Blogi

IMS-ohjelmiston mittareihin alkeistietoja mobiilisti

IMS-ohjelmisto täydentyi keväällä 2019 IMS Mobilella (entinen MOF eli Mobile Forms), joka laajentaa Raportit-osion lomakkeiden käytön mobiililaitteisiin. Organisaation kaikki IMS käyttäjät hyötyvät, kun ajantasaiset ja tarvittavat lomakkeet ovat aina mukana ja tarpeen tullen heti käytettävissä. Enää ei siis välttämättä tarvitse ottaa erikseen kuvia, tehdä muistiinpanoja asiasta ja palata omalle työpisteelle täyttämään tarvittavat tiedot tietokoneella IMS-järjestelmään. IMS Mobilen kautta tiedonsyötön voi tehdä saman tien, kun tarve ilmenee.

IMS Mobile toimii myös offline-tilassa, mikä tarjoaa merkittäviä hyötyjä esim. liikkuvassa työssä tai vaativissa olosuhteissa (ei verkkoyhteyttä) työskenteleville. Kohteessa voidaan aloittaa lomakkeen tietojen täyttäminen, ottaa tarvittavat valokuvat ja videot sekä lisätä muut mahdolliset liitteet. Kun palataan tietoliikenneyhteyksien piiriin, tiedot siirtyvät automaattisesti organisaation omaan IMS-järjestelmään jatkokäsittelyyn.

Jätä mittareiden päivittyminen IMSin tehtäväksi

Kun tarvittava lomake on suunniteltu, luotu ja otettu käyttöön, niin IMS Mobilen avulla lomakkeita täytetään paikka ja aika riippumattomasti. Tiedonvälityksen ja -saannin nopeutuminen mahdollista paremman tilannekuvan luomisen koko organisaatiolle.

Mittarit- ja Raportit-osion välille on IMSissä sisäänrakennettu kysely- ja yhteydenmuodostustyökalu. Sen avulla voidaan rajata ja valita raportista ne tiedot, jotka halutaan välittää alkeistietoihin, jolloin ne ovat mittareiden käytettävissä ja näytettävissä (Tilastoi raportteja -toiminto).

Kun em. yhteys on kerran luotu, saamme organisaation käyttöön ajantasaisen mittariston, jonka päivityksestä huolehtii IMS-järjestelmä riippumatta näytettävien tietojen tai mittarien määrästä. IMS ei väsy päivittämään alkeistietoja ja näin voidaan tehdä kokonaisuus, jossa on enemmän tai tarkempaa mittaritietoa kuin yleensä pystytään päivittämään ja ylläpitämään manuaalisesti.

Sovelluskohteita ja -tarpeita nousee arjesta

Organisaatioiden tarpeet ja painotukset vaihtelevat suuresti toimintaympäristön mukaan. IMS-ohjelmistossa voidaan rakentaa toimintaympäristö- ja asiakastarpeet huomioiden sisällöltään ja vaiheistukseltaan tarvittavat lomakkeet ja niitä vastaavat mittarit. Tyypillistä on, että ensimmäisten käyttöönottojen ja käyttäjien palautteiden jälkeen herää spontaanisti uusia ajatuksia ja sovelluskohteita organisaatiossa:

Tätä tietoa haluamme kerätä mobiilisti.”

Tuota haluamme seurata, mutta aikaisemmin välineet ovat puuttuneet.”

Lopuksi on lueteltuna muutamia käytännön sovelluskohde-esimerkkejä, jotka soveltuvat IMS Mobile -ohjelmalla toteutettaviksi ja käytettäväksi lomakkeeksi ja ovat tyypillisesti aiheita, joita halutaan mitata, seurata, ohjata ja tarvittaessa kohdistaa toimenpiteitä

Arvointilomakkeet mm.
 • Auditointi (sisäinen, ulkoinen, toimittaja, asiakas…)
 • Itsearvioinnit
 • Järjestys ja siisteys (5S kävely)
 • Kohdekatselmointi
 • Vaaratilanteiden tunnistus
Tarkastuslistat mm.
 • Työturvallisuustarkastus
 • Turvallisuuskävely
 • Vastaanottotarkastus
 • Perehdytys
Havaintoraportit mm.
 • Läheltä piti/Vaaratilanne
 • Tapaturmakäsittely
 • Kehitysehdotus/Jatkuva parantamien
 • Häiriöhavainto
 • Poikkeama
Palautteet mm.
 • Reklamaatiokäsittely
 • Asiakaspalaute
 • Henkilöstökysely
 • Oppimisen testi

Kokeile veloituksetta kuinka IMS-ohjelmisto sopii yrityksenne tarpeisiin tilaamalla demo alta!

Tilaa ilmainen demokokeilu ja tutustu IMS-ohjelmistoon itse

Ota selvää, miksi yli 500 organisaatiota hyödyntää IMS-ohjelmistoa toimintansa kehittämisen tukena. Tilaa ilmainen IMS-demo ja pääset samantien tutustumaan ohjelmiston demoympäristöön.

Kirjoittaja

Arterin seniortason konsultti Jari Saalilla on lähes 30 vuoden historia eri organisaatioiden toiminnan kehittämisen parista. Hänellä on laaja kokemus ja tietämys johtamisen, toimintajärjestelmien, riskienhallinnan ja jatkuvuuden sekä tiedonhallinnan ja -turvan osa-alueilta. Jari saa usein palautetta siitä, miten hänen rauhallinen ja määrätietoinen tapansa luotsata asiakasprojekteja tarttuu projektiryhmiin: suunnitellut muutokset tulevat tehdyiksi ja ne juurtuvat arkeen.

Liittyvät materiaalit