Artikkelit

ISO 45001:2018 periaatteista

Miksi työturvallisuusjohtamista? – Mitä eri osapuolet hyötyvät?

Työntekijälle

 • Oma terveys ja työkyky paranee
 • Vakaa toimeentulo
 • Muutenkin riittävä turva omalle intresseille
 • Tunne tärkeydestä, fyysinen psyykkinen kokonaisuus
 • Työn mielekkyyden lisääntyminen
 • Terveenä eläkkeelle ja riittävän myöhään
 • Yksilö kokee itsensä arvostetuksi ja mahdollisuus vaikuttaa
 • Motivaation paraneminen
 • Terve sitoutuminen työhön
 • Kykenee luontevaan yhteisövuorovaikutukseen
 • Kiva tulla töihin, lähteä energisempänä kotiin

Työnantajalle

 • Vaihtuvuus minimoituu
 • Muutokset koetaan myönteisinä
 • Haluttu työpaikka, jono ulkoupuolella, imago työnantajana paranee
 • Tuottavuus kehittyy
 • Säästöä negatiivisten kulujen poistumana
 • Työntekijät antavat kehittämispanosta työnteon edellytyksin
 • Eläköitymiskustannukset pienenevät
 • Kestävän kehityksen imago paranee
 • Pörssikurssit nousuun
 • Työkulttuurin ohjaus paranevalle uralle

Yhteiskunnalle

 • Työllistyminen paranee
 • Verotulojen kasvu ja yhteisen hyvinvoinnin paraneminen
 • Sosiaalikulujen väheneminen
 • Voidaan kehittää muutakin kuin työelämää
 • Julkinen budjetti tervehtyy
 • Kansan mieli kohenee
 • Lapsi- ja nuoriso ongelmat vähenevät
 • Terveysmittarit parempaan suuntaan
 • Syrjäytyminen vähenee
 • Kansallinen kilpailukyky paranee

 

Täyttämällä sähköpostisi ja lataa ISO 45001:2018 periaatteista -artikkeli:

Kirjoittaja

Jussi Moisio on toinen Arterin perustajajäsenistä ja vanhempi konsultti. Hänellä on vuosikymmenten kokemus laadunhallinnan, ympäristö- ja turvallisuusasioiden, riskien hallinnan, jatkuvan parantamisen, prosessiajattelun ja prosessien mittaamisen sekä erilaisten arviointien ja auditointien parista.

Jussi on menestyksellisesti ohjannut kymmeniä toimintajärjestelmän rakennus- ja jatkokehitysprojekteja ja toimii myös Inspecta Oy:n pääarvioijana. Jussi on tehnyt laajoja yksityisen alan kuin julkisen alan prosessien arviointeja, taustaselvityksiä ja haastatteluja sekä priorisoinut niiden perustalta kehittämiskohteet niin Suomessa kuin kansainvälisesti.