Miten laadusta tulee vitsi tai kirosana?

Miten laadusta tulee vitsi tai kirosana?

Hoivaorganisaatioiden ja rakentamisorganisaatioiden laatu nousee säännöllisin väliajoin otsikoihin. Tällä hetkellä palstatilaa ovat saaneet molemmat toimialat, kun uudessa sairaalassa on havaittu kosteusvaurioita ja hoivakoteja on suljettu pitkäkestoisten laatu- ja turvallisuuspoikkeamien vuoksi. Syitä ja syyllisiä etsitään niin kabineteissa kuin keskustelupalstoilla. Sitten tehdään […]

Lue koko teksti
Kyberturvallisuus Podcast

Laatulöpinät Podcast: Laatupuhetta kyberturvallisuudesta

Hyvä tietoturva varmistetaan ihmisten, prosessien ja teknologian muodostaman kokonaisuuden kautta. Laatulöpinät Podcast keskittyy tässä jaksossa kyberturvallisuuteen. Podcastissa Markuksen vieraana on Arterin konsultti ja kyberturvallisuuden palveluomistaja Jani Mattsson. Työssään Janin kiinnostuksen kohteita ovat mm. organisaatioiden kokonaisarkkitehtuuri, kyberturvallisuuden kehittäminen, sekä vuorovaikutuksen laadun parantaminen. […]

Lue koko teksti
Hallitse työnkulkuja IMS-prosesseilla

Hallitse työnkulkuja IMS-prosesseilla

Työnkulut eivät hallitse itseään. Jotta voit vastata asiakkaiden tarpeisiin, sinun täytyy hallita liiketoimintaprosesseja. IMS-ohjelmisto on Arterin kehittämän ohjelmistotyökalu, jolla voit luoda järjestelmän prosessien- ja laadunhallintaan laajemminkin. Sen avulla luot selkeän kuvan teidän asiakkaillenne tarjottavista palveluista sekä siitä, miten nykyiset prosessit […]

Lue koko teksti
Ketterä tiimityö

Tue työkaveria ketterästi – 3 vinkkiä ketterään tiimityöhön

Ketteryyteen voidaan nykypäivän asiantuntijatyössä liittää niin työn ja työelämän uudet arvot, periaatteet, käytännöt kuin hyödytkin. Itseohjautuvien tiimien ja läpinäkyvyytensä kautta ketteryys toimii vahvana kontrastina perinteisemmälle ohjaavalle ja valvovalle johtamistyylille. Ohjelmistokehityksen parista ketteryyttä ja ketteriä menetelmiä korostava ilmiö on levinnyt laajasti eri toimialoille ja toiminnoille. Muistan itsekin tutustuneeni alun perin ketteryyteen Arterin ohjelmistokehityksen Scrum-menetelmien kautta, joista voit lukea lisää […]

Lue koko teksti

Riskienhallinnan perusteet

Riskienhallintaa toteutetaan usein organisaatiossa liittyen eri toiminnan osa-alueisiin. Riskejä on voitu tunnistaa tietosuojaan, paloturvallisuuteen, työturvallisuuteen tai esimerkiksi laadunhallintaan liittyen. Riskikartoitus saa usein alkunsa jostakin vaatimuksesta tai esimerkiksi lainsäädännöstä. Ehkä kaikkein tuorein lainsäädäntö liittyen riskilähtöiseen toimintaan on tietosuoja-asetus, jossa riskienhallinta henkilötietoon […]

Lue koko teksti