Blogi

Tue työkaveria ketterästi – 3 vinkkiä ketterään tiimityöhön

Ketteryyteen voidaan nykypäivän asiantuntijatyössä liittää niin työn ja työelämän uudet arvot, periaatteet, käytännöt kuin hyödytkin. Itseohjautuvien tiimien ja läpinäkyvyytensä kautta ketteryys toimii vahvana kontrastina perinteisemmälle ohjaavalle ja valvovalle johtamistyylille. Ohjelmistokehityksen parista ketteryyttä ja ketteriä menetelmiä korostava ilmiö on levinnyt laajasti eri toimialoille ja toiminnoille. Muistan itsekin tutustuneeni alun perin ketteryyteen Arterin ohjelmistokehityksen Scrum-menetelmien kautta.

Ketteryydestä on samalla muodostunut nykypäivän työelämässä muotisana, jota saattaa kuulla toistettavan laajastikin eri yhteyksissä. Miten ketteryys kuitenkaan liittyy päivän teemaan, ystävänpäivään? Monellakin tapaa.  

Ketterä tiimityö tuo tiimit pois siiloistaan 

Ketterien menetelmien tarkoituksena on asiantuntijatyössä saada ihmiset pois omista ”siiloistaan”, joissa usein samanlaisen näkemyksen asioista omaavat ihmiset työskentelevät keskenään. Siilossa yhteistyö pelaa ja tulosta syntyy, mutta samalla tiimin jäsenten usein samankaltainen ajatusmaailma ei tule haastetuksi.

Monesti olemme esimerkiksi Arterin markkinointitiimin kanssa saaneet uusia näkökulmia asioihin yrityksen muilta toiminnoilta, kuten palvelumuotoilutiimiltä, ohjelmistokehityksen puolelta tai konsulteiltamme. Ketterien menetelmien avulla on mahdollista myös luoda toimintorajat ylittäviä tiimejä, jolloin saat hyödynnettyä monenlaisten eri alojen osaajien näkemykset onnistuneen ja tuloksellisen asiantuntijatyön tukena. 

Ketteryyden edellytykset 

Muista kuitenkin samalla, että kaikkeen työhön sovellettavaksi ketteryys ei sovi. Trendin seuraaminen vain sen pinnalla olon vuoksi ei ole pitkällä aikavälillä kannattavaa. Sen sijaan ketteryydelle oikeanlaisia olosuhteita ovat esimerkiksi

  • nopeasti muuttuva markkinaympäristö,
  • asiakasyhteistyö,
  • monimutkaiset, toimintorajan ylittävää yhteistyötä vaativat ongelmat,
  • työn jaksotettavuus sekä
  • mahdollisuus oppia virheistä.

Näitä piirteitä voidaan yleisesti tunnistaa esimerkiksi tuotekehityksessä, markkinoinnin projekteissa ja strategisessa suunnittelussa. (Rigby ym. 2016)

Kaikkein tärkein seikka ketteryyden onnistumisessa on kuitenkin sitä toteuttavat tiimin innokkaat jäsenet. Tästä päästäänkin takaisin ystävänpäivään. Voit tukea työkavereita ja yhteistyön sujuvuutta organisaatiossa mahdollistamalla ketterän tiimin onnistumisen ja poistamalla mahdollisia ketterää toimintaa hidastavia tekijöitä esimerkiksi näin (Rigby ym. 2016): 

1. Varmista organisaation yhtenäiset näkemykset. 

Kun eri toimintojen näkemykset työn lopputuloksesta, aikataulusta tai budjetista ovat yhtenäiset, varmistat työn onnistuneen käytännön toteutuksen. Mikäli taas näkemykset esimerkiksi projektien tärkeysjärjestyksestä eroavat, aikataulu usein venyy. 

2. Muuta aluksi rooleja – älä rakenteita. 

Toimintorajat ylittävä tiimiyhteistyö ei heti vaadi suuria organisaation rakenteellisia muutoksia, vaan alkuun pääsee jo roolien muuttamisella. Tällä luot mahdollisuudet tiimille siirtyä erillään ja peräkkäin työskentelystä yhdessä ja samaan aikaan tekemiseen.

3. Luo yhteistyölle toimiva pohja.

Vaikka ketteryys karttaa jäykkiä rakenteita, toimintaan kuitenkin yleensä tarvitaan jokin yhteistyön malli, jotta tiimi pääsee yhdessä työskentelyssä vauhtiin. Valitkaa tiimissä vastuuhenkilö kullekin päätökselle. Johda tiimissä keskustelua kysymällä käskemisen sijaan. Valitse tiimin onnistumisten palkitseminen yksilöiden sijaan. Ihmisten kiireisenä pitäminen ja tuotokset eivät tällöin ole päämääränä, vaan huomio kiinnittyy liiketoiminnan kehitykseen ja toiminnan lopullisiin vaikutuksiin. 

Nämä vinkit auttavat alkuun ketterän tiimiyhteistyön luomisessa ja ketterän työn aloittamisessa, mutta lopulta organisaation kannattaa valita juuri ne itselleen sopivat ketterät työskentelytavat. Uuden oppimista ja uusia ajattelumalleja tarvitaan joka tapauksessa. 

 

Rigby, Sutherland & Takeuchi (2016) Embracing Agile, Harvard Business Review (https://hbr.org/2016/05/embracing-agile)

Kirjoittaja

Liittyvät materiaalit