Blogi

Muutosjohtaminen – mitä, miten ja miksi?

Vain muutos on pysyvää.” Herakleitos.

Elämme vahvaa muutosten aikaa. Informaatiokenttä pirstaloituu ja luottamuksen merkitys kasvaa. Työskentelytapamme antaa ennennäkemättömiä vapauksia, mutta vaatii yksilöltä yhä enemmän. Digitalisaatio muuttaa niin yritysten tuottamia palveluita kuin ihmissuhteitammekin. Sote uudistuu ja pakottaa organisaatioita muuttamaan toimintatapojansa.

Muutoksen myllerryksessä on tärkeää muistaa, että onnistuakseen muutos tarvitsee oikeanlaista johtamista. Mitä se on? Miten sitä tulee tehdä? Ja ennen kaikkea miksi?

👉 Lataa itsellesi Muutosjohtamisen pikaopas tästä. 

Miksi pitäisi muuttua?

Hyvä on erinomaisen vihollinen.” Jim Collins, Good to Great.

Muutosvauhti liiketoiminnassa kasvaa jatkuvasti, ja menestyäkseen organisaatioiden tulee loikata – ja säilyttää kehitysvauhtinsa. Ei siis tule sokaistua omasta suorituksestaan tai tyytyä pelkkään hyvään. Pärjätäkseen on oltava erinomainen.

Jos haluat laittaa muutoksen aluille, tähdennä muutoksen kiireellisyyttä ja välttämättömyyttä. Haastavinta se on tilanteessa, jossa asiat periaatteessa toimivat – vielä toistaiseksi. Muutosta varten on kuitenkin saavutettava yhteisymmärrys siitä, että nykyisen mallin mukaan ei voida jatkaa. On havahduttava uudistamaan toimintaansa.

Muutos alkaa strategian kirkastamisesta

Onnistunut muutos vaatii vahvaa johtajuutta ja sitä käyttävän ohjaavan ydintiimin perustamista. Tällä tiimillä tulee olla asemaansa perustuvaa valtaa, asiantuntemusta ja uskottavuutta. Ennen kaikkea tiimissä tulee vallita keskinäinen luottamus vaativan prosessin läpiviemisen mahdollistamiseksi.

Kaikki alkaa kirkkaan ja merkityksellisen tavoitetilan eli vision muodostamisesta. Visio antaa muutokselle suunnan ja ohjaa organisaation jäseniä tekemään oikeanlaisia toimenpiteitä tavoitteen saavuttamiseksi. Menestyksekkään vision tulee olla konkreettinen, toteutettava sekä haluttava motivoidakseen organisaatiota liikkumaan sitä kohti.

Mitä monimutkaisempi ja mitä pidempi strategia kunnassa oli, sitä vähemmän kukaan mitään muisti tai ymmärsi. Strategian on oltava sellainen, että se sekä ohjaa että jättää tilaa ajattelulle, luovuudelle, oivalluksille ja soveltamiselle. Silloin strategia toimii.” Maarika Maury, Kunnat kuntoon.

Muutostyö käynnistyy suunnitelman eli strategian laatimisella. Strategia määrittää, miten pääsemme tavoitteeseen. Se kertoo, mitä meidän tulee tehdä, jotta saavutamme päämäärämme. Mitä yksinkertaisempi ja ymmärrettävämpi strategia on, sen helpompi se on viedä käytäntöön.

Yksinkertainen toimii. Maailma on muuttunut ja nyt ollaan 140 merkin aikakaudella. Ei tarvita enää hervottomia paperikasoja. Asiat pitää sanoa lyhyesti ja ytimekkäästi.” Osmo Pieski, Orimattilan kaupunginjohtaja.

Strategiaa laatiessa tulee miettiä:

  • Voiko tämän tehdä?
  • Voiko tämän viestiä?

Viestintä on onnistuneen muutosprosessin tukijalka – ja epäonnistunut viestintä muutoksen suurin uhka. Suunnan hämärtyminen voi syödä motivaation muutoksen toteuttamiseen ja estää strategian jalkautuksen. Työn merkityksellisyys on avain työntekijöiden motivaatioon ja muutoksen onnistumiseen. Onnistuaksesi muutosjohtamisessa viesti muutosvisiosta jatkuvasti.

Toteutus vaatii tekoja

Entä miten voidaan ylläpitää merkityksellisyyttä muutoksessa? Vaikutusmahdollisuudet ja hallinnan tunne lisäävät hyvinvointia sekä motivaatiota toimimaan muutosta edesauttavalla tavalla. Valtuuta henkilöstö vision mukaiseen toimintaan antamalla heille mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työhönsä ja organisaation toimintaan. Anna heille valtuudet muovata organisaation kulttuuria.

Millaiset kuntalaiset, sellainen kunta. On turha valittaa. Itse luot kuntasi. Sinulta kysytään. Voit vaikuttaa. Voit poimia roskan. Auttaa vanhuksen kadun yli. Voit välittää.” Eija Pajula, Savitaipale, elinkeinoasiamies.

Lyhyen aikavälin onnistumiset ovat äärimmäisen tärkeitä todistamaan muutostyön tehokkuutta ja toimivuutta, ja tämän kautta heikentämään muutosvastarintaa. Jotta onnistumiset voitaisiin vakiinnuttaa ja muutokset juurruttaa organisaation kulttuuriin, muutosjohtamista tulee tehdä kasvavalla intensiteetillä lisäten projektien ja vastuuhenkilöiden määrää.  

Jotta lippu pysyisi korkealla alkuinnostuksen hälvennyttyäkin, on ensisijaisen tärkeää vakiinnuttaa onnistumiset ja toteuttaa lisää muutoksia. Muutosprosessin kriittisin vaihe on tässä. Saammeko uudet toimintatavat hitsattua osaksi kulttuuriamme?

Kulttuuri muuttuu, kun me muutumme. Avoimen toiminnan ja viestinnän kautta voimme juurruttaa uudet toimintatavat organisaatiokulttuuriin. Kertaa ja hyväksy läpikäyty muutos ja luo ymmärrys siitä, miten siihen päästiin. Tämän kautta muutoksesta tulee osa organisaation kulttuuria ja identiteettiä.

Näemme, tunnemme, muutumme.” John Kotter, The Heart of Change.

Lähteet:
Collins, J. 2001. Good to Great.
Kotter, J. 1988. Leading Change.
Kotter, J. 2002. The Heart of Change.
Maury M, Loukomies T, Bärlund A. 2017. Kunnat Kuntoon.

Lue lisää:


Kuuntele webinaaritallenne

Muutosjohtamisesta Greete Kriikin haastattelussa on asiantuntija Maarika Maury. Maarika on toiminut valmennusyritys Kissconsulting Oy:n toimitusjohtajana ja päävalmentajana jo 25 vuoden ajan. Hänellä on pitkä ja syvällinen kokemustausta eri alojen organisaatioissa ja hän on valmentanut erityisesti strategisten suuntien kiteytyksessä ja jalkautuksessa organisaation jokaiselle tasolle. Maarika valmentaa myös muun muassa johtamista, myyntiä, palvelua, esiintymistä ja ajanhallintaa.

Kuinka onnistua muutoksessa? Lataa itsellesi Muutosjohtamisen pikaopas alla olevan lomakkeen avulla ja ota muutosjohtaminen haltuun.

Lomakkeen täyttämällä saat itsellesi Muutosjohtamisen pikaoppaan

Lähettämällä hyväksyn, että antamani henkilötiedot tallennetaan Arter Oy:n suoramarkkinointirekisteriin.

Kirjoittaja

Greete vastaa Arterilla asiakastuesta ja asiakassuhteiden kehittämisestä. Toiminnan kehittäminen, haasteiden ratkaisu juurisyitä myöten ja aidot kohtaamiset ovat hänen sydäntään lähellä. Toisin sanoin asiakkaiden menestys on Greetelle työn suola! Hän on myös innokas asiantuntijatyön leanaaja, ja puhuu tutkittuun tietoon perustuvan päätöksenteon, systemaattisen työskentelyn ja jatkuvan parantamisen puolesta. Työn ulkopuolella Greeteen voi törmätä niin laavulla kuin konserttilavallakin.

Liittyvät materiaalit