Artikkelit

ISO 45001:2018 periaatteista

Miksi työturvallisuusjohtaminen on tärkeää? Miten eri osapuolet siitä hyötyvät?

Työntekijälle:

 • Oma terveys ja työkyky paranee.
 • Vakaa toimeentulo.
 • Muutenkin riittävä turva omalle intresseille.
 • Tunne tärkeydestä, fyysinen psyykkinen kokonaisuus.
 • Työn mielekkyyden lisääntyminen.
 • Terveenä eläkkeelle ja riittävän myöhään.
 • Yksilö kokee itsensä arvostetuksi ja mahdollisuus vaikuttaa.
 • Motivaation paraneminen.
 • Terve sitoutuminen työhön.
 • Kykenee luontevaan yhteisövuorovaikutukseen.
 • Kiva tulla töihin, lähteä energisempänä kotiin.

Työnantajalle:

 • Vaihtuvuus minimoituu.
 • Muutokset koetaan myönteisinä.
 • Haluttu työpaikka, jono ulkoupuolella, imago työnantajana paranee.
 • Tuottavuus kehittyy.
 • Säästöä negatiivisten kulujen poistumana.
 • Työntekijät antavat kehittämispanosta työnteon edellytyksin.
 • Eläköitymiskustannukset pienenevät.
 • Kestävän kehityksen imago paranee.
 • Pörssikurssit nousuun.
 • Työkulttuurin ohjaus paranevalle uralle.

Yhteiskunnalle:

 • Työllistyminen paranee.
 • Verotulojen kasvu ja yhteisen hyvinvoinnin paraneminen.
 • Sosiaalikulujen väheneminen.
 • Voidaan kehittää muutakin kuin työelämää.
 • Julkinen budjetti tervehtyy.
 • Kansan mieli kohenee.
 • Lapsi- ja nuoriso ongelmat vähenevät.
 • Terveysmittarit parempaan suuntaan.
 • Syrjäytyminen vähenee.
 • Kansallinen kilpailukyky paranee.

Lataa artikkeli avuksesi!

Täyttämällä sähköpostisi ja lataa ISO 45001:2018 periaatteista -artikkeli:

Kirjoittaja

Jussi Moisio on toinen Arterin perustajajäsenistä ja vanhempi konsultti. Hänellä on vuosikymmenten kokemus laadunhallinnan, ympäristö- ja turvallisuusasioiden, riskien hallinnan, jatkuvan parantamisen, prosessiajattelun ja prosessien mittaamisen sekä erilaisten arviointien ja auditointien parista.

Jussi on menestyksellisesti ohjannut kymmeniä toimintajärjestelmän rakennus- ja jatkokehitysprojekteja ja toimii myös Inspecta Oy:n pääarvioijana. Jussi on tehnyt laajoja yksityisen alan kuin julkisen alan prosessien arviointeja, taustaselvityksiä ja haastatteluja sekä priorisoinut niiden perustalta kehittämiskohteet niin Suomessa kuin kansainvälisesti.