Korvatunturin leanit prosessit

Korvatunturin leanit prosessit

Miten leanit prosessit auttoivat pelastamaan Korvatunturin joulun?  Joulun lähestyessä kovaa vauhtia Korvatunturilla ovat edessä kiireiset ajat. Postitontut vastaanottavat päivittäin tuhansia kirjeitä joulupukille maailman lapsilta, ja tuotannossa paineet kasvavat pitää tilaus- ja tuotantokanta optimaalisena. Tuotantopuolella valmistuksesta vastaava Perustonttu Toljanteri alkaa jo […]

Lue koko teksti
Laajenna ARCin käyttöä lisäpalveluilla

Laajenna ARCin käyttöä lisäpalveluilla

ARC-ohjelmiston lisäpalvelut ARC-ohjelmisto tarjoaa käyttäjälleen monipuolisesti erilaisia ominaisuuksia. Olemme kehittäneet yhdessä asiakkaidemme kanssa lisäpalveluita, joilla voit entisestään tehostaa ARC-ohjelmiston toiminnallisuuksia tai integroida sitä muiden järjestelmien kanssa. Käyn läpi näitä lisäpalveluita, sekä sitä millaista hyötyä ne tuovat mukanaan. Geolokaatio Digitaalisessa maailmassa […]

Lue koko teksti
BMC Palvelumuotoiluprojektissa

BMC Palvelumuotoiluprojektissa

BMC eli Business Model Canvas on Alex Osterwalderin kehittämä visuaalinen työkalu, joka toimii strategisen johtamisen tukena ja tiivistää liiketoimintamallin ydinkohdat. Liiketoimintamalli kuvaa organisaation liiketoiminnan kannalta keskeisimmät tekijät sekä niiden väliset suhteet ja toimii oivana pohjana laajemman sekä yksityiskohtaisemman liiketoimintasuunnitelman laatimiselle. […]

Lue koko teksti
Arter Webinaariblogi - Ongelmissa piilee mahdollisuuskien siemen

Ongelmissa piilee mahdollisuuksien siemen – Miten keksiä kestäviä ratkaisuja vaikeisiinkin ongelmiin?

 Ongelmia kannattaa lähteä etsimään tarpeesta: kenellä on ongelma, mitä pitää parantaa?  Ongelmien keksiminen ja löytäminen nähdään yleensä negatiivisena asiana, vaikka jokaisessa ongelmassa on mahdollisuus jonkin asian parantamiselle. Ongelmia kannattaa lähteä etsimään tarpeesta: kenellä on ongelma, mitä pitää parantaa? Jos esimerkiksi asiakas […]

Lue koko teksti
Kokonaisarkkitehtuurin hallintamalli Arterin tapaan

Kokonaisarkkitehtuurin hallintamalli Arterin tapaan

Edellisessä kirjoituksessani annoin itselleni ja Arter-konsulteille kokonaisarkkitehtuuria kotiläksyksi ja nyt ajattelin vähän purkaa sitä, millaisia asioita olemme sen jälkeen työstäneet. Uskon että monet lukijoista ovat olleet mukana kokonaisarkkitehtuuriprojektissa, jossa on työstetty jokin kokonaisarkkitehtuurin osa-alue tai pahimmillaan ryöpätty kokonainen viitekehys kerralla […]

Lue koko teksti