Blogi

Vältä kokonaisarkkitehtuurin kompastuskivet pikastartilla

Eroon kokonaisarkkitehtuurin kompastuskivistä

Arterin Kokonaisarkkitehtuurin pikastartti -palvelua on toteutettu asiakkaille tämän syksyn ajan ja sen avulla on onnistuttu välttämään tyypillisimmät kokonaisarkkitehtuurin kompastuskivet.

Uuden pikastartti-palvelumme ensikuukausien aikana sen merkitys kokonaisarkkitehtuurin aloitusprojektina on kirkastunut. Pikastartti ARC-ohjelmistolla taipuu monenlaiseen tarpeeseen. Se asettuu niin raskaaseen viitekehysarkkitehtuuriin kuin soveltavaan ratkaisukeskeiseen yritysarkkitehtuuriinkin. Pikastartin aikana saamme luotua tilannekuvan organisaation sen hetkisistä toiminnan prosesseista ja palveluista sekä tietojärjestelmistä, eli kuvaukset organisaation tärkeimmistä elimistä.

Palvelulähtöistä arkkitehtuuria

Aloittamalla kokonaisarkkitehtuurin toiminta-arkkitehtuurilla, teemme työstä jo lähtökohtaisesti liiketoimintapainoitteista. IT-arkkitehtuuri rakennetaan toiminnan päälle erilaisissa kehitystilanteissa tarpeen mukaan. Pikastartin tavoitteena on saada kokonaiskuva palveluiden kehittämisestä eli rakenteista palveluiden takana. Näin arkkitehtuuri on jo alkujaan palvelulähtöistä, kun teemme arkkitehtuurikuvauksia aitoon tarpeeseen. Samalla vastaamme kysymykseen: miten eri toiminnan rakenneosat liittyvät tai kehittävät palveluiden tuottamista?

Pikastartin ei ole tarkoituskaan olla tyhjentävä ratkaisu toiminnan kehittämiseen tai kokonaisarkkitehtuurin haltuunottoon. Se tarjoaa lähtötelineet, joista ampaisemme yhdessä eteenpäin kompastumatta ensiaskeleilla kokonaisarkkitehtuurin sudenkuoppiin kuten viitekehyskammoon tai päälle kaatuvaan työmäärän. Sopivat ja konkreettiset tavoitteet yhdistettynä valmiiksi mietittyihin pohjiin ohjelmistossa, sekä työtä helpottaviin ohjeistuksiin ja koulutukseen, tekevät aloittamisesta helppoa. Ensimmäisten projektien jälkeen asiakkailla on näyttänyt löytyvän myös intoa, mielenkkiintoa ja kyvykkyttä työn jatkamiselle itsenäisesti.

Visuaalinen kokonaisarkkitehtuurin kerrosnäkymä konkretisoi toimintaa

ARCin yhteyskaavioilla synnytetty kerrosnäkymä palveluiden, prosessien ja tietojärjestelmien välillä on selvästi ollut motivoivaa. Kerrosnäkymää voidaan tarkastella myös mistä tahansa näkökulmasta, esimerkiksi tietyn tietojärjestelmän tai prosessin osalta – toiminnan ja tietohallinnon ihmiset omista nurkkauksistaan tai johto kokonaiskuvana lintuperspektiivistä.  Näin saadaan luotua siltaa toiminnan ja tietohallinnon välillä jo alkujaan. Tämä auttaa selättämään kokonaisarkkitehtuurin helmasyntiä eli kommunikaation puuttumista johdon, liiketoiminan ja ICT:n välillä.

Viestintää voidaan helpottaa entisestään luomalla käyttäjäryhmille omia näkymiään arkkitehtuuriin (etusivut) sekä valikoimalla eri toiminnoille kiinnostavia sisältöjä. Johdolle saatetaan näyttää vaikkappa kuvaajia tietojärjestelmien kriittisyydestä ja visuaalisia prosessi-, palvelu- ja tietojärjestelmäkarttoja, joista voidaan yhdellä vilkaisulla hahmotaa tietyn mallin elementit. Tietohallinto voi taas innostua tietojärjestelmien ja prosessien yhteydestä, jota voidaan kuvata matriisitaulukolla.

Pikastartti on jatkuvan kokonaisarkkitehtuurityön alku

Pikastartissa kerrytettyjen kuvauksien ei ole tarkoituskaan jäädä siihen, vaan niitä pitää ajatella elävän kuvan raameina, joita lähdetään kasvattamaan dynaamisesti sitä mukaan kehitystilanteet vaativat syvempää ymmärrystä tietystä näkökulmasta. Uusia kuvauksia tehdään just-in-time käytännön ratkaisuja haettaessa ja tarkastellaan aina niiden arvonäkulmasta. Pikastartti on siis yhdistettävissä ketterämpiinkin kehittämismalleihin, joissa kuvauksia ei tehdä pahan päivän varalta varastoon vaan tilanteissa, joissa kuvauksia voidaan hyödyntää tosielämän kehittämisen tukena. Kuvaukset arkkitehtuurin tärkeimmistä komponenteista, eli toiminnasta ja sovelluksita sekä niiden välisistä relaatioista, ovat jokatapauksessa läsnä kuvataaan sitten mitä tahansa todellisuutta.

Pikastarttiprojekti ei suoranaisesti ota kantaa organisaation kokonaisarkkitehtuurin organisointitapaan tai menetelmään, jolla arkkitehtuuri liitetään osaksi kokonaiskehittämistä. Ohjaamme ja autamme toki konsultatiivisesti rakentamaan toimintapoja kokonaisarkkitehtuurin omaksumiseksi organisaation rakenteisiin, mutta valinta on aina asiakaskohtainen. Te päätätte mikä on teille paras tapa vastuiden jakamiseen ja kuvausten tekemiseen.

Kokonaisarkkitehtuuriprojektin aloittaminen pikapyrähdyksellä on kuitenkin oiva tapa tuoda esille kokonaisuuden hallinnan hyötyjä, tuloksia ja esittää asioiden välisiä yhteyksiä. Lyhyen projektin päälle voidaan sitten luoda kokonaisarkkitehtuurin hallintamalli ja arkkitehtuurin yhteensovittaminen muun kehitystoiminan kanssa. Liitetään kokonaisarkkitehtuuri kehittämiseen millä tavalla tahansa, tarjoavat arkkitehtuurikuvaukset ARCissa systemaattisen näkökulman organisaation rakenteisiin, joita ollaan kehittämässä.

Blogin on kirjoittanut Juuse Montonen.

Lue lisää kokonaisarkkitehtuurista lataamalla ilmainen pikaopas:

Liittyvät materiaalit