Blogi

Toimintajärjestelmä tarpeeseen – IMS-ohjelmiston kehitys

Mistä kaikki alkoi? – Työkalu laadunhallintatyön tueksi

Arter perustettiin 90-luvulla, kun Suomen Standardisoimisliiton pääarvioijina toimineet Ossi Ritola ja Jussi Moisio ryhtyivät yrittäjiksi, tarjoten asiakkaille laadunhallinnan ja jatkuvan parantamisen koulutuksia. Ajan myötä Arterilla huomasimme, että koulutusten lisäksi asiakkailla oli kasvava tarve modernille työkalulle, jonka avulla voidaan rakentaa organisaatiolle selkeä ja helppokäyttöinen toimintajärjestelmä. Vastauksena tähän tarpeeseen, aloitimme IMS-ohjelmiston kehitystyön Helsingin Pitäjänmäellä.

IMS-ohjelmistosta syntyi toimintajärjestelmän alusta, jonka pohjana toimivat vahva asiakasymmärrys sekä HSEQ-standardit muutoksineen ja sovelluksineen. Ohjelmistoa onkin kehitetty ajan myötä jatkuvasti eteenpäin.

Jatkuva kehitys mahdollistaa asiakkaiden tarpeisiin vastaamisen

Nykyisellään IMS mahdollistaa prosessien kuvaamisen, erilaisten käsikirjojen laatimisen, dokumenttien yhtenäisen hallinnan, mittariston rakentamisen ja ylläpidon, raporttipohjien luomisen, sekä tehtävien ja riskien hallinnan. Jotta voimme seuraavaksi syventyä tarkastelemaan ohjelmiston kehitystä lähemmin, haastattelimme Arterlaisia, jotka ovat olleet jo pitkään IMS:in kehitystyössä mukana niin ohjelmistokehittäjänä, tuoteomistajana kuin kouluttajana.

Tuotekehityksessämme tärkeäksi koetaan jatkuva kehitystyö, jossa ennakoimme toimintaympäristön muutoksia ja asiakkaidemme tarpeita, pyrimme tunnistamaan uusia kehitysmahdollisuuksia etukäteen ja toimimme ketterästi muutosten mukaan. Esimerkiksi IMS-ohjelmiston vuonna 2016 julkaistun Riskit-osion kehittäminen lähti liikkeelle, kun ISO 9001 -standardin muutos toi mukanaan tarpeen riskienhallintatyökalulle. Riskienhallinnasta järjestetyt koulutukset ovat myös olleet asiakkaillemme suosituimpia IMS-ohjelmistokoulutuksia.

Toinen, uudempi esimerkki, on vuonna 2019 julkaistu IMS Mobile -sovellus (entiseltä nimeltään MOF eli Mobile Forms), joka vastaa asiakasorganisaatioidemme eri toimintaympäristöjen tarpeisiin mobiilisti. Sovelluksen avulla raporttiosion lomakkeita voi käyttää kätevästi mobiililaitteella, mistä on hyötyä esimerkiksi nopeatempoisissa ympäristöissä, kuten tehtaissa tai rakennustyömailla.

Asiakkailta saamamme ja keräämämme kehitysehdotukset- ja toiveet mahdollistavat ohjelmistokehityksessä asiakkaiden tarpeisiin vastaamisen. Seuraamme lisäksi tarkasti ulkoisen toimintaympäristön, kuten standardien ja tietoturvan muutoksia ja teemme läheistä yhteistyötä organisaation eri osien välillä.

Sisällöt onnistumisen tukena

Koska meille asiakkaidemme onnistuminen on aina etusijalla, uusien ohjelmisto-ominaisuuksien lisäksi tuemme laadunhallintatyötä monipuolisesti: järjestämme avoimia IMS-koulutuksia, sekä tarjoamme myös maksuttomia sisältöjä, kuten webinaareja, oppaita ja asiakkaiden toiveesta lähteneen IMS-tietokirjan onnistumisen tueksi.

Asiakkaidemme vinkit: kaikki hyöty irti IMS-ohjelmistosta

Asiakkaamme ovat myös osanneet innovatiivisesti hyödyntää ohjelmiston kattavia mahdollisuuksia ja luoneet uusia mielenkiintoisia työkaluja ja käyttötapoja toiminnan laadun varmistamiseksi.

  • Blueprint-piirtoeditoria on hyödynnetty prosessikaavioiden lisäksi useiden erilaisten kuvien, kuten strategiakartan ja vuosikellojen piirtämiseen.
  • Käsikirjat-osion toimintakäsikirjoissa on hyödynnetty luovalla tavalla linkityksiä sekä ohjelmiston eri osioiden välillä, että verkossa. Samalla on voitu yhdistää kokonaisia ohjelmistoja toisiinsa.
  • Raporttiosiota on käytetty henkilöstöhallinnollisissa asioissa poissaolojen ja lomien ilmoittamiseen, sekä erilaisten koulutuspäivien raportointiin.
  • Ohjelmistoa hyödynnetään usein myös organisaation intrana, jolloin esimerkiksi tietoa visualisoivat mittarit mahdollistavat tiedon jakamisen koko organisaatioon.

Katsaus uudistuvaan IMS-ohjelmistoon

IMS-ohjelmiston viimeisin uudistus liittyy erityisesti sen käytettävyyteen ja käyttömukavuuteen. Lähiaikoina IMS:in ulkoasu uudistuu, ja ohjelmisto saa uuden modernin ilmeen! Katso tuoreelta webinaaritallenteelta live-esitys uusimmasta IMS-ohjelmistoversiosta ja sen uusista ominaisuuksista. Tervetuloa katsomaan, miltä näyttää toimintajärjestelmä 2020-luvulla, katso webinaari täältä.

Kehitämme toimintaamme jatkuvasti, ja tulemme jatkossakin keskittymään niihin ominaisuuksiin, joista syntyy mahdollisimman suurta lisäarvoa asiakkaillemme. Tulevaisuudessa tavoitteena on muun muassa ketterän kehityskulttuurin parantaminen edelleen, julkaisuvälin tihentäminen ja asiakkaiden tarpeisiin reagointi entistä nopeammin ja kattavammin. Tarkoituksena onkin tarjota entistä laajemmat mahdollisuudet vaikuttaa tuotteen kehitykseen.

Kokeile itse IMS-ohjelmistoa tilaamalla ilmainen demo:

Tilaa demo-tunnukset tällä lomakkeella ja kokeile IMS-ohjelmistoa ilmaiseksi - kokeilu ei edellytä sitoutumista:

* Merkityt kohdat ovat pakollisia.

Kirjoittaja

Liittyvät materiaalit