Blogi

Vastuullisuuden osa-alueet ja niiden näkyminen yrityksen eri toiminnoissa

Vastuullisuuden voi jakaa ESG:n mukaisesti kolmeen osa-alueeseen. ESG tulee sanoista Environmental, Social ja Governance, jotka tarkoittavat ympäristöä, sosiaalista vastuuta ja hyvää hallintotapaa sekä taloudellista vastuuta.

Mitä ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu ja taloudellinen vastuu tarkoittavat käytännössä?

  • Ympäristövastuu: Tämä osa-alue keskittyy yrityksen toiminnan vaikutuksiin ympäristön osalta, kuten luonnonvarojen kestävään käyttöön ja ympäristö pilaamisen estämiseen.
  • Sosiaalinen vastuu: Tämä kattaa yrityksen vastuun ihmisiä ja yhteiskuntaa kohtaan. Kokonaisuuteen liittyy ihmisoikeusvastuu, ihmisten huomioiminen, arvostaminen ja hyvä kohtelu. Sekä toiminnan vaikutukset ihmisiin ja vastuunoton mahdollisista vaikutuksista.
  • Hyvä hallinto ja taloudellinen vastuu: Tämä osa-alue koskee yrityksen vastuuta taloudellisesta kestävyydestä sekä hyvästä hallintotavasta – yrityksen toiminta on taloudellisesti kestävällä pohjalla. Taloudellinen vastuu viittaa siihen, millaisia taloudellisia vaikutuksia yrityksen toiminnasta on sen sidosryhmille: omistajille maksetaan osinkoa, henkilöstölle palkkaa, alihankkijoille tuloa, yhteiskunnalle veroa ja niin edelleen.

Miten vastuullisuuden osa-alueet näkyvät yrityksen eri toiminnoissa?

On esisijaisen tärkeää, että työyhteisöllä on yhteinen näkemys siitä, mitä vastuullisuus tarkoittaa yritykselle ja miten sen toteutuminen tukee yrityksen tavoitteita ja missiota. Jokaisen työyhteisöön kuuluvan tulee ymmärtää, miten vastuullisuus liittyy omaan työhön ja omiin vastuualueisiin.

Tärkeää roolia näyttelee myös se, kuinka yrityksen johto on sitoutunut vastuullisuuteen ja sen kehittämiseen.

Alla esimerkkejä siitä, miten vastuullisuus näkyy yrityksen eri funkitoissa.

 

Sidosryhmät ja arvoketjuajattelu ovat olennainen osa vastuullisuutta ja auttavat vastuullisuuden kehittämisessä

Viime vuosina arvoketjuajattelu on korostunut vastuullisuudessa – hankintaketjuajattelu on laajentunut raaka-aineiden hankinnasta aina tuotteiden ja palveuiden loppukäyttäjiin saakka.

Miksi arvoketjun ja sidosryhmien tunnistaminen on tärkeää?

  • Vastuullisuustyötä suunniteltaessa on tärkeää, että yritys tai organisaatio on tunnistanut oman arvoketjunsa ja sen äärellä toimivat sidosryhmät, jotta yritys ymmärtää mihin asioihin se vaikuttaa ja voi vaikuttaa sekä mitkä asiat vaikuttavat ja voivat vaikuttaa yrityksen toimintaan.
  • Arvoketjun ja sidosryhmien tunnistaminen auttavat kestävyysraportoinnin olennaisuusanalyysin toteutuksessa sekä tietoperusteisessa päätöksenteossa.

Alla esimerkki tekstiiliteollisuuden arvoketjukuvauksesta.

United Nations Environment Programme: Sustainability and Circularity in the Textile Value Chain: Global Stocktaking

KUVA: United Nations Environment Programme: Sustainability and Circularity in the Textile Value Chain: Global Stocktaking

Kiinnostaako vastuullisuuden kehittäminen? Suosittelemme sinulle näitä sisältöjä:

👉 Mistä vastuullisuudesta ja kestävyydessä on oikein kyse? | blogi
👉 Miksi vastuullisuudesta tulee kiinnostua viimeistään nyt? | blogi
👉 CSRD:n ja vastuullisuuden lyhyt oppimäärä | webinaari

Kirjoittaja

Liittyvät materiaalit