Blogi

Vision Zero haastaa yritykset pohtimaan työturvallisuusjohtamistaan

Vaikuttavuutta työterveyteen ja -turvallisuuteen – seitsemän kultaista sääntöä

Vision Zero lähtee siitä, että jokainen työpaikkatapaturma ja työperäinen sairaus on torjuttavissa. Lähes aina voidaan löytää sairastumiseen tai tapaturmaan johtaneita syitä ja taustalla vaikuttavia tekijöitä, joihin puuttumalla tapahtuma olisi voitu estää. Tätä varten tarvitsemme avoimen ja vahvan kulttuurin, joka kannustaa ennaltaehkäisyyn ja riskien tunnistamiseen. Hyvä työterveys- ja työturvallisuuskulttuuri ei synny itsestään, vaan sitä tarvitsee myös johtaa. Johtajat toimivat roolimalleina ja esimerkkinä yrityksessään myös työterveys- ja työturvallisuusasioissa.

Suomessa sattui vuonna 2018 n.104 000 korvauksia aiheuttanutta työpaikkatapaturmaa. Työmatkatapaturmia oli 23 000. Työpaikkatapaturmien määrä nousi n. 2% edellisvuodesta.

Mikä on “Vision Zero”?

ISSA (International Social Security Association) halusi kehittää työkalun yrityksille vahvan työturvallisuuskulttuurin tukemiseen. Projektissa kerättiin parhaita käytäntöjä ja haastateltiin yli 1000 yritysten edustajaa. Näin syntyi 7 kultaista sääntöä, jonka ympärille koulutusmateriaali on tehty.

Materiaalin keskeisin anti ovat kunkin säännön itsearviointikysymykset. Itsearviointi on laadittu siten, että arvioinnin perusteella on helppo määrittää parannustoimenpiteet.

Vision Zero –materiaalit ovat vapaasti organisaatioiden käytettävissä.

Vision Zeron 7 kultaista sääntöä ovat:

 1. 1. Ota johtajuus – näytä, että välität ja olet sitoutunut
  Ole johtaja – toimi hyvänä roolimallina ja näytä esimerkkiä!
 2. 2. Tunnista vaarat – kontrolloi riskejä
  Riskinarviointi toimii keskeisenä välineenä toiminnan ja toimenpiteiden suunnittelussa. Myös onnettomuudet ja vaaratilanteet tulee tutkia ja arvioida.
 3. 3. Määritä tavoitteet – suunnittele parannustoimenpiteet
  Onnistuminen työturvallisuuden ja-terveyden alalla edellyttää selkeitä tavoitteita ja konkreettisia toimenpiteitä aikatauluineen ja vastuuhenkilöineen.
 4. 4. Toimi systemaattisesti – organisoidu
  Myös työterveys- ja työturvallisuusasioita tulee johtaa järjestelmällisesti ja osana muuta liiketoimintaa.
 5. 5. Varmista turvallinen työympäristö ja koneturvallisuus
  Turvalliset tuotantotilat, koneet ja työympäristö ovat keskeisiä työterveys- ja turvallisuustekijöitä.
 6. 6. Varmista osaaminen
  On tärkeää varmistaa, että työntekijöillä on tiedot ja taidot tehdä työtään. Teknologia ja työtavat kehittyvät kiivasta tahtia ja tieto vanhenee nopeasti.
 7. 7. Investoi ihmisiin, kannusta osallistumaan
  Yksi johdon tärkeimmistä tehtävistä on kannustaa kaikkia toimimaan turvallisesti sekä luoda avoin ilmapiiri, jossa työntekijät uskaltavat kertoa näkemyksensä. Korkeatasoinen työturvallisuuskulttuuri kehittyy vuoropuhelun myötä.

Koulutusvalikoimastamme löytyy kolmen päivän Vaikuttavuutta työturvallisuuteen -koulutuskokonaisuus. Koulutus koostuu etukäteis- ja välitehtävistä, teoriaosuudesta ja käytännön harjoitteluista sekä keskusteluista. Tutustu koulutuskokonaisuuteen täällä ja ota yhteyttä, voimme järjestää koulutuskokonaisuuden organisaationne tarpeiden mukaisesti.

Kirjoittaja

Anu Rinkisellä on yli 15 vuoden kokemus isoista kansainvälisistä yhtiöistä laatu-, ympäristö- ja työturvallisuusjohtajana sekä yhtiö- että tehdastasolla. Anu on menestyksellisesti johtanut kymmeniä kehittämishankkeita ja saanut tuloksia aikaan erityisesti työturvallisuusjohtamisen kehittämisessä, riskienhallinnassa ja työtapaturmien sekä ympäristövahinkojen vähentämisessä. Hänen lähestymistapansa on mutkaton ja käytännönläheinen (“hands on”). Anu on innostava ja energisoiva kouluttaja, jonka intohimona on tuoda vaikuttavuutta laatu- ympäristö- ja työturvallisuusasioiden hallintaan ja parantamiseen.

Liittyvät materiaalit