Artikkelit

Business Model Canvas

Business Model Canvas (BMC) kuvaa organisaation liiketoimintamallin eli käytännössä visualisoi liiketoiminnan kannalta keskeisimmät tekijät sekä niiden väliset suhteet. Tyypillisesti BMC:ta käytetään uuden liiketoiminnan suunnitteluun, mutta se soveltuu mainiosti esimerkiksi myös yksittäisen palvelun tarkasteluun ja nykyisen toiminnan kehittämiseen. 

Vinkkimme pohjan täyttämiseen:

✅ Aloita keskeltä arvolupauksesta ja palaa tarvittaessa viilaamaan vastauksia lopussa, kun käsitys kokonaisuudesta on selvempi. Arvolupaukseen voi olla hyödyllistä kuvata toisistaan erillisinä asiakkaan tarve tai ratkaistava ongelma ja asiakkaalle tuotettava arvo. Käytännössä nämä kulkevat tiiviisti käsikädessä, mutta asiakkaan on mahdotonta olla tyytyväinen ja kokea saavansa lisäarvoa, jos perimmäinen ongelma tai tarve ei täyty. 

✅ Siirry oikealle neljään laatikkoon, jotka auttavat pohtimaan asiakasnäkökulmaa. Sovella kysymyksiä omaan tarpeeseesi ja tavoitteeseesi sopivaksi. Esimerkiksi asiakasryhmissä voidaan käyttää perinteisempää segmentointia iän tai toimialan mukaan, hyödyntää tunnistettuja asiakaspersoonia tai tarpeen mukaan vaikka vain keskittyä pohtimaan, onko asiakkaamme meille matkailija, vierailija, potilas, omainen, opiskelija, katsoja vai asiakas. 

✅ Täytä neljä laatikkoa vasemmalta, jotka kuvaavat organisaation omaa toimintaa ja tapaa tuottaa asiakkaalle arvoa. Resurssien kuvaamiseen voit hyödyntää esimerkiksi kalanruotokaaviota ja muista, että riski voi olla myös mahdollisuus! Ota sitten käsittelyyn kaksi uutta näkökulmaa lait ja ympäristö. 

✅ Lopuksi tarkkaile taloudellista puolta. Kustannuksissa pohdi myös asiakkaan tekemiä uhrauksia: unohdamme helposti, että asiakas harvoin sijoittaa hankintaansa pelkkää rahaa, vaan lisäksi esimerkiksi myös aikaa ja vaivaa. Tulojen puolella BMC täyttäjiä haastetaan pohtimaan vielä, mistä asiakas olisi valmis maksamaan. Tämä on monesti helpottanut etenkin sellaisten organisaatioiden ajattelua, joiden toiminnassa ei tavoitella ensisijaisesti voittoa.  

Täytä sähköpostisi ja saat itsellesi Business Model Canvas -mallipohjan.

Kirjoittaja

Hanna Ahtola toimii palvelumuotoilijan roolissa ja hänen vastuulleen kuuluu palveluiden kehittäminen Arterilla. Hannalta löytyy käytännön kokemusta erilaisista asiakastoimeksiannoista ja -projekteista. Hän kertoo sydäntään lähellä olevan erityisesti asiakaskokemus – se, miten asiakas hahmottaa ja kokee asioita palvelun jokaisessa vaiheessa. Myös fasilitointi ja uuden ideointi ovat asioita, jotka inspiroivat Hannaa.