Blogi

Näin hyödynnät Business Model Canvasta toiminnan kehittämisessä tai liiketoiminnan suunnittelussa

Business Model Canvas (BMC) kuvaa organisaation liiketoimintamallin eli käytännössä visualisoi liiketoiminnan kannalta keskeisimmät tekijät sekä niiden väliset suhteet. Tyypillisesti BMC käytetään uuden liiketoiminnan suunnitteluun, mutta se soveltuu mainiosti esimerkiksi myös yksittäisen palvelun tarkasteluun ja nykyisen toiminnan kehittämiseen. 

👉 Lataa Business Model Canvas -pohja tästä!

Keskustelua sekä yhteisymmärrystä 

BMC on oiva tapa luoda yhteistä ymmärrystä ja hahmottaa organisaatiota kokonaisuutena:

Vaikka asiat itsessään tuntuvat yksinkertaisilta, kuvaamisen avulla ne selkeytyvät vielä huomattavasti. BMC on loistava keino haastaa ajatuksia ja herättää keskustelua omasta toiminnasta ja siksi sen täyttämiseen pitäisi osallistua useampi henkilö eri puolilta organisaatiota. 

Perinteinen Business Model Canvas

Perinteinen BMC koostuu yhdeksästä laatikosta, joita ovat:

1️⃣ arvolupaus,
2️⃣ asiakassuhteet,
3️⃣ asiakasryhmät,
4️⃣ kanavat,
5️⃣ resurssit,
6️⃣ prosessit,
7️⃣ kumppanit sekä
8️⃣ tulovirrat ja
9️⃣ kustannusrakenne. 

Nämä laatikot sisältävät apukysymyksiä, joiden tarkoituksena on muun muassa pohtia hieman tarkemmin asiakkaita sekä sitä, kuinka organisaatiossa välitetään asiakkaalle arvoa.  

Ennen uudistusta, Arterin BMC-mallissa on yhdeksän laatikon sijaan laatikoita on ollut täytettävänä 12, sillä perinteiseen malliin on lisätty strategia, riskit ja kilpailijat. Näiden avulla on laajennettu liiketoiminnan tarkastelun näkökulmia ja saatu kuvattua oman toiminnan reunaehtoja.  

Arterin päivitetty Business Model Canvas

Arterin päivitetyssä BMC-pohjassa on nyt myös kaksi täysin uutta laatikkoa – lait ja asetukset + ympäristönäkökulma yllä olevan listauksen lisäkti.

Edellä mainitut kokonaisuudet ovat asiakkaiden kanssa keskusteluissa esille nousseita ja toiminnan kannalta keskeisiä näkökulmiaNäiden näkökulmien pohtiminen vaikuttaa lopulta kuitenkin käsitykseen asiakkaasta sekä tuotettavasta arvosta ja arvontuottotavasta. Kaksi uutta näkökulmaa antavat toisaalta myös vahvoja signaaleja siitä, että viimeistään lähitulevaisuudessa kuluttajien huomio voi kiinnittyä niihin tiukastikin.  

Business Model Canvas, Arter Oy
Business Model Canvas. KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI.  

Lait, asetukset ja direktiivit asettavat toiminnalle vaatimuksia, suuntaviivoja ja reunaehtoja

Lait, asetukset ja direktiivit asettavat monelle toimijalle vaatimuksia, suuntaviivoja ja reunaehtoja, jolloin niiden tunnistaminen ja kuvaaminen kokonaisuuteen on oleellista. Jos lakipykälien kuvaaminen tuntuu kuitenkin kaukaiselta oman organisaation suhteen, voi laatikkoa hyödyntää esimerkiksi asiakkaiden vaatimusten kuvaamiseen. Monesti nämä perustuvat oletuksiin ja jäävät etäisiksi todellisuudesta, mutta niiden kuvaaminen BMC-pohjaan tuo niille konkretiaa.  

Katse tulevaan: ympäristö- ja kestävyysnäkökulmia rakennetaan nyt

Ympäristön ja kestävyyden näkökulma saattanee olla vielä aavistuksen verran aikaansa edellä. Ympäristöasiat ovat kuitenkin esillä entistä enemmän, ympäristötietoisuus kasvaa ja on suuri mahdollisuus sille, että nämä unohtaneelle toimijalle löytyy kasvavan kilpailun myötä tulevaisuudessa asiakkaan mielestä parempi vaihtoehto.

 Nyt on jo nähtävissä, että ekologisesti toimivat yritykset houkuttelevat asiakkaita ja herättävät kiinnostusta. Todennäköisesti tämän näkökulman huomioiminen on tulevaisuudessa yksi toiminnan jatkuvuuden edellytys. Ja koska olisikaan sen parempi aika alkaa rakentaa tulevaisuutta, kuin nyt? 

Näin käytät Business Model Canvas -pohjaa 

BMC-pohjan täyttäminen on tehokkainta toteuttaa hieman isommalla porukalla esimerkiksi työpajan muodossa. Näin keskustelussa tulee huomioitua erilaiset näkökulmat omasta toiminnasta jo heti alussa, eikä lopputulos vastaa vain yhden ihmisen käsityksiä

Toisaalta monialainen ryhmä vie myös valmiin pohjan ymmärrystä ja viestiä tehokkaammin eteenpäin organisaatiossa. Tässä muutama vinkki täyttämiseen: 

✅ Aloita keskeltä arvolupauksesta ja palaa tarvittaessa viilaamaan vastauksia lopussa, kun käsitys kokonaisuudesta on selvempi. Arvolupaukseen voi olla hyödyllistä kuvata toisistaan erillisinä asiakkaan tarve tai ratkaistava ongelma ja asiakkaalle tuotettava arvo. Käytännössä nämä kulkevat tiiviisti käsikädessä, mutta asiakkaan on mahdotonta olla tyytyväinen ja kokea saavansa lisäarvoa, jos perimmäinen ongelma tai tarve ei täyty. 

✅ Siirry oikealle neljään laatikkoon, jotka auttavat pohtimaan asiakasnäkökulmaa. Sovella kysymyksiä omaan tarpeeseesi ja tavoitteeseesi sopivaksi. Esimerkiksi asiakasryhmissä voidaan käyttää perinteisempää segmentointia iän tai toimialan mukaan, hyödyntää tunnistettuja asiakaspersoonia tai tarpeen mukaan vaikka vain keskittyä pohtimaan, onko asiakkaamme meille matkailija, vierailija, potilas, omainen, opiskelija, katsoja vai asiakas. 

✅ Täytä neljä laatikkoa vasemmalta, jotka kuvaavat organisaation omaa toimintaa ja tapaa tuottaa asiakkaalle arvoa. Resurssien kuvaamiseen voit hyödyntää esimerkiksi kalanruotokaaviota ja muista, että riski voi olla myös mahdollisuus! Ota sitten käsittelyyn kaksi uutta näkökulmaa lait ja ympäristö. 

Lopuksi tarkkaile taloudellista puolta. Kustannuksissa pohdi myös asiakkaan tekemiä uhrauksia: unohdamme helposti, että asiakas harvoin sijoittaa hankintaansa pelkkää rahaa, vaan lisäksi esimerkiksi myös aikaa ja vaivaa. Tulojen puolella BMC täyttäjiä haastetaan pohtimaan vielä, mistä asiakas olisi valmis maksamaan. Tämä on monesti helpottanut etenkin sellaisten organisaatioiden ajattelua, joiden toiminnassa ei tavoitella ensisijaisesti voittoa.  

Lue lisää aiheeseen liittyvää:

👉 Millainen on nopeasti oppiva organisaatio? | blogi
👉 Ekosysteemin merkitys liiketoiminnan suunnittelussa ja johtamisessa | blogi
👉 Tulevaisuuden erinomaisuus tehdään ymmärtämällä ekosysteemin toimijoiden vaikutukset toisiinsa | blogi

Lataa Business Model Canvas itsellesi alla olevan lomakkeen avulla!

Täytä sähköpostisi ja saat itsellesi Business Model Canvas -mallipohjan.

* merkityt kohdat ovat pakollisia.

Kirjoittaja

Hanna Ahtola toimii palvelumuotoilijan roolissa ja hänen vastuulleen kuuluu palveluiden kehittäminen Arterilla. Hannalta löytyy käytännön kokemusta erilaisista asiakastoimeksiannoista ja -projekteista. Hän kertoo sydäntään lähellä olevan erityisesti asiakaskokemus – se, miten asiakas hahmottaa ja kokee asioita palvelun jokaisessa vaiheessa. Myös fasilitointi ja uuden ideointi ovat asioita, jotka inspiroivat Hannaa.

Liittyvät materiaalit