Visualisoi organisaation toiminta ja luo edellytykset kestäville päätöksille

Kokonaisarkkitehtuurin avulla näet konkreettisesti organisaationne toimintojen riippuvuus- ja vaikutussuhteet. ARC-ohjelmistolla mallinnat ja hallinnoit organisaationne arkkitehtuuria. Tilaamalla demon, ohjelmistoon tutustumisen lisäksi asiantuntijamme kertoo sinulle, millaista hyötyä kokonaisarkkitehtuuri tuottaa organisaatiollenne!

Tilaa demo-tunnukset tällä lomakkeella ja kokeile ARC-ohjelmistoa ilmaiseksi - kokeilu ei edellytä sitoutumista:

* Merkityt kohdat ovat pakollisia.

Kokonaisuus kirkkaaksi - nämä ovat ARCin toiminnallisuudet:

Yhteyskaavio

ARCin keskeinen tapa hahmottaa organisaation kokonaisuutta ja palasia, joista se koostuu, on yhteyskaavio. Ajatuskartan tavoin toimiva työkalu yhdistää kokonaisarkkitehtuurin palaset reaaliajassa päivitettäväksi kokonaisuudeksi. Sen avulla ymmärrät organisaation toiminnan dynamiikkaa, voit tehdä näkyväksi eri osasten välistä verkostoa ja visualisoit tekemistä aivan uudella tavalla.

Kaavioeditori

Kaavioeditorilla piirrät visuaalisia kaavioita ja muita kuvauksia suoraan ARC-ohjelmistossa. Kaavioeditorilla luodut kaaviot toimivat erinomaisena työkaluna suunnittelun tueksi tai yksityiskohtaisten kuvausten luomiseen. Nämä voidaan linkittää suoraan esimerkiksi elementeille täydentämään ja täsmentämään yhteyskaaviolla luotua kuvausta organisaation toiminnan kokonaisuudesta.

Mallit ja elementit

ARCiin kuvattavan kokonaisuuden rakennuspalikoita ovat mallit ja elementit eli organisaation rakenteet ja sisällöt. Mallien avulla hahmotat visuaalisesti, minkälaisista palasista toimintanne koostuu. Elementtien eli sisältöjen tehtävänä on kertoa mitä konkreettisia asioita näihin käsitteisiin kuuluu.

Taulukot

ARCin taulukoihin keräät yhteen haluttuja toiminnan osia ja niiden ominaisuuksia. Näin saat luotua tarkastelemistasi kokonaisuuksista portfolioita eli ominaisuustaulukoita, joihin voit itse määritellä kerättävän ominaisuusdatan halutussa muodossa.

Roadmap

Roadmapin avulla teet näkyväksi organisaation muutosten hallinnan nykytilasta tavoitetilaan sekä muutosten hyväksymisen. Helposti muokattavalta GANTT-aikajanalta näet kerralla kaikkien hankkeiden aikataulut, projektit sekä niiden vaiheet, skenaariot ja toimenpiteet.

Valmiit pohjat eri tarkoituksiin

ARC-ohjelmisto sisältää oletuksena Arterin oman kokonaisarkkitehtuurin viitekehyksen, Arter Frameworkin. Siinä on valmiina keskeisimmät elementit ja näiden väliset yhteydet eri viitekehysten mukaisesta kokonaisarkkitehtuurin mallintamisesta. Ohjelmistoon on lisäksi tarjolla mallipohjat tiedonhallintalain, tietoturvallisuuden, tietoarkkitehtuurin, tietosuojan (GDPR), palvelumuotoilun ja palvelujohtamisen toteuttamiseen.

Näin asiakkaamme hyödyntävät ARC-ohjelmistoa:

Ylä-Savon SOTE

Tiedonhallintamallin rakentaminen ARC-ohjelmiston avulla osaksi organisaation kokonaisarkkitehtuuria ja kehitystyötä.

Kaikki asiakastarinat