Blogi

Mitä on auditointi?

Mitä on auditointi?

Auditointi on puolueeton arviointi, jonka avulla tutkitaan, täyttääkö organisaatio sille asetetut vaatimukset. Auditointi on ikään kuin tarkastus siitä, toimiiko organisaatio niin kuin se sanoo toimivansa. Jotta auditoinnissa saadut tulokset olisivat luotettavia, auditoinnin on oltava järjestelmällistä ja riippumatonta.

Mitä on auditointi

👉 Lataa tästä itsellesi Sisäisen auditoinnin perusteet -pikaopas ja ota haltuun auditoinnin vauhtipyörä!

Miksi auditointia tehdään?

Auditoinnin avulla organisaatio voi todentaa täyttävänsä erilaisia vaatimuksia. Vaatimusten todentamista voivat vaatia esimerkiksi viranomaiset. Monesti tarve täyttää erilaisia vaatimuksia tulee kuitenkin suoraan tai välillisesti organisaation asiakkailta. Havainnollistetaan asiaa esimerkin avulla.

Oy Mutteritehdas Ab

⚙️ Perinteikäs Pohjois-Pohjanmaalainen Oy Mutteritehdas Ab valmistaa vankalla kokemuksella muttereita teollisuuden käyttöön. Koska Mutteritehtaan tuotevalikoimassa on oivallisia muttereita myös lentoteollisuuteen, Mutteritehdas tarjoaa tuotteitaan Oy Lento Kone Ab:lle.

⚙️ Kansainvälisellä Lento Koneella on tarkat vaatimukset yhteistyökumppaneilleen ja se ilmoittaa ostavansa komponenttinsa vain yrityksiltä, jotka voivat todistaa toimivansa laadukkaasti. Mutteritehdas tarvitsee siis laatustandardin ja sertifikaatin, jotta voi osoittaa luotettavuutensa ja tehdä kaupat Lento Koneen kanssa.

Mikä on standardi?

Standardi on määritelmä siitä, miten jokin asia tulisi tehdä. Näitä standardeja määrittelevät useat asialle omistautuneet organisaatiot, kuten International Organization for Standardization. Yhteisten standardien tavoitteena on taata tuotteiden ja palveluiden yhteentoimivuus.

Laatustandardin tarkoituksena on parantaa organisaation toimintaa sisältä päin niin, että se vahvistaa luottamuksen syntymistä asiakkaiden keskuudessa. Laatustandardin tavoitteena on lisätä ja tehostaa syntyvää laatua organisaation johtamisen välityksellä.

⚙️ Oy Mutteritehdas Ab on valinnut laatustandardikseen ISO 9001 ja alkaa tavoitella sen asettamien vaatimusten täyttämistä. Mutteritehtaan tulee alkaa kirjata muun muassa yrityksen laatutavoitteita ja -toimenpiteitä, tuote- ja palveluominaisuustietoja sekä jäljitettävyystietoja. Tekeekö Mutteritehdas kaikkia vaadittavia asioita – Se selviää auditoinnissa.

👉 Lue lisää siitä, kuinka voit saavuttaa omat ja ulkopuoliset laatustandardit.

Miten auditointia tehdään?

Auditointi on järjestelmällinen, riippumaton ja dokumentoitu prosessi, jossa hankitaan puolueetonta todistusaineistoa siitä, onko kriteerit täytetty. Ensin kartoitetaan arviointikriteerit, laaditaan arviointikysymykset ja tehdään suunnitelma auditoinnille.

Auditointi suoritetaan näytteenottoperiaatteella käymällä järjestelmällisesti läpi kaikki arvioitavat kohdat. Jokaiseen kohtaan kirjataan sanallinen selostus asian tilasta, vastuutahosta, ylläpitosuunnitelmasta ja siihen liittyvistä tärkeistä asiakirjoista. Asian tilaa kuvataan visuaalisesti liikennevalomerkinnällä, jonka vihreä, keltainen tai punainen väri ilmoittaa, onko asia kunnossa vai vaatiiko se vielä toimenpiteitä.

Auditointia voi toteuttaa jokin kolmas osapuoli: esimerkiksi organisaation sidosryhmä taikka asiakas. Organisaatio voi myös tehdä sisäisen auditoinnin eli arvioida itse itseään. Auditointitehtävään valitut henkilöt eivät saa kuitenkaan auditoida omaa työtään, vaan auditointi on aina suoritettava objektiivisesti ja tasapuolisesti.

👉 Lataa itsellesi sisäisen auditoinnin malliraporttipohja tästä. 
👉 Katso miten toteutat auditointeja IMS-ohjelmiston avulla tästä. 

Mikä on sertifikaatti?

Sertifikaatti on kuin todistus jonkin standardin vaatimusten täyttämisestä. Sertifiointi itsessään on kaupallista toimintaa ja esimerkiksi ISO 9001 sertifikaatteja myöntävät sertifiointialan yritykset.

⚙️ Oy Mutteritehdas Ab on huolellisesti rakentanut laatustandardin mukaisen toimintajärjestelmän, kehittänyt prosessejaan täyttämään standardin vaatimukset sekä suorittanut sertifikaattiin johtavan auditoinnin. Mutteritehtaalla on nyt laatusertifikaatti – ja toimittajasopimus Lento Koneen kanssa.

⚙️ Mutteritehtaan toiminta on nyt paremmalla tasolla kuin ennen. Laatusertifikaatin tavoittelu pakotti Mutteritehtaan kehittämään prosessejaan. Auditoinnin myötä Mutteritehdas sai valtavasti hyödyllistä tietoa kehitysmahdollisuuksista, uhkaavista riskeistä ja prosessien pullonkauloista. Todellisuudessa auditointi onkin ensisijaisesti tarkoitettu organisaation oman toiminnan kehittämisen tueksi ja laatutyö jatkuu auditoinnin jälkeen.

⚙️ Nyt Mutteritehdas ylläpitää ja kehittää laadukasta toimintaansa sekä pitää asiakkaansa tyytyväisenä.

Suosittelen sinun tutustuvan myös näihin sisältöihin:

👉 Uusi laatupäällikkö – ota ainakin nämä asiat haltuusi | blogi
👉 Näin auditointi tehdään 7 askeleella | blogi
👉 Valmiita kysymyksiä sisäisiin auditointeihin | blogi

Lataa itsellesi Sisäisen auditoinnin perusteet -pikaopas ja ota sisäisen auditoinnin perusteet haltuun!

Lomakkeen täyttämällä saat itsellesi Sisäisen auditoinnin perusteet -pikaoppaan

* merkityt kohdat ovat pakollisia

Kirjoittaja

Greete vastaa Arterilla asiakastuesta ja asiakassuhteiden kehittämisestä. Toiminnan kehittäminen, haasteiden ratkaisu juurisyitä myöten ja aidot kohtaamiset ovat hänen sydäntään lähellä. Toisin sanoin asiakkaiden menestys on Greetelle työn suola! Hän on myös innokas asiantuntijatyön leanaaja, ja puhuu tutkittuun tietoon perustuvan päätöksenteon, systemaattisen työskentelyn ja jatkuvan parantamisen puolesta. Työn ulkopuolella Greeteen voi törmätä niin laavulla kuin konserttilavallakin.

Liittyvät materiaalit