Blogi

Mitä kokonaisarkkitehtuuri on? – Asiakkaamme kertovat

Haastattelin hiljattain joukkoa asiakkaitamme kokonaisarkkitehtuurista sekä ARC-ohjelmistosta kokonaisarkkitehtuurin työkaluna. Koska itse termin ”kokonaisarkkitehtuuri” ymmärtäminen koetaan monesti haastavaksi, päätin kysyä asiakkailtamme, mitä se heille käytännössä tarkoittaa.

Kokonaisarkkitehtuuri on toiminnan, sovellusten, tiedon ja teknologian kokonaisuus.

Tätä on kokonaisarkkitehtuuri

”Kokonaisarkkitehtuuri on toiminnan, sovellusten, tiedon ja teknologian kokonaisuus”, kertoo eräs haastateltu asiakas kiteyttäen asian ytimen. Kokonaisarkkitehtuuria luonnehditaan myös kokonaiskuvan hahmottamiseksi, sillä se antaa ymmärryksen ja kuvan organisaation arkkitehtuurisista elementeistä ja niiden yhteyksistä – samalla tavalla kuin arkkitehti suunnittelee ja kuvaa rakennuksen elementit ja niiden väliset yhteydet.

Kokonaisarkkitehtuuria kuvataan ”tiedon ja organisaation kuvaamiseksi yksinkertaisilla malleilla” ja toisaalta se kiteytetään myös organisaation funktioksi, jolla hallitaan tietoa, suunnittelua sekä strategiaa. Termin haastavasta ymmärrettävyydestä huolimatta kokonaisarkkitehtuuria pidetään kuitenkin käytännönläheisenä työnä, joka tukee oman organisaation toimintaa ja kehitystä. Sen avulla voidaan muun muassa kasvattaa ymmärrystä ja lisätä yhdessä tekemistä.

Kokonaisarkkitehtuuri pähkinänkuoressa

Kuvailisin lapselle, että kokonaisarkkitehtuuri on peli siitä, miten iskän työpaikka toimii.

Vaikka kokonaisarkkitehtuuria sanoitetaan monella eri tavalla, paistaa taustalla yksi yhteinen ajatus sen ytimestä: kokonaisarkkitehtuurilla visualisoidaan oman organisaation toiminta, tieto ja kytkökset näkyvään muotoon. Kuten eräs haastateltavistanikin toteaa: ”Kyllä meillä organisaatiossa on jo olemassa tietoa, mutta se pitää kokonaisarkkitehtuurin avulla saada vielä kaikille näkyväksi.”

Kokonaisarkkitehtuuri siis on:

  • Käytännönläheistä työtä, jossa kuvataan organisaation rakenteita ja toimintaa sekä niiden välisiä yhteyksiä. Se on tapa luoda kuvaa organisaatiokokonaisuudesta ja sen toiminnasta.
  • Tapa jalkauttaa strategiaa sekä ymmärtää, minkälaisia toimenpiteitä tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseksi. Kokonaisarkkitehtuurin avulla varmistetaan, että organisaatiolla on tarvittavat kyvykkyydet strategian toteuttamiseen ja liiketoimintaympäristössä menestymiseen.
  • Työkalu tietoon perustuvan päätöksenteon tueksi sekä kehittämisen vaikuttavuuden analysointiin. Se tukee myös kasvua sekä auttaa hallitsemaan muutosvaikutuksia.
  • Keino mahdollistaa yhteistyö organisaation eri toimintojen välillä, sillä se visualisoi tietoa ja parantaa kommunikaatiota organisaatiossa.

Jatkoin keskustelua kokonaisarkkitehtuurin merkityksestä haastatteluiden jälkeen ARC-tuoteomistajamme Lassi Ropposen kanssa. Hän muistutti, että kaikkein tärkeintä on sopia ja päättää yhdessä, mitä kokonaisarkkitehtuuri kussakin organisaatiossa tarkoittaa. Näkökulmia ja käyttötapoja on monia ja onkin ensisijaisen tärkeää, että organisaatiossa vallitsee yhteinen ymmärrys siitä, mihin kokonaisarkkitehtuuria käytetään.

Tämä kokonaisarkkitehtuurissa motivoi

Asiakkaamme vastasivat myös kysymykseen: mikä kokonaisarkkitehtuurityössä motivoi? Tyypillisin vastaus oli, että eniten motivoi muiden työn helpottaminen ja kokonaiskuvan ymmärrettäväksi tekeminen. Tällä tavalla pystyy tarjoamaan ihmisille oivalluksia ja mahdollisuuden nähdä siilojen yli. Haastateltavien mielestä palkitsevaa ja motivoivaa on myös huomata, että tehtyjä kuvauksia oikeasti käytetään.

Motivoivaksi koettiin myös se, että kokonaisarkkitehtuurin avulla oman työn vaikuttavuuden ymmärtäminen lisääntyy. Oman paikkansa hahmottaminen organisaatiossa tuo merkittävyyttä työlle. Lähtökohtaisesti kokonaisarkkitehtuuri nähdään mielenkiintoisena haasteena, joka tuottaa organisaatiolle monipuolisia käytännön hyötyjä.

Lue lisää:

 

Kokeile veloituksetta, kuinka kokonaisarkkitehtuurin mallintamisen ja hallinnan työkalu ARC sopisi yrityksenne tarpeisiin!

Tilaa demo-tunnukset tällä lomakkeella ja kokeile ARC-ohjelmistoa ilmaiseksi - kokeilu ei edellytä sitoutumista:

* Merkityt kohdat ovat pakollisia.

Kirjoittaja

Hanna Ahtola toimii palvelumuotoilijan roolissa ja hänen vastuulleen kuuluu palveluiden kehittäminen Arterilla. Hannalta löytyy käytännön kokemusta erilaisista asiakastoimeksiannoista ja -projekteista. Hän kertoo sydäntään lähellä olevan erityisesti asiakaskokemus – se, miten asiakas hahmottaa ja kokee asioita palvelun jokaisessa vaiheessa. Myös fasilitointi ja uuden ideointi ovat asioita, jotka inspiroivat Hannaa.

Liittyvät materiaalit