Artikkelit

Prossessijohtaminen

Prosessiorganisaation vahvuuksia ovat: 
​​​​​

 •  Asiakaslähtöisyys on aidosti toiminnan ytimessä.
 • Organisaation joustava rakenne ja nopea reagointikyky tuottavat kilpailuetua.
 • Valta- ja vastuurajojen selkeys; prosessinomistajilla on käytössään kaikki resurssit.
 • Työmotivaation kasvaminen tiimityöskentelyn ja selkeän asiakaslähtöisyyden myötä.

Prosessijohtamisen artikkelissa käymme läpi muun muassa seuraavaa:

 1. Prosessiorganisaation edut ja havoittuvuudet.
 2. Johdon sitoutumisen ja organisaation kulttuurin tärkeys prosessijohtamisessa.
 3. Prosessijohtamisen kompastuskivet.
 4. Prosessin omistajan tehtävät ja vastuualueet. 
 5. Prosessijohtamisen vastuuhenkilön tehtävät ja vastuualueet.
 6. Prosessin kehitystiimin tarkoitus ja tehtävät. 
 7. Prosessijohtajan taidot ja osaaminen.
 8. Johdon ja keskijohdon rooli prosessijohtamisessa. 
 9. Prosessijohtamisen checklist.

Lataa alla olevan lomakkeen avulla itsellesi prosessijohtamisen artikkeli! 

Täytä sähköpostisi ja saat itsellesi artikkelin liittyen prosessijohtamiseen.

Kirjoittaja