Blogi

Laadunhallinnan tulevaisuus

Pidimme lokakuussa 2023 Laadunhallinnan tulevaisuus -webinaarin, jossa pohdimme laadunhallinnan tulevaisuutta Laatu 2023 -seminaarissa läpikäytyihin teemoihin liittyen. Teemoja olivat laatu, vastuullisuus, jatkuvuus ja kestävä kehitys. Katso tallenne alta tai lue aiheen tiivistävä blogiteksti tallenteen alapuolelta. 

Laadunhallinnan perusteet ISO 9001:2015 mukaan liittyvät seuraaviin kokonaisuuksiin

 • Asiakaskeskeisyys
 • Johtajuus
 • Ihmisten täysipainoinen osallistuminen
 • Prosessimainen toimintamalli
 • Parantaminen
 • Näyttöön perustuva päätöksenteko
 • Suhteiden hallinta

Tältä laadunhallinta näytti ennen

 • Asiakaskeskeisyys – harjoiteltiin kysymään ovatko asiakkaat tyytyväisiä.
 • Johtajuus – laadunhallinta delegoitiin “jonnekin” ja pitkään laadunhallinta nähtiin vain tuotteen ja sen valmistamisen laatuna.
 • Ihmisten täysipainoinen osallistuminen – oli esillä, mutta aiheutti väärinymmärryksiä.
 • Prosessimainen toimintamalli – kaikki piti kuvata ja vielä uimaradoilla, kartat ja välitasot unohtuivat ja usein toimintaa kuvattiin liian tarkalle tasolle.
 • Parantaminen – jatkuvaa parantamista tehtiin hyvin vuositasolla, esimerkiksi auditointeja ja johdonkatselmuksia, mutta muussa tekemisessä jatkuvaa parantamista ei toteutunut.
 • Näyttöön perustuva päätöksentekooli “tosiasioihin perustavaa päätöksentekoa”, silti mittareita ei ollut.
 • Suhteiden hallintatapahtui kabineteissa ja oli joissain organisaatioissa jopa salaista.

Tältä laadunhallinta näyttää tänään

Asiakaskeskeisyys:

 • tiedetään tyytyväisyys tarkalle tasolle ryhmiteltynä,
 • osataan ennustaa käyttäytymistä
 • ja asiakkaita osallistetaan kehittämiseen.

Johtajuus:

 • vaaditaan enemmän näyttöä laatujärjestelmän ylläpidon näkökulmasta,
 • riskiperusteisesta ajattelusta haetaan tukea suunnitteluun, toimintaan, arviointiin ja kehittämiseen.

Ihmisten täysipainoinen osallistuminen:

 • puhutaan jopa itseohjautuvista tiimeistä
 • ja kehittämistä tekevät tekijät itse.

Prosessimainen toimintamalli:

 • työketjujen sujuvoittamista tehdään kaikkialla,
 • kuvaustavat ovat monipuolistuneet ja vain kriittinen ja tärkeä kuvataan tarkasti,
 • prosessimaiseen toimintamalliin kuuluvat myös tuotteet ja palvelut.

Parantaminen:

 • korjaavat toimenpiteet, projektit, hankkeet –jako toimii erinomaisesti,
 • arvioinnit ja auditoinnit järkevässä käytössä / parantamisesta on näyttöä runsaasti.

Näyttöön perustuva päätöksenteko:

 • data, tieto, tietämys – tietoa ja dataa on ja sitä kerätään systemaattisesti.

Suhteiden hallinta:

 • Kattaa kaikki 5 tärkeintä sidosryhmää luontevasti – asiakkaat, henkilöstö, omistaja, viranomaiset sekä alihankkijat ja kumppanit.
 • Tärkeää on tunnistaa ja hallita organisaatiolle ne tärkeimmät sidosryhmät.

Miltä laadunhallinta näyttää tulevaisuudessa?

Alla ajatuksia ja näkemyksiä siitä, mihin suuntaan laadunhallinan tulisi mennä.

Asiakaskeskeisyys:

 • segmentoinnit ja ryhmittelyt syvenevät entisestään,
 • asiakkaiden käyttäytymiseen halutaan vaikuttaa ja
 • kehittäminen on ulkoistettu asiakkaille.

Johtajuus:

 • vaaditaan enemmän itseltämme ja arvioidaan johtamista useilla tavoilla,
 • johtamisessa riskiperusteinen ajattelu ja turvallisuus korostuu entisestään.

Ihmisten täysipainoinen osallistuminen:

 • ei edellytä samassa paikassa olemista,
 • kehittämistä tekevät tekijät itse – mallit, koulutukset ja työvälineet kehittyvät ja ohjaavat paremmin,
 • vuorovaikutuksen merkitys ja vuorovaikutustaidot korostuvat.

Prosessimainen toimintamalli:

 • työketjujen sujuvoittamisesta siirrytään johonkin seuraavaan vaiheeseen,
 • kuvaus-, arviointi- ja kehittämistyökaluja kehitetään entistä helpommiksi ja vain kriittinen ja tärkeä kuvataan
 • tarkasti tai arvioidaan usein.

Parantaminen:

 • korjaavat toimenpiteet, projektit, hankkeet –rakenne pysyy ainakin laatujärjestelmissä,
 • arvioinnit ja auditoinnit järkevässä käytössä – joskus vähemmän voi olla enemmän
 • lisäksi ketterä kehittäminen on “normaali” tapa.

Näyttöön perustuva päätöksenteko:

 • data, tieto, tietämys – analytiikka kehittyy, lukutaito kehittyy, vaikutusten ymmärtäminen kehittyy.

Suhteiden hallinta:

 • sidosryhmäajattelusta siirrytään ekosysteemiajatteluun, toimijoiden lisäksi mallinnetaan suhteita ja arvioidaan niihin liittyviä riskejä.

Tältä näyttävät tulevaisuuden laadunhallinnan periaatteet

 • Tiedolla johtaminen – Sisältää tietourvan ja riskienhallinnan. Meidän jokaisen työssä on niin sanottu aarrearkku, mikä on se missä ja miten tietoa säilytetään ja miten vanhentunutta tietoa poistetaan.
 • Johtamisen kehittäminen ja jatkuvuuden turvaaminen – mitä toimepntietä tehdään arjessa, jotta toiminnan jatkuvuus voidaan turvata.
 • Osaamisesta ja työturvallisuudesta huolehtiminen – yksilöiden osaamisen kehittäminen ja organisaatiokulttuurin kehittäminen.
 • Asiakkaiden tarpeiden ja kehitysvaiheiden ymmärtäminen.
 • Yhtenäisen asiakas- ja brändikokemuksen varmistaminen koko suhteen ajan.
 • Tietoturvan jatkuva vahvistaminen.
 • Kannattavuuden ja kasvun seuranta – riippumatta siitä kuuluuko organisaatio julkituiseen tai yksityiseen sektoriin, kumpaakin on hyvä seurata tarkalla tasolla, jotta toinen ei kärsi toisen vuoksi.
 • Ekosysteemin toimijoiden suhteiden arviointi ja hallinta (vastuullisuus, riskit, vaatimukset).

Suosittelemme sinulle näitä sisältöjä:

👉 Tulevaisuuden erinomaisuus tehdään ymmärtämällä ekosysteemin toimijoiden vaikutukset toisiinsa | blogi
👉 ISO 9001:2015 -standardi osana arkea – Kehittämisideoita organisaation laadunhallintaan | blogi
👉 Näin hyödynnät ISO 14001 -standardia vastuullisuuden kehittämisessä | blogi

Kirjoittaja

Liittyvät materiaalit