Blogi

Tätä lean ei ole! Älä keskity osaoptimointiin, vaan katso kokonaisuutta

Leanista puhuttaessa kuulee helposti tietosanakirjallisen verran termejä, kuten laatujärjestelmä, filosofia, työkalu, vaihtelu, hukka, kanban, kaizen, gemba… On kuultu jopa sanottavan, että ”lean on kaikkea hyvää ja kaikki hyvä on leania”. Lupaukset ovat korkealla, mutta jostain syystä organisaatiot päätyvät usein lean-strategiaa toteuttaessaan tyytymään yksittäisten prosessien osaoptimointiin. Tätä lean ei kuitenkaan ole.

Siirry kolmella muutoksella osaoptimoinnista kokonaisuuden optimointiin.

Ensinnäkin, lean ei ole kaikkea hyvää ja kaikki hyvä ei ole leania.

Lean on johtamisfilosofia, joka tähtää virtaustehokkuuden kasvattamiseen, hukan poistaminen ja jatkuvaan parantamiseen. Leanin tavoitteena on siis luoda virtaustehokas prosessi, jonka kaikki vaiheet tuottavat asiakasarvoa. Tavoitteena on myös jatkuva liiketoiminnan ja prosessien kehittäminen. Hyvältä kuulostaa! Leania ei kuitenkaan tule sekoittaa kaikkeen muuhunkin hyvään.

Lean ei ole keino, vaan tavoite.

Lean ei ole menetelmä, jonka voi kopioida oman organisaationsa käyttöön ja odottaa jonkinlaisen ihmeen tapahtumista. Lean on ennemminkin strategia, jota noudattava organisaatio ottaa päivittäin pieniä askeleita kehittääkseen toimintaansa kaikilla liiketoimintansa alueilla. Leanin työkalut tarjoavat hyviä apukeinoja prosessien tehostamiseen, mutta tärkeintä on organisaation kyky soveltaa niitä ja luoda omia älykkäitä ratkaisujaan.

Leania ei ole helppo määritellä, koska sitä määritellään eri abstraktiotasoilla.

Kun puhutaan leanista, puhutaan siitä usein sekaisin monella eri abstraktiotasolla. Sekaisin eivät mene vain puurot ja vellit, vaan samassa lauseessa myös viljalajikkeet ja aamupalakulttuuri. Ongelmallista tämä on sen takia, että se vääristää päätöksentekoa, sillä aamupalakulttuuri on paljon enemmän kuin pelkkä puuro. Keskittymällä ainoastaan puuronhaudutusmenetelmiin, kavennetaan leanin käyttökohdetta ja unohdetaan mistä aamiaisessa on kyse. Joku voi myös päätellä, ettei lean sovi hänen organisaatiolleen, joka toimii hedelmäsmoothiealalla.

Leanin abstraktiotasot:

  • Lean filosofiana, kulttuurina, arvoina, elämäntapana, ajattelutapana…
  • Lean parannuskeinona, laatujärjestelmänä, tuotantojärjestelmänä…
  • Lean menetelmänä, työkaluna, tuhlauksen poistamisena… 

Lean on siis kaikkia ylläolevia asioita, mutta eri abstraktiotasoilla. Jos keskitytään vain leanin menetelmiin ja työkaluihin, voidaan sortua osaoptimointiin. Jatkuva parantaminen taas on filosofia ja työntekijästä itsestään kumpuava mielentila. Tämän saavuttaminen vaatii organisaatiolta kokonaisvaltaisen toiminnan uudistaimisen – ja katseen nostamisen niistä työkaluista.

Näin nostat katseesi kokonaisuuteen

1) Mene kentälle
Mene sinne, missä tuotteita rakennetaan ja missä palveluita tuotetaan. Vietä aikaa asiakkaiden kanssa. Kysele ja kuuntele. Näin saat tietää, mistä todellisuudessa kiikastaa.

2) Tunne toiminnan periaatteet
Ymmärrä, miksi asioita tehdään. Valmenna ja varmista jokaisen oppiminen. Laatikaa yhteiset pelisäännöt. Kun toiminnan periaatteet ovat kaikkien tiedossa, kaikki voivat kehittää organisaation toimintaa.

3) Jakakaa tietoa
Tuokaa kokonaistilannekuva kaikkien näkyville. Parantakaa prosessien rajapintojen rajoitteita ja pullonkauloja. Näin optimoitte kokonaisuutta.

Lähde: Modig & Åhlström, Tätä on lean – ratkaisu tehokkuusparadoksiin

Opi lisää leanin strategisesta johtamisesta

Kirjoittaja

Greete vastaa Arterilla asiakastuesta ja asiakassuhteiden kehittämisestä. Toiminnan kehittäminen, haasteiden ratkaisu juurisyitä myöten ja aidot kohtaamiset ovat hänen sydäntään lähellä. Toisin sanoin asiakkaiden menestys on Greetelle työn suola! Hän on myös innokas asiantuntijatyön leanaaja, ja puhuu tutkittuun tietoon perustuvan päätöksenteon, systemaattisen työskentelyn ja jatkuvan parantamisen puolesta. Työn ulkopuolella Greeteen voi törmätä niin laavulla kuin konserttilavallakin.

Liittyvät materiaalit