkastella asiaa; nimittäin google-hakujen määrät. Googlesta löytyy Google Trends -työkalu, jonka avulla voi tarkastella erilaisten hakusanojen suosiota. Mikä olisikaan selkeämpi mittari kuvaamaan jonkin asian, kuten leanin, suosiota? Googlesta on tullut hyvin vahvasti synonyymi tiedonhaulle ja silloin kun me kiinnostumme jostakin asiasta, niin me yleensä googlaamme sen. Google Trends mittaa hakutuloksia asteikolla 0-100 ja ”numerot esittävät haun suosiota valitulla ajanjaksolla ja alueella suhteutettuna kaavion suurimpaan arvoon. Asteikon arvo 100 on alue, jolla termi oli suosituin. 50 on alue, jolla termillä tehtiin hakuja puolet vähemmän kuin 100 pisteen alueella, ja 0 on alue, jolla termistä ei ole saatavilla riittävästi tietoja.” (Google)

Lean-googlaukset
Lean-googlaukset Suomessa

Googlen perusteella leanin suosio on kasvanut selkeästi viime vuodet, mikä tukee hyvin omaa mielikuvaani suosion kasvusta. Tehdään siis hyvin epätieteellinen olettamus, että leanin suosio on todellakin kasvanut!

Laatu ja markkinat

Leanin suuren suosion myötä voimmekin varmaan ihailla suomalaisen yritystoiminnan voittokulkua globaaleilla markkinoilla? Ai ei voida? Sen sijaan kuulemme jatkuvia madonlukuja suomalaisen työn tuottamattomuudesta ja kilpailukyvyttömyydestä? Syiksi mainitaan milloin globaali talous tai milloin yhteiskuntamme rakenteet, mutta harvoin kuulee puhuttavan laadusta eli siitä, kuinka hyvin onnistumme täyttämään asiakkaan odotukset.

Jos me uskomme, että liiketoimintaamme ohjaavat näkymättömät markkinavoimat, jotka suurissa osin määrittävät menestyksen, niin miksi me tuollaisten voimien edessä edes vaivautuisimme kehittämään toimintaamme?

Askeleet parempaan menestykseen

Jos kuitenkin uskomme, että on olemassa keinoja pärjätä talouden ylä- ja alamäissä, niin tässä voisivat olla askeleet parempaan menestykseen:

 • Paranna laatua
 • Vähemmän työn uudelleen tekemistä, vähemmän virheitä, vähemmän viivästyksiä ja jumituksia, parempi koneiden ja materiaalien käyttöaste
 • Tuottavuus paranee
 • Vallataan markkinoita paremmalla laadulla ja alhaisemmalla hinnalla
 • Pysytään mukana liiketoiminnassa
 • Tarjolla työtä ja lisää työtä

Eivätkö nämä askeleet kuulostakin todella ”leanmaisilta”? Tehdään vähemmän hukkaa ja enemmän oikeita asioita. Nämä askeleet eivät kuitenkaan ole mistään uudesta lean-julkaisusta, vaan nämä terveiset lähetti W. Edwards Deming vuonna 1982 kirjassaan Out of the Chrisis. Hyvin peruslaatukamaa siis.

Entiset muotisanat – mitä niille tapahtui?

Haluan esimerkilläni osoittaa, että lean on kasvava toiminnan kehittämismenetelmä, mutta se on kuitenkin loppujen lopuksi vain menetelmä. Loistava sellainen, mutta tässäkään tapauksessa pussillinen uusia menetelmiä ei tuo pelastusta, elleivät perusasiat ole kunnossa. Varmasti joskus on ollut samantyyppistä hypeä laatustandardien, laadun ja prosessien ympärillä kuin nyt on leanin ympärillä. Kuitenkin standardit, laatu ja prosessit ovat usein tämän päivän organisaatioissa termejä, joiden käyttöä joudutaan joskus jopa välttämään niiden aiheuttamien huonojen mielikuvien vuoksi.

Huonot mielikuvat johtuvat todennäköisesti siitä, että niihin on aikoinaan ladattu suuria odotuksia ja resursseja, mutta tuloksena on ollut odotuksiin nähden pettymys tai jopa totaalinen epäonnistuminen.

Perusasiat kunniaan

Todennäköisesti asiat ovat menneet metsään, koska tekeminen on ollut päälle liimattua irrallista toimintaa, eikä se ole ollut sisäänrakennettua osana jokaisen arkea. Siis ennen kuin ryntäätte uuden muotisanan kanssa kehittämään toimintaanne, palatkaa perusasioiden ääreen:

 • Älkää unohtako johdon sitoutumisen tärkeyttä.
 • Muistakaa asiakkaanne ja heidän odotuksensa.
 • Ottakaa henkilöstö mukaan kehitystyöhön.
 • Tarkastelkaa toimintaa kokonaisena systeeminä.
 • Kerätkää dataa toiminnastanne.
 • Kyseessä on maraton eikä 100 metrin juoksu.

Tältä pohjalta teillä on todellinen mahdollisuus onnistua, eikä leanista tule organisaationne seuraava kirosana, vaan se pysyy teidän muotisanananne.

Kirjoittaja

Liittyvät materiaalit