Artikkelit

Lisää tuloksellisuutta auditointeihin

Miten lisätä sisäisten auditointien tuloksellisuutta? Ja miten kehittää sisäisiä auditointeja?

Lataa Arterin toisen perustajajäsenen, Jussi Moision, koostama artikkeli keinoista, joilla voit kehittää organisaation auditointeja seuraavalle tasolle.

Tässä artikkelissa käydään läpi muun muassa seuraavaa:

  • Auditoinnin teemat liiketoimintaa tukevaksi.
  • Auditoinnin vuosisuunnittelu.
  • Mittarien, faktojen ja datan hyödyntäminen auditoinneissa.
  • Toteuttavatko organisaation liiketoimintaprosessit strategiaa todellisuudessa.
  • Edellytykset todelliselle jatkuvalle parantamiselle.
  • Auditointiin liittyvät riskit ja niiden pienentäminen.

Täytä sähköpostisi ja saat itsellesi Näin lisäät tuloksellisuutta auditointeihin -artikkelin.

Kirjoittaja

Jussi Moisio on toinen Arterin perustajajäsenistä ja vanhempi konsultti. Hänellä on vuosikymmenten kokemus laadunhallinnan, ympäristö- ja turvallisuusasioiden, riskien hallinnan, jatkuvan parantamisen, prosessiajattelun ja prosessien mittaamisen sekä erilaisten arviointien ja auditointien parista.

Jussi on menestyksellisesti ohjannut kymmeniä toimintajärjestelmän rakennus- ja jatkokehitysprojekteja ja toimii myös Inspecta Oy:n pääarvioijana. Jussi on tehnyt laajoja yksityisen alan kuin julkisen alan prosessien arviointeja, taustaselvityksiä ja haastatteluja sekä priorisoinut niiden perustalta kehittämiskohteet niin Suomessa kuin kansainvälisesti.