Artikkelit

Tietojärjestelmien ja integraatioiden kuvaaminen kokonaisarkkitehtuurissa

Vaikka kokonaisarkkitehtuurin tulisi olla liiketoiminnan ja tietohallinnon yhteinen kiinnostuksen kohde, joskus voi olla perusteltua aloittaa melko puhtaasti tietohallinnon näkökulmasta. Näin luotu perusta tarjoaa hyvän pohjan jatkaa strategista johtamista ja liiketoimintaa kuvaavan toiminta-arkkitehtuurin
kuvaamiseen myöhemmässä vaiheessa.

Lomakkeen täyttämällä saat itsellesi Tietojärjestelmien ja integraatioiden kuvaaminen kokonaisarkkitehtuurissa artikkelin